• Start
  • Wiadomości
  • Nowe zasady Budżetu Obywatelskiego i komisja ds. reformy Rad Dzielnic. Co działo się na sesji Rady Miasta?

Nowe zasady Budżetu Obywatelskiego i komisja ds. reformy Rad Dzielnic. Co działo się na sesji Rady Miasta?

W czwartek, 31 stycznia, odbyła się piąta już w tej kadencji sesja Rady Miasta Gdańska. Posiedzenie rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza. Przegłosowano dziś uchwały m.in. w sprawie nowego regulaminu Budżetu Obywatelskiego, który trzeba było przyjąć ze względu na nowe przepisy ustawowe. Radni zdecydowali też o powołaniu komisji doraźnej RMG, która pracować będzie w tej kadencji nad reformą Rad Dzielnic.
31.01.2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W czwartek, 31 stycznia, odbyła się V sesja Rady Miasta Gdańska
W czwartek, 31 stycznia, odbyła się V sesja Rady Miasta Gdańska
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Zmiany w regulaminie gdańskiego Budżetu Obywatelskiego wprowadzono w związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, w której budżet obywatelski i jego zasady zostały wpisane jako obowiązkowe dla gmin na prawach powiatu. Gdańsk ma status miasta na prawach powiatu.

Warto zaznaczyć, że w naszym mieście Budżet Obywatelski realizowany jest nieprzerwanie od 2014 r.

Przyjęta w czwartek uchwała RMG wprowadza pewne nowości. Jedną z nich jest zniesienie granicy 16 lat - zgłosić projekt, jak i zagłosować, będą mogli od tego roku wszyscy mieszkańcy Gdańska, niezależnie od wieku. Kolejna zmiana to możliwość zgłaszania projektów na terenach nie będących własnością miasta, a więc na terenach spółdzielczych i wspólnot mieszkaniowych, przy czym zakres tych projektów jest ograniczony do inwestycji związanych z rekreacją czy sportem. Ostatnia nowość to znaczne zmniejszenie liczby podpisów poparcia pod projektem – wnioskodawcy wystarczy jedna osoba popierająca pomysł. Dotychczas Gdańsk wymagał minimum 15 podpisów poparcia.

Dopiero po opublikowaniu tej uchwały w dzienniku urzędowym województwa pomorskiego będzie można rozpocząć przygotowania do tegorocznej, siódmej edycji budżetu obywatelskiego w Gdańsku. W związku z tym należy liczyć się z tym, że cały harmonogram przesunie się nawet o kilka miesięcy. W przyszłym roku powinien już obowiązywać "tradycyjny" porządek prac nad przygotowaniem BO.

 

W trakcie sesji uczczono pamięć zamordowanego prezydenta Pawła Adamowicza
W trakcie sesji uczczono pamięć zamordowanego prezydenta Pawła Adamowicza
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Radny PiS, Przemysław Malak, dopytywał o obowiązek złożenia oświadczenia właścicieli nieruchomości "o woli użyczenia" danego terenu pod realizację projektu BO.

- Czy ten obowiązek spoczywa na wnioskodawcy? Czy jeżeli nie złoży oświadczenia w momencie składania wniosku to czy jest możliwość późniejszego złożenia tego dokumentu? Często wnioskodawcy nie mają wiedzy na temat własności danego terenu – podkreślał radny Malak.

Sylwia Betlej z Referatu Komunikacji Społecznej w UMG, odpowiedzialna za przygotowania Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku, tłumaczyła, że obowiązek złożenia takie oświadczenia dotyczy tego samego okresu, kiedy składany jest projekt BO.

- Ponieważ mamy 30 dni na złożenie wniosku, wydaje się, że jest to czas optymalny. Oczywiście, jest też założenie, że jeżeli podczas weryfikacji formalnej, a więc sprawdzenia, czy wszystkie dokumenty zostały dostarczone, będziemy kontaktować się z tymi wnioskodawcami, którzy nie mają kompletu dokumentów. Wówczas damy 5 dni roboczych na to, aby wszystkie dokumenty zostały uzupełnione – tłumaczyła Sylwia Betlej.

Radna KO, Emilia Lodzińska, dopytywała, czy podpis poparcia pod projektem BO powinien należeć do mieszkańca danej dzielnicy czy po prostu mieszkańca Gdańska.

- W naszej ocenie ten jeden podpis mieszkańca jest tak niewielką formalnością, że uznaliśmy, iż nie trzeba tego dookreślać. To ma być po prostu podpis mieszkańca Gdańska, popierający dany projekt - podkreślała Betlej.

Przewodniczący klubu PiS, Kacper Płażyński, pytał z kolei o termin zakończenia oceny merytorycznej projektów BO.

- On nie wynika jasno z zapisów, a to istotne z punktu widzenia złożenia ewentualnego odwołania, jeżeli projekt zostanie zaopiniowany negatywnie. Czy to będzie doprecyzowane w zarządzeniu prezydenta? - pytał przewodniczący Płażyński.

- Mamy trzy dni robocze, od dnia dokonania oceny, na przesłanie uzasadnienia tej oceny, ale tylko w przypadku oceny negatywnej. Sama ocena, i pozytywna i negatywna, jest automatycznie przekazywana mailem (bez uzasadnienia) do wnioskodawcy – tłumaczyła Betlej.

Projekt uchwały w sprawie zmian w gdańskim BO został jednogłośnie przegłosowany.

 

ZOBACZ TRANSMISJĘ Z SESJI RADY MIASTA GDAŃSKA, 31 STYCZNIA 2019 R.

 

Przygotowania do reformy Rad Dzielnic

W czwartek zdecydowano też o powołaniu komisji doraźnej do spraw reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska (to formalna nazwa Rad Dzielnic-red.). Jej celem będzie wypracowanie m.in. rekomendacji na potrzeby reformy Rad Dzielnic oraz opracowanie projektów statutów gdańskich dzielnic. Komisja zajmie się też ewentualnymi zmianami granic niektórych dzielnic Gdańska.

Komisja będzie liczyła siedmiu członków. To: Anna Golędzinowska (KO), Kamila Błaszczyk (KO), Karol Ważny (KO), Jan Perucki (KO), Romuald Plewa (PIS), Przemysław Malak (PIS) oraz Andrzej Stelmasiewicz (WDG).

- Chcemy zająć się nie tylko tym, co jest po stronie Rad Dzielnic, ale też tym, co jest po stronie urzędników, tak, aby ta współpraca była jak najlepsza i był jak najlepszy przepływ informacji, a mieszkańcy na tym jak najbardziej korzystali - podkreślał Cezary Śpiewak-Dowbór, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w RMG. - Zdecydowana większość tej Komisji jest przygotowana do tego, by tworzyć nowe pomysły, nowe kompetencje Rad Dzielnic, poszerzać je i zwiększać rolę Rad Dzielnic w funkcjonowaniu naszego miasta.

 

Michał Hajduk objął mandat radnego KO po Piotrze Borawskim, który powołany został na stanowisko zastępcy prezydenta Gdańska
Michał Hajduk objął mandat radnego KO po Piotrze Borawskim, który powołany został na stanowisko zastępcy prezydenta Gdańska
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Nowy radny Koalicji Obywatelskiej

W trakcie czwartkowej sesji odbyło się też ślubowanie nowego radnego, Michała Hajduka, z klubu Koalicji Obywatelskiej. Objął on mandat po dotychczasowym przewodniczącym klubu KO, Piotrze Borawskim, który został mianowany jeszcze w grudniu 2018 r. na zastępcę prezydenta Gdańska.

 

Rondo imienia pierwszej posłanki z Pomorza

Na styczniowym posiedzeniu radni zgodzili się również, aby jedno z rond na Chełmie nosiło imię Anny Piaseckiej, pierwszej posłanki pochodzącej z Pomorza walczącej o solidaryzm narodowy i społeczny, o swobody obywatelskie, w tym również o równouprawnienie kobiet. Z wnioskiem o nadanie nazwy "Rondo im. Anny Piaseckiej" wystąpiła już w ubiegłym roku Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca gdańskich radnych. W 2018 r. obchodziliśmy bowiem 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, a także, co istotniejsze w tym przypadku, 100-lecie otrzymania praw wyborczych przez Polki.
Rondo znajduje się u zbiegu ulic: Tytusa Chałubińskiego, Odrzańskiej, Jana Styp- Rekowskiego i Stanisława Worcella. 
Anna Piasecka urodziła się 3 marca 1882 r. w Feliksowie. Była nauczycielką, działaczką społeczno-oświatową i polityczną. W latach 1910-1918 pracowała w tajnej oświacie w Toruniu, propagując polską prasę i ucząc języka polskiego. Wraz z grupą 20 posłów wybranych na Pomorzu w wyborach uzupełniających 2 maja 1920 r, weszła do Sejmu Ustawodawczego. W 1971 r. została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Zmarła 9 sierpnia 1980 r. w Toruniu.

 

Pamięci prezydenta Pawła Adamowicza

W sali obrad Nowego Ratusza, przy stole, przy którym zazwyczaj siedział prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz, ustawiono jego duże biało-czarne zdjęcie przepasane kirem. Po uczczeniu pamięci prezydenta minutą ciszy, miejscy radni obejrzeli kilkuminutowy film poświęcony działalności publicznej i pracy na rzecz Gdańska Pawła Adamowicza (dokument został przygotowany przez dziennikarzy portalu miejskiego Gdansk.pl: Marka Wałuszkę i Łukasza Ogrodzińskiego).

Głos zabrała też Aleksandra Dulkiewicz, pełniąca obecnie obowiązki prezydenta Gdańska.

- Przez lata współpracowaliście z Panem Prezydentem Pawłem Adamowiczem. Przez lata wielu z Was toczyło z nim spory. Ale były to spory merytoryczne, których myślą nadrzędną był Gdańsk. Pragnę Wam za to podziękować. Chcę Wam także podziękować za czas pożegnania Pana Prezydenta, za to że wspieraliście jego rodzinę, mnie, jego współpracowników. Dziękuję za godną postawę, kiedy miasto na tydzień ucichło. Ucichło też dzięki Wam. Obiecałam sobie publicznie, a także gdańszczanom i gdańszczankom, że będę chciała realizować testament Pana Prezydenta. Wierzę, że mi w tym pomożecie - zwróciła się do radnych Aleksandra Dulkiewicz. 

 

CZYTAJ TAKŻE:

Zobacz film opowiadający o działalności publicznej Pawła Adamowicza

Nowe nazwy dla ronda na Chełmie oraz ulicy w Kokoszkach

Uchwała regulująca zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego

Trzy uchwały w sprawie planów miejscowych i przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

 

 

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów