• Start
  • Wiadomości
  • Nowy podyplomowy kierunek studiów na Politechnice Gdańskiej od października 2020 roku  

Nowy podyplomowy kierunek studiów na Politechnice Gdańskiej od października 2020 roku    

Zarządzanie projektami budowlanymi to nowy kierunek na studiach podyplomowych Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, który ruszy - jeśli zgłosi się  co najmniej trzydziestu chętnych - w październiku 2020 roku. Studia mają przygotować słuchaczy do pełnienia funkcji project managera lub członka zespołu realizującego budowlany projekt inwestycyjny. 
12.06.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
politechnika-008_798x533
Zajęcia na nowym kierunku studiów Politechniki Gdańskiej będą odbywały się w budynku głównym uczelni przy ulicy Narutowicza w Gdańsku 
Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć nowe lub poszerzyć posiadane kwalifikacje z zakresu zarządzania projektami budowlanymi. Ich słuchaczami mogą zostać osoby posiadające wykształcenie wyższe, już pracujące, pragnące uzupełnić i uaktualnić swoją wiedzę, ale też tegoroczni absolwenci studiów I i II stopnia.

Politechnika Gdańska - sesja tradycyjna i zdalna, obrony online na życzenie, rekrutacja do 17 sierpnia


- Współpraca środowiska naukowego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska i biznesowego m.in. w zakresie opracowania programu studiów podyplomowych "Zarządzanie projektami budowlanymi" pozwoliła na dostosowanie go do bieżących potrzeb i oczekiwań osób związanych z branżą budowlaną - podkreśla
Kamila Wąsik, specjalista ds. współpracy międzynarodowej Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.  - To wspólne przedsięwzięcie łączy naukę i praktykę, wykorzystując nowoczesną formę kształcenia. Zapewnia słuchaczom rozwój umiejętności i pasji w zakresie realizacji celów zawodowych.


Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia, zajęcia w terenie oraz egzamin końcowy. Wykładowcami studiów podyplomowych są praktycy - pracownicy Politechniki Gdańskiej i specjaliści w dziedzinie zarządzania projektami i zamówień publicznych, posiadający wysokie kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć.

Studia mają przygotować słuchaczy do pełnienia funkcji project managera lub członka zespołu realizującego budowlany projekt inwestycyjny. 

- Ważnym elementem studiów jest przekazanie wiedzy o charakterze 'know-how', popartej ciekawymi przykładami i doświadczeniami ekspertów - dodaje Kamila Wąsik. - Nietypowa formuła realizacji zajęć, oparta na partnerskich relacjach, będzie doskonałą okazją do efektywnej wymiany wiedzy i doświadczeń osób związanych z branżą i budowania trwałych więzi. Nowoczesna formuła kształcenia, oprócz zajęć realizowanych na PG i w terenie, przewiduje też stały dostęp słuchaczy, za pośrednictwem uczelnianej platformy eNauczanie, do aktualnych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców.

Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny wśród 10. najlepszych uczelni badawczych w Polsce!


Studia dostarczają wiedzy m.in. na temat cyklu życia projektu inwestycyjnego, procedur udzielania zamówień publicznych i dokumentacji inwestycji budowlanej, zarządzania zmianami i ryzykiem projektu, praktycznych aspektów i problemów związanych z realizacją umów w procesie inwestycyjnym i rozliczania kontraktów na roboty budowlane.

Zagadnienia przedstawiane w ramach studiów obejmują także specyfikę zarządzania projektami budowlanymi na przykładzie obiektów zabytkowych, kolejowych, drogowych, hydrotechnicznych, muzealnych i wystawienniczych, to też praktyczne aspekty zarządzania projektem z perspektywy jego uczestników (Inwestora, Inżyniera kontraktu, Projektanta, Inżyniera Projektu, Wykonawcy robót budowlanych).

Ważnym elementem studiów jest także prezentacja projektu budowlanego w aspekcie koordynacji międzybranżowej (branża sanitarna, elektryczna, teletechniczna i ochrona cieplna budynku) oraz Building Information Modeling. W ramach zajęć słuchacze poszerzą też swoją wiedzę z zakresu komunikacji, PR, marketingu, promocji projektu budowlanego i roli lidera, a także udoskonalą umiejętności menadżerskie. Ważnym elementem studiów są również zajęcia terenowe, obejmujące prezentację zagadnień, związanych z zarządzaniem projektem, na przykładzie wybranego - zwiedzanego obiektu budowlanego.

Studia trwają dwa semestry, termin rozpoczęcia -  październik 2020 r, koszt - 8.5 tys. zł, istnieje możliwość zapłaty za każdy semestr oddzielnie.

 

Wszystkie informacje na temat nowego kierunku - zarządzanie projektami budowlanymi

 

TV

XXVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA