• Start
  • Wiadomości
  • Orunia Górna - Gdańsk Południe. Nowa przestrzeń dla społeczności

Orunia Górna - Gdańsk Południe. Powstaje nowa atrakcyjna przestrzeń dla lokalnej społeczności

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przed wakacjami mieszkańcy tej części Gdańska zyskają teren, na którym będą mogli zorganizować okolicznościowy festyn czy po prostu spotkać się w wolnym czasie z sąsiadami. Ruszyły bowiem prace przy ul. Przemian. To inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.
07.02.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu z drona widać gruntowy teren, oczyszczony, po prawe stronie w dolnym rogu widać zarys utwardzonego placyku, obok stoi mężczyzna w jasnozielonej kurtce
Przy ul. Przemian realizowany jest zwycięski projekt Budżetu Obywatelskiego
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Co dzieje się przy ul. Przemian?

Obecnie wykonywane są ścieżki spacerowe wzdłuż rosnących tam drzew. Trwają też prace przy utwardzeniu placu, na którym zamontowane zostaną ławki.

Przy ul. Przemian realizowany jest zwycięski projekt Budżetu Obywatelskiego 2021, pod hasłem: „Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy okolicznościowe i rekreację”. W ramach inwestycji zaplanowano uporządkowanie roślinności, w tym usunięcie samosiejek i wysokich traw, wyrównanie terenu, budowę utwardzonego ciągu pieszego wzdłuż rosnącego tam szpaleru drzew oraz utwardzonego placu.

Orunia Górna - Gdańsk Południe. Nowe boisko i plac zabaw

Alejka piesza o nawierzchni wodoprzepuszczalnej będzie miała szerokość 2 m, natomiast utwardzony plac - o nawierzchni z ekokraty, wypełniony grysem bazaltowym - będzie miał powierzchnię 37,5 mkw. Alejkę i utwardzony plac zaprojektowano równolegle do ul. Przemian, wzdłuż szpaleru drzew. Przy alejce zaplanowano trapezowe zatoczki przeznaczone na montaż ławek oraz koszy na odpady i stojaków rowerowych.

Do tego zaprojektowano ogrodzenie terenu, ale będące naturalną przegrodą - w formie żywopłotu, który ma chronić przed pojawiającymi się w tej okolicy dzikami. Pojawi się też przyłącze i szafka energetyczna, dzięki której możliwe będzie podłączenie urządzeń na czas imprez plenerowych.

na zdjęciu widać budowany utwardzony plac z nawierzchni żwirowej
W ramach inwestycji zaplanowano uporządkowanie roślinności na tym terenie, budowę utwardzonego ciągu pieszego wzdłuż rosnącego tam szpaleru drzew oraz utwardzonego placu
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Gdzie znajduje się teren, na którym realizowany jest projekt BO?

Miejsce, w którym ma powstać "festynowa przestrzeń" to teren po dawnym boisku. Znajduje się pomiędzy ul. Przemian a zbiornikiem wodnym. Działka ta znajduje się w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie.

Obecnie sąsiaduje z drogą od strony północnej (ul. Przemian) oraz działkami prywatnymi. Graniczy też ze sklepem, przy którym na nieutwardzonej nawierzchni parkują samochody. W części południowo-wschodniej znajduje się natomiast zbiornik wodny.

Budżet Obywatelski 2024 czas start! Do wydania ponad 20 mln złotych

Dotąd teren ten był niezagospodarowany, porośnięty wysokimi trawami i samosiejkami - nie zachęcał do spędzania w tym miejscu czasu.

Dzięki środkom z gdańskiego Budżetu Obywatelskiego powstanie zatem na Oruni Górnej-Gdańsku Południu ogólnodostępna przestrzeń zieleni urządzonej, służąca rekreacji i integracji społeczności lokalnej, dostosowanej do potrzeb wszystkich: dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych, w tym osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami ruchowymi.

na zdjęciu z drona widać gruntowy teren z kilkoma drzewami, teren jest wyrównany, w tle po lewej widać zabudowę jednorodzinną
Inwestycja powinna być gotowa w maju br.
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Wykonawcą prac jest firma Union Invest Sp. z o.o. Koszt robót oszacowano na ponad 250 tys. złotych. Realizacja inwestycji powinna zakończyć się w maju br.

TV

Budowa basenu we Wrzeszczu jeszcze w tym roku