Powstanie nowy układ drogowy na zapleczu Portu Północnego

Wyłoniono wykonawcę nowego układu drogowego, który powstanie na zapleczu logistycznym i inwestycyjnym Portu Północnego w Gdańsku. Prace projektowe wraz z realizacją przedsięwzięcia potrwają ok. 3,5 roku. Koszt przedsięwzięcia to niecałe 70 mln zł.
29.08.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
rzut z góry na biurowiec stojący przy ul. Andruszkiewicza i okoliczne drogi
Budowa nowego układu drogowego koncentrować się będzie wokół ul. Andruszkiewicza, przy której stoi dziś Centrum Biurowe KOGA
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Rozbudowa układu drogowego w Porcie Północnym

W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa istniejącego i budowa nowego układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym z odwodnieniem) na terenie będącym zapleczem logistycznym i inwestycyjnym Portu Północnego w Gdańsku. Głównym celem zadania jest zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych w rejonie Portu Północnego poprzez udrożnienie ruchu kołowego - w perspektywie intensywnego rozwoju bazy logistycznej i przemysłowej.

Do przetargu na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgłosiło się siedem firm. Na realizację zadania zabezpieczono ponad 102 mln. Spośród zgłoszonych ofert najkorzystniejszą przedstawiło konsorcjum firm ze spółką Polimex Infrastruktura na czele, które zaoferowało za wykonanie zadania niecałe 70 mln zł.

- Niebawem rozpocznie się kolejna duża inwestycja w Gdańsku, tym razem w okolicach Portu Północnego. Obserwujemy tam dynamiczny rozwój bazy logistycznej i przemysłowej. A ten projekt znacznie usprawni korzystanie z tych baz, a co za tym idzie zwiększy konkurencyjność Gdańska na tym polu - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. 

Nowa Świętokrzyska. Umowa na przeprojektowanie i budowę podpisana

Na czym polega rozbudowa dróg przy Porcie Północnym?

Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku obejmuje:

  • utworzenie jezdni w zakresie ulicy Andruszkiewicza, budowę ronda u zbiegu ulic Andruszkiewicza i planowanej w przyszłości Nowej Portowej,
  • budowę wiaduktu na włączeniu ul. Andruszkiewicza z Trasy Sucharskiego w kierunku Warszawy.

Powyższe zadania w formie graficznej:

Budowa układu drogowego w obszarze portu północnego w Gdańsku - mapa
Mat. DRMG

Przetarg dotyczył także zaprojektowania części zakresu prac -  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Andruszkiewicza, a także łącznicy ul. Andruszkiewicza  z Trasą Sucharskiego w formie wiaduktu wraz z budową drogi łączącej Trasę Sucharskiego z ul. Sucharskiego - tzw. „węzła dzielnicowego”.

Inwestycja ma być gotowa po ok. 3,5 roku od daty podpisania umowy.

Rozbudowa dróg w Porcie Północnym otrzymała dofinansowanie z Polskiego Ładu.

oprac. IB

TV

Święto Wolności i Praw Obywatelskich. Dziękujemy że byliście z nami