Budowa basenu, bulwar, park na Szańcu Zachodnim. Poznaj cele planu Nowy Port 2030+

Budowa basenu w rejonie ul. Krasickiego i Gałczyńskiego, przekształcenie ulicy Wyzwolenia w bulwar tzw. „Zieloną Wyzwolenia”, czy realizacja parku z walorami historycznymi na Szańcu Zachodnim. To tylko niektóre z celów publicznych zawartych w planach realizacji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Nowy Port 2030+.
06.09.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mężczyzna w garniturze z planami w dłoniach
Plany realizacji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego dotyczącego Nowego Portu przedstawił zastępca prezydent Gdańska Piotr Grzelak
fot. Piotr Wittman / www.gdansk.pl

Proces rewitalizacji Nowego Portu

Podczas briefingu, który odbył się w środę, 6 września, Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji przedstawił główne założenia ogłoszonego właśnie postępowania dotyczącego wyłonienia partnera, z którym możliwe będzie realizowanie PPP na wyznaczonych obszarach dzielnicy Nowy Port.

- Od wielu lat prowadzimy proces rewitalizacji dzielnicy. Efekty tych prac widać coraz bardziej – Nowy Port zmienia się i pięknieje. Przestrzenie publiczne stają się coraz bardziej przyjazne mieszkańcom. Chcemy dopełnić ten proces działaniami w ramach PPP, o których mówiliśmy już w konsultacjach społecznych z mieszkańcami. Przeprowadziliśmy również badania społeczne i zorganizowaliśmy spotkanie z mieszkańcami. Nasze plany spotkały się z ich akceptacją – mówił podczas konferencji prezydent Piotr Grzelak. - W 2021 roku przeprowadzone zostały badania opinii publicznej realizowane przez Pracownię Uniwersytetu Gdańskiego. Spośród osób badanych 58,2% wypowiedziało się jednoznacznie: Tak, jesteśmy za realizacją partnerstwa publiczno-prywatnego.

nowy_port_wykresy
mat. BRG

Cele publiczne

Wśród celów publicznych, których realizacji oczekują mieszkańcy dzielnicy, na pierwszym miejscu wymienione zostały: tereny zielone, rekreacja i sport. Dlatego też priorytetem będzie budowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, a także realizacja zielonego bulwaru, czyli modernizacja ulicy Wyzwolenia.

Cele publiczne w partnerstwie w Nowym Porcie to m.in.:

 1. Budowa basenu w rejonie ul. Krasickiego i Gałczyńskiego 
 2. Modernizacja ulicy Wyzwolenia w Gdańsku - przekształcenie ulicy w zielony bulwar „Zielona Wyzwolenia”
 3. Ciąg pieszy i pieszo-jezdny łączący ul. Oliwską i Na Zaspę
 4. Park rekreacyjny z walorami historycznymi (Szaniec Zachodni)
 5. Park/ teren rekreacyjny z ciągiem pieszo-rowerowym rejon ul. Krasickiego do Gałczyńskiego
 6. Budowa żłobka publicznego przy ul. Mylnej 
 7. Remont jezdni wraz z chodnikami i sieciami podziemnymi przy Przedszkolu nr 1 „Tęczowa Jedyneczka” przy ul. Władysława IV 
 8. Utwardzenie nawierzchni placu ok. 18 m.p. przy ul. Wyzwolenia 

- Ważna jest treść tego partnerstwa w zakresie przedsięwzięć celu publicznego. Tu mieszkańcy wskazywali na tereny zieleni miejskiej, na place zabaw, na obiekty i miejsca sportowe oraz na budynki i pawilony usługowo handlowe, miejsca spotkań i integracji mieszkańców, czy nowe budynki mieszkalne – mówił prezydent Piotr Grzelak.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Projekt PPP ma na celu uzupełnienie działań rewitalizacyjnych i zagospodarowanie obszaru Nowego Portu oraz częściowo dzielnicy Brzeźno. Projekt obejmuje 20 obszarów inwestycyjnych i kilka obszarów przeznaczonych pod cele publiczne, które pozostaną własnością miasta Gdańska. W ramach PPP planowane jest kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni miejskich, włączając cele publiczne i komercyjne. Partner prywatny w zamian za realizację na rzecz mieszkańców celów publicznych o wartości około 100 mln zł zagospodaruje około 8 ha gruntów na cele komercyjne z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową zgodną z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Harmonogram postępowania PPP

- Dzisiaj ogłosiliśmy postępowanie na naszych stronach internetowych, w którym termin składania wniosków mija 31 października. Następnie, do połowy przyszłego roku, odbędą się negocjacje, natomiast do składania ofert zaprosimy w trzecim kwartale 2024 roku. Mamy nadzieję, że w pierwszym kwartale 2025 roku zawrzemy umowę PPP – mówił Krzysztof Maciejewicz, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczego.

Planowany harmonogram postępowania PPP w celu wyboru Partnera Prywatnego

 1. Zaproszenie do składania wniosków o udział w negocjacjach od 6.09.2023 r.
 2. Negocjacje potrwają do połowy 2024 r.
 3. Przygotowanie umowy i warunków PPP (uwzględniających wynegocjowane warunki) – III kwartał 2024 r.
 4. Zaproszenie i składanie ofert – przełom 2024/2025 r.
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy PPP – I kwartał 2025 r.

 

TV

44. ZJAZD HANZY W GDAŃSKU