• Start
  • Wiadomości
  • Nowa sieć szkół w mieście - tłumaczymy, co konkretnie się zmieni

Nowa sieć szkół w mieście - tłumaczymy, co konkretnie się zmieni

We wrześniu 2017 z mapy Gdańska zniknie 49 gimnazjów. Na ich miejsce powstaną ośmioletnie szkoły podstawowe. Zmiany edukacyjne dotkną także licea ogólnokształcące, technika oraz szkoły zawodowe pierwszego stopnia - 9 lutego podczas sesji Rady Miasta uchwalono projekt nowej sieci oświatowej Gdańska.
( 09.02.2017 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Szkoła Podstawowa nr 14 w Gdańsku - od września, jak wszystkie podstawówki 8.klasowa. Nz.: uroczystość nadania imienia ks. Grzegorza Piramowicza, listopad 2008 r.

Nowa sieć szkół w Gdańsku

Od 1 września w Gdańsku będą 74 szkoły podstawowe, w tym dwie Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz cztery szkoły specjalne i przyszpitalne. Na edukacyjnej mapie pojawi się pięć nowych szkół podstawowych, w tym wspomniane szkoły mistrzostwa sportowego. W trosce o dorosłych gdańszczan, którzy chcą uzupełnić swoją edukację, działać będzie również jedna szkoła podstawowa dla osób dorosłych.

W niektórych przypadkach konieczna była zmiana obwodów. Co ważne nie będzie ona jednak obowiązywała dzieci już uczących się w konkretnych placówkach (chyba, że taka będzie wola rodziców). W takich sytuacjach przeniesienie do nowej obwodowej szkoły będzie możliwe po złożeniu odpowiedniego wniosku.

W przypadku powstania nowej szkoły podstawowej mówimy o prowadzeniu naboru do szkoły od podstaw, czyli od klasy 0. Przy czym trzeba pamiętać, że w przypadku szkoły podstawowej powołanej na bazie wygaszanego gimnazjum, pozostają w niej dotychczasowi gimnazjaliści.

Czytaj także: To już pewne. Rada Miasta Gdańska podjęła decyzję o likwidacji 49 gdańskich gimnazjów

Nie tylko podstawówki

Reforma dotknie nie tylko szkoły podstawowe, ale również licea, technika i szkoły zawodowe. Od 1 września 2017 roku pojawi się w Gdańsku jedno nowe liceum ogólnokształcące z klasami dwujęzycznymi, które wzbogaci gdańską ofertę edukacyjną. Rozpocznie się również proces likwidacji jednego liceum, które dzisiaj wchodzi w skład Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących „Conradinum”, gdzie miasto będzie rozwijać ofertę szkolnictwa zawodowego i przygotowywać się na przyjęcie podwójnego rocznika.

Ustawa zakłada, że w zespołach nie można łączyć szkół tych samych typów, czyli szkół podstawowych, liceów, techników, szkół zawodowych pierwszego i drugiego stopnia. Obecnie w Gdańsku są szkoły łączące w zespole te same typy szkół. W związku z tymi przepisami, projekt sieci zakłada rozdzielenie typów szkół w poszczególnych zespołach.

Zobacz: Reforma czy "deforma", zobacz skrajnie różne opinie radnych PO i PiS

Ile kosztuje reforma?

Szacunkowy, łączny koszt reformy to ponad 37 mln zł. Na sumę tą składają się koszty związane z pojawieniem się w szkołach podstawowych pracowni przedmiotowych wraz z ich wyposażeniem. W tej kwocie ujęte są również koszty administracyjne i infrastrukturalne (m. in. koszty dostosowania szatni i sanitariatów). Trzeba pamiętać, że wszystkie zmiany muszą być wykonane do 1 września 2017 roku.

Koszt reformy to także koszty osobowe. W roku 2016 w Gdańsku w placówkach jednostek samorządu terytorialnego jest 6603 etatów nauczycielskich, w samych gimnazjach jest ich obecnie 1311. Od 1 września 2017 roku zagrożone są 392 etaty nauczycielskie, koszt likwidacji tych etatów to 3,8 mln. zł. Dodatkowo zagrożonych jest również 65 etatów administracyjnych.

Kolejne lata to kolejne koszty osobowe. W 2018 roku zagrożonych będzie 186 etatów nauczycielskich, co niesie ze sobą koszt 3,9 mln. zł. Rok 2019 to kolejne 200 etatów, których likwidacja wiąże się z wydaniem 4,5 mln zł. W sumie, w latach 2017 -2019, zagrożonych będzie 780 etatów nauczycielskich, co generuje koszt 12, 2 mln.

Co ważne najbardziej zagrożeni są najmłodsi nauczyciele, którzy w najmniejszych stopniu chronieni są przepisami prawa pracy.

Targi Przedsiębiorczości w Gimnazjum nr 8 na Oruni, rok 2014. We wrześniu 2017 r. tej szkoły już nie będzie

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na południu Gdańska

Od 1 września zmiany pojawią się również w sieci przedszkoli. Obecnie w Gdańsku funkcjonuje 58 przedszkoli samorządowych. Nowy rok przedszkolny rozpoczną dzieciaki w dwóch nowych przedszkolach: przy ul. Damroki i przy ul. Dąbka. Do dwóch placówek łącznie pójdzie 425 przedszkolaków.

W najbliższych latach sieć szkół zostanie wzbogacona o kolejne placówki powstające w południowych dzielnicach Gdańska. W 2017 roku zakończyć się mają prace przy powstającym nowym przedszkolu i żłobku przy ul. Kolorowej. Będą to placówki najbardziej wysunięte na południe na mapie Gdańska. W 2018 roku planowane jest oddanie do użytku przedszkola i szkoły przy ul. Jabłoniowej. W tym samym rok zakończone mają zostać prace przy Metropolitalnej Szkole na Kowalach. Inwestycje te mają wesprzeć edukacyjną sieć tej części naszego miasta.

- Dziękuję zespołom 49 gimnazjalnych środowisk edukacyjnych, które przez 18 lat działały dla dobra młodych gdańszczan. Dziękuję za pracę i zaangażowanie dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi gimnazjów. Decyzją wypływającą z reformy Prawa i Sprawiedliwości szkoły te przejdą do historii - powiedział Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki społecznej, podczas sesji RMG. Przygotowany projekt sieci edukacyjnej zgodny jest z prawem oświatowym obowiązującym od 1 września 2017 roku. Co ważne wszystkie zmiany pozytywnie opiniowane przez Gdańską Radę Oświatową - dodał Kowalczuk.

Zmiany w trzech etapach


Nowa sieć oświatowa została przygotowana w 3 etapach: od sierpnia do września 2016 trwały prace wewnętrzne i analityczne, w drugim etapie - do końca grudnia odbywały się konsultacje z szerokimi środowiskami związanymi z oświatą. Proces zakończył się podczas sesji Rady Miasta 9 lutego.

Po uchwaleniu przez radnych projekt sieci szkół trafi do Pomorskiego Kuratora Oświaty, który będzie miał 21 dni na przekazanie swojej opinii. 30 marca uchwała wróci ponownie pod obrady Rady Miasta w celu ostatecznego uchwalenia.

Trzecim etapem prac, który rozpocznie się w sierpniu 2017 roku, będzie wdrażanie zmian w sieci oraz wynikające z nich prace inwestycyjne.

Tworząc nową siecią szkół brano przede wszystkim pod uwagę zapewnienie możliwie niskiej zmianowości, która wpływa na komfort uczenia się dzieci i młodzieży oraz komfort pracy nauczycieli. Decyzje były podejmowane indywidualnie dla każdej dzielnicy, w zależności od potrzeb.

Sieć oświatowa - prezentacja z Sesji RMG - 9.02.2017 r. (2 MB)

Wykaz placówek oświatowych od 1 września 2017 r. (279.5 KB)

SZKOŁY PODSTAWOWE I OBWODY od 1 września 2017 r. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego prawa oświatowego. (843.2 KB)

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE od 1 września 2017 r. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci do nowego prawa oświatowego. (673.54 KB)