• Start
  • Wiadomości
  • Oceń i ulepsz Budżet Obywatelski. ANKIETA dla mieszkanek i mieszkańców

Oceń i ulepsz Budżet Obywatelski. ANKIETA dla mieszkanek i mieszkańców

Rozpoczynają się prace nad 9. edycją Budżetu Obywatelskiego. Pierwszym etapem przygotowań jest podsumowanie oraz poznanie opinii mieszkańców dotyczące ostatniej edycji. W ramach ewaluacji przygotowano ankietę i spotkania online z mieszkańcami, wnioskodawcami i radami dzielnic. Swoje uwagi można zgłaszać także mailowo. Działania potrwają do 21 stycznia.
( Publikacja: 11.01.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
budzet ankieta

 

Każdy mieszkaniec Gdańska ma możliwość wyrażenia swojej opinii o zasadach Budżetu Obywatelskiego 2021 oraz zgłoszenia propozycji zmian. Opinie te mogą dotyczyć m.in. procesu składania projektów, głosowania, realizacji, zapisów regulaminu, działań promocyjnych i informacyjnych, ale także wszelkich innych kwestii związanych z procedurą. Ewaluacji nie będą natomiast podlegały kwestie ujęte w przepisach prawnych.

Harmonogram ewaluacji:

  • Ankieta ewaluacyjna dla mieszkańców: 11 – 21 stycznia
  • Zgłaszanie uwag i propozycji zmian mailowo: 11 – 21 stycznia
  • Spotkanie z mieszkańcami – 19 stycznia, godz. 17.00
  • Spotkanie z radami dzielnic – 20 stycznia, godz. 17.00

Ankieta dla mieszkańców. WYPEŁNIJ


Adres mailowy do zgłaszania uwag: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl

Informacje o spotkaniach będą dostępne na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski.


W listopadzie 2020 r. spośród 357 projektów gdańszczanki i gdańszczanie wybrali do realizacji 115 projektów budżetu obywatelskiego, w tym 45 projektów Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Realizacja projektów przewidziana jest na lata 2021/2022.