• Start
  • Wiadomości
  • Strefy płatnego parkowania z korektami, przegłosowanymi przez radnych na marcowej sesji RMG

Strefy płatnego parkowania z korektami, przegłosowanymi przez radnych na marcowej sesji RMG

Korekty granic sektorów Aniołki i Wrzeszcz Politechnika; termin ważności karty opłaty zryczałtowanej mieszkańca, możliwość korzystania z niej w pojeździe zastępczym lub wynajmowanym oraz zwrot niewykorzystanej kwoty za wykupioną kartę; a ponadto dłuższy czas na uiszczenie opłaty dodatkowej w obniżonej kwocie - zmiany dotyczące tych aspektów obszaru płatnego parkowania zostały 31 marca przegłosowane przez Radę Miasta Gdańska.
( Publikacja: 31.03.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Radni przegłosowali szereg zmian dotyczących funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania
Radni przegłosowali szereg zmian dotyczących funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania
mat. GZDiZ

 

W nocy mniej hałasu i alkoholu. Radni zagłosowali na rzecz mieszkańców Śródmieścia

 

Korekta granic sektorów Aniołki i Wrzeszcz Politechnika

Zmiany w Uchwale dotyczącej funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania obejmują m.in. wyznaczenie nowych granic sektorów Aniołki (BAN) i Wrzeszcz Politechnika (AWP). Do tej pory miejsca postojowe na al. Zwycięstwa (wzdłuż Traktu Konnego) znajdowały się w obu tych sektorach. Po korekcie granic cały Trakt Konny znajdzie się w sektorze Aniołki. Oznacza to, że opłaty pobierane tam będą od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 9:00-15:00.

Postój na włączonych do sektora Aniołki miejscach postojowych na Trakcie Konnym (na wysokości Parku Akademickiego) do czasu uruchomienia poboru opłat pozostaje tak jak do tej pory bezpłatny.

Ponadto w ramach zmian obszarowych z sektora Stare Przedmieście (ASP) wyodrębniony został sektor APO, czyli parking kubaturowy przy ul. Okopowej. Również tam nie został jeszcze uruchomiony pobór opłat.

Więcej czasu na niższą opłatę dodatkową

Kierowcy, którzy otrzymali opłatę dodatkową mają możliwość uiszczenia jej w obniżonej wysokości 130 zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, jednak nie później niż w terminie 60 dni od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej z mocy prawa.

Karta opłaty zryczałtowanej nie dłużej niż na rok

Pierwsza ze zmian dotyczących kart opłat zryczałtowanych mieszkańca określa maksymalny termin, na jaki można je wystawić. W przypadku karty rocznej (OZR) może ona zostać wystawiona na okres 1 roku. Natomiast karta miesięczna (OZM) może być wystawiona przez czas nie dłuższy niż 11 miesięcy. Te zmiany pozwolą na wydawanie kart do aktualnie obowiązujących sektorów SPP i ŚSPP. W przypadku kart kupowanych przez mieszkańców na dłuższe okresy, np. 2-3 lat dochodziło do sytuacji, że były one ważne w sektorach już nieistniejących lub w ich nieaktualnych granicach.

Masz kartę opłaty zryczałtowanej? Zgłoś fakt korzystania z pojazdu zastępczego

Druga zmiana reguluje możliwość korzystania przez posiadacza karty opłaty zryczałtowanej z pojazdu zastępczego, np. podczas naprawy własnego samochodu. Zmiany w Uchwale wskazują, że mieszkaniec powinien zgłosić ten fakt do GZDiZ. Na podstawie dokumentów potwierdzających prawo do korzystania z pojazdu zastępczego zmodyfikowany zostanie zapis w systemie komputerowym, wykorzystywanym m.in. przy mobilnej kontroli SPP i ŚSPP. Brak zgłoszenia i adnotacji w systemie sprawi, że na pojazd zastępczy, mimo użytkowania go przez posiadacza ważnej karty opłaty zryczałtowanej, zostanie wystawiona opłata dodatkowa.

Umowa najmu lub użyczenia pojazdu tylko z potwierdzeniem notarialnym

Kolejna z przegłosowanych przez Radę Miasta Gdańska zmian precyzuje możliwość ubiegania się o kartę opłaty zryczałtowanej dla pojazdu użytkowanego na podstawie umowy użyczenia lub najmu. Do tej pory dokumentem, na podstawie którego wydawana jest karta, była umowa najmu lub użyczenia. W celu weryfikacji faktycznego stanu prawnego i ważności przedstawianej umowy konieczne będzie notarialne potwierdzenie podpisów znajdujących się na umowie. Taka zmiana umożliwi faktyczne zweryfikowanie uprawnień do otrzymania karty mieszkańca.

Zwrot opłaty za niewykorzystaną kartę

Ostatnia z uchwalonych zmian reguluje kwestię zwrotu opłaty za niewykorzystaną kartę opłaty zryczałtowanej, np. w przypadku sprzedaży pojazdu. Wcześniej do uzyskania zwrotu należało zwrócić kartę. Obecnie jest to utrudnione ze względu na fakt, że karta ma formę naklejki na szybę pojazdu i podczas jej usuwania często naklejka ulega uszkodzeniu. Wprowadzone zmiany zwalniają kierowców z tego obowiązku. Aby ubiegać się o zwrot wystarczy przedstawić dokument potwierdzający brak tytułu prawnego do pojazdu, np. umowę jego sprzedaży.

Oprac. AO