Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych

W sobotę, 9 września, wystartowała kolejna Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych (OZON), która potrwa do 21 października. To jeden ze sposobów, dzięki któremu mieszkańcy w wygodny, ale i odpowiedzialny sposób mogą pozbyć się odpadów niebezpiecznych, które w żadnym wypadku nie mogą trafić do zwykłych pojemników, w altanach śmietnikowych.
08.09.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Plakat informujący o objazdowej zbiórce odpadów
Materiał UMG

– Niektóre odpady, takie jak igły, strzykawki z domowych iniekcji, resztki farb czy przepracowane oleje silnikowe, muszą trafiać do specjalistycznych zakładów, bo tylko tam, w bezpieczny dla środowiska sposób, mogą zostać zutylizowane. Dlatego odbierane są od mieszkańców w ramach odrębnych zbiórek i usług dodatkowych – wyjaśnia Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych. - Wielu z nas ma w domu czy piwnicy odpady niebezpieczne. Jeżeli chcemy ich się pozbyć, musimy pamiętać, aby robić to w sposób odpowiedzialny. Dlatego zachęcamy do korzystania z miejskich usług, w tym również z Objazdowej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

Warto podkreślić, że wszyscy, którzy będą chcieli skorzystać z Objazdowej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych nie będą ponosić z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Usługa jest finansowana z comiesięcznych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Poznaj katalog rozwiązań

Mieszkańcy, którzy chcą pozbyć się odpadów niebezpiecznych, mają do dyspozycji kilka możliwości. Na co dzień z pomocą przychodzi PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Zakładu Utylizacyjnego. Docelowo punkt ten będzie działał pod nową nazwą – „Sorterownia Szadółki” i wejdzie w skład tworzonej właśnie sieci Gdańskich Sorterowni. Niebawem jeden z takich punktów zostanie otwarty na Rudnikach przy ulicy Elbląskiej.

Zgodnie z polskim prawem, niektóre kategorie odpadów niebezpiecznych można też oddawać w sklepach czy marketach spożywczych. Często przy wejściu lub w głównych ciągach komunikacyjnych można znaleźć pojemniki na żarówki, świetlówki, tusze do drukarek czy baterie. W marketach sprzedających akumulatory samochodowe musi być zapewniona możliwość oddania tych już zużytych. Podobny obowiązek mają sklepy RTV/AGD. Sprzedawca odbierze od nas stary, zużyty sprzęt, gdy kupujmy tam nowe urządzenie z tej samej kategorii. W części aptek znajdziemy pojemniki na przeterminowane leki. Ich lista dostępna jest na stronie www.czystemiasto.gdansk.pl.

Wracając do elektroodpadów, te wielkogabarytowe (zmywarki, pralki, lodówki itp.) odbiera z naszych domów spółka miejska – Gdańskie Usługi Komunalne (GUK). Odbywa się to bez żadnych dodatkowych opłat. Wystarczy umówić się na dogodny termin. Natomiast te mniejsze i drobne można wyrzucać do tzw. czerwonych pojemników na elektroodpady. Jest ich ponad 100 – w różnych częściach miasta.

Na czym polega OZON? Co można przekazywać do utylizacji?

Objazdową Zbiórką Odpadów Niebezpiecznych również zajmuje się GUK. Na liście zużytych i zepsutych przedmiotów oraz opakowań, które odbierają pracownicy spółki, są:

  • Termometry, lampy rtęciowe, świetlówki
  • Środki ochrony roślin i ich opakowania
  • Rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne
  • Farby, lakiery oraz opakowania po nich
  • Smary, środki do konserwacji drewna i metali
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: niesprawne telefony komórkowe, roboty kuchenne, suszarki, żelazka itp.
  • Zużyte baterie i akumulatory
  • Przepracowane oleje
  • Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki
  • Igły, strzykawki i inne odpady o charakterze medycznym (pochodzące z gospodarstw domowych, zabezpieczone i zapakowane)

- Ekipa GUK będzie czekać na mieszkańców o konkretnych godzinach w wyznaczonych punktach. To dogodne miejsca zarówno dla pieszych, jak i dla osób, które zechcą przyjechać samochodem – zapowiada Olga Goitowska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. – Chciałabym też zaznaczyć, że są kategorie odpadów, które mogą być dostarczane wyłącznie bezpośrednio do Zakładu Utylizacyjnego i ta zbiórka ich nie obejmuje. To przede wszystkim papa, a także azbest, którego transport i utylizacja objęte są szczególnymi procedurami bezpieczeństwa.

Harmonogram i lista lokalizacji Objazdowej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych

OZON to usługa dedykowana mieszkańcom Gdańska. Podmioty gospodarcze w Polsce są zobligowane do utylizacji odpadów niebezpiecznych na zasadach komercyjnych. Szczegółowe informacje na temat gospodarki odpadami można znaleźć na stronie internetowej Czyste Miasto Gdańsk oraz na profilu facebook.com/CzysteMiastoGdansk.