• Start
  • Wiadomości
  • Filatelistyczne rarytasy na 25-lecie uniewinnienia obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

Okolicznościowa kartka i datownik dla obrońców Poczty Polskiej - w 25 lat od uniewinnienia

W Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, oddziale Muzeum Gdańska, z okazji 25-lecia uniewinnienia obrońców Poczty Polskiej zaprezentowano okolicznościową kartką i datownik. Te filatelistyczne okazy są dostępne w sklepie Urzędu Pocztowego Gdańsk 1. Uniewinnienie polskich pocztowców przez Sąd Krajowy w Lubece w 1996 roku, wiąże się z potwierdzeniem, że w 1939 roku byli oni ofiarami zabójstwa sądowego, którego dokonali niemieccy naziści.
25.05.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
męskie dłonie trzymają oprawione w białej drewnianej ramie projekty kartek
Projekty kartki wykonała Elżbieta Kaczyńska, regionalna koordynator ds. filatelistyki Poczty Polskiej
fot. A. Grabowska / Muzeum Gdańska

Milion złotych od Gdańska na centrum medyczno-rehabilitacyjne we Lwowie

Prezentacja okolicznościowej kartki i datownika odbyła w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku w czwartek, 25 maja. Wzięli wzięli w niej udział udział członkowie Koła Rodzin byłych Pracowników Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, Jarosław Noch - dyrektor Regionu Sieci Poczty Polskiej w Gdańsku, oraz Marek Adamkowicz z Muzeum Gdańska - kierownik Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. 

Bohaterscy obrońcy

Stoczona 1 września 1939 roku walka w obronie budynku Poczty Polskiej w Gdańsku jest jednym z symboli zarówno wybuchu II wojny światowej, jak i niemieckiego terroru. Wszyscy wzięci do niewoli obrońcy zostali bowiem skazani na karę śmierci przez niemiecki sąd polowy pod sfingowanym zarzutem uprawiania partyzantki. Ich procesy odbyły się w dniach 8 i 29 września 1939 roku natomiast wyrok wykonano przez rozstrzelanie 5 października 1939 roku na gdańskiej Zaspie.

cztery osoby pozują do zdjęcia pamiątkowego z oprawionymi w białą ramę kartkami i znaczkami
Od lewej: Elżbieta Kaczyńska z Poczty Polskiej - autorka kartki, Marek Adamkowicz, Henryka Flisykowska, oraz Jarosław Noch z Poczty Polskiej
fot. A. Grabowska / Muzeum Gdańska

Trwająca przez kilka dekad walka rodzin o sprawiedliwość doprowadziła do uniewinnienia Obrońców Poczty Polskiej przez Sąd Krajowy w Lubece. W 1996 roku wydał on wyrok w stosunku do Alfonsa Flisykowskiego, rok później podobnie stało się w przypadku Maksymiliana Cygalskiego, a w 1998 roku - pozostałych osób (osobne postępowania przeprowadzono wcześniej w sprawach Kazimierza Rogaczewskiego i Leona Fuza).

Istotną rolę w doprowadzaniu do uniewinnienia pocztowców odegrał Dieter Schenk, niemiecki kryminolog i publicysta, autor książki „Poczta Polska w Gdańsku: dzieje pewnego niemieckiego zabójstwa sądowego”, który w uznaniu zasług dla tej sprawy otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.

kilkadziesiąt osób siedzi na krzesełkach w sali muzealnej
Członkowie Koła Rodzin byłych Pracowników Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku podczas uroczystości
fot. A. Grabowska / Muzeum Gdańska

Tak honoruje się pamięć Polaków z Wolnego Miasta Gdańska

Kartka i datownik „Pamięci Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Niewinni” (według projektu Elżbiety Kaczyńskiej, regionalnej koordynator ds. filatelistyki) są kolejnym przedsięwzięciem Poczty Polskiej, mającym na celu upamiętnienie Polaków z Wolnego Miasta Gdańska. 

W ostatnim czasie ukazały się m.in. kartki z okazji setnej rocznicy utworzenia Macierzy Szkolnej i Gminy Polskiej czy też walory filatelistyczne z serii „Polskie Organizacje i Działacze w Wolnym Mieście Gdańsku”, wydane jako Mój Znaczek we współpracy z Muzeum Poczty Polskiej. 

kobieta przekazuje mężczyźnie oprawioną ramę z kartkami
Henryka Flisykowska i Jarosław Noch podczas przekazania projektów kartki pocztowej
fot. A. Grabowska / Muzeum Gdańska

Gdzie kupić niezwykłą pamiątkę?

Okolicznościowa kartka pocztowa dostępna jest w kasie Urzędu Pocztowego Gdańsk 1 przy pl. Obrońców Poczty Polskiej 1/2.

Oprac. AO

Najważniejsze przywileje dla Gdańska po raz pierwszy po polsku

TV

Kamienica przy ul. Toruńskiej 25 po remoncie.