Jaka będzie obwodnica Banina? Podpisano studium korytarzowe na realizację połączenia

Mieszkańcy miejscowości okalających gdańskie lotnisko zyskają nową drogę, a tym samym szybsze połączenie z lotniskiem. Dodatkowo, przebiegający przez Banino ruch tranzytowy zostanie przekierowany na nowy odcinek obwodnicy metropolitalnej. Właśnie podpisano studium korytarzowe na realizację nowego połączenia drogowego.
( 20.10.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Podpisanie umowy na realizację studium korytarzowego
Podpisanie umowy na realizację studium korytarzowego
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

W czwartek, 20 października w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy podpisano umowę pomiędzy Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego a firmą Databaut na sporządzenie studium na wykonanie nowej drogi prowadzącej od projektowanego węzła „Miszewo” do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Kobieta gładko uczesana, w okularach mówi do mikrofonu na tle tablicy Samorząd Województwa Pomorskiego
- To ważny moment rozwojowy dla Gdańska jako stolicy metropolii i województwa - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

- Już w 2014 roku widzieliśmy potrzebę skomunikowania węzła lotniska z Miszewem i ten pomysł wpisaliśmy w nasz regionalny projekt zagospodarowania województwa pomorskiego - mówił Leszek Bonna, zastępca marszałka województwa pomorskiego. - Mnie najbardziej cieszy to, że my jako samorządowcy, w ważnych dla mieszkańców regionu sprawach, potrafimy współpracować i porozumieć się. Nie potrzebujemy do tego żadnych rozporządzeń, bo wiemy, co należy zrobić i jak należy kształtować relacje, aby służyć naszym mieszkańcom. Jestem przekonany, że koncepcje, które studium korytarzowe nam przedstawi, będą służyły kolejnym krokom związanym z wykonaniem tej bardzo ważnej dla zachodniej części Gdańska i regionu inwestycji.

W lipcu 2020 roku podpisano list intencyjny dotyczący współpracy przy opracowaniu dokumentacji planistycznych dla nowych połączeń drogowych, łączących węzły drogowe na projektowanej Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta z siecią drogową regionu. Przeprowadzone postępowanie przetargowe, które 19 października wyłoniło wykonawcę, jest jego efektem.

mapa realizacji obwodnicy metropolitalnej
Mapa realizacji obwodnicy metropolitalnej. Planowana arteria pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z zamieszkałych terenów Banina, ale również da możliwość utworzenia nowych terenów inwestycyjnych
 

Celem Studium Korytarzowego jest wyznaczenie wariantów przebiegu nowego połączenia drogowego, a jego wyniki będą podstawą planistyczną dla kolejnego etapu prac projektowych, w szczególności Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R). 

Mężczyzna w garniturze stoi na tle tablicy Samorząd Województwa Pomorskiego, przed nim mikrofony
- Mnie najbardziej cieszy to, że my jako samorządowcy, w ważnych dla mieszkańców regionu sprawach, potrafimy współpracować i porozumieć się - mówi Leszek Bonna, zastępca marszałka województwa pomorskiego
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Nowe rozwiązanie drogowe ma połączyć Port Lotniczy w Gdańsku im. Lecha Wałęsy i rozwijającą się wokół niego dzielnicę wielofunkcyjną (tereny funkcji transportowych, produkcyjno-usługowych i mieszkaniowych) Gdańsk Zachód, stanowiącą ważny element rozwoju miasta i obszaru metropolitalnego z projektowanym węzłem „Miszewo” na Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta.

- To ważny moment rozwojowy dla Gdańska jako stolicy metropolii i województwa. Widzimy jak nieopodal stąd, na naszych oczach powstaje obwodnica metropolitalna i wszyscy doskonale wiemy, że potrzebujemy połączeń poprzecznych między istniejącą obwodnicą i obwodnicą metropolitalną. Dla Gdańska istotne są trzy węzły: węzeł Żukowo, węzeł Lotnisko i tzw. węzeł Wysoka, czyli okolice Osowej, Chwaszczyna i przyszłej Nowej Kielnieńskiej – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Projektantów czeka niełatwa praca, ale myślę, że to ostatni moment na przygotowanie tego dokumentu, bo okolica Banina, Żukowa i okolic rozwija się bardzo dynamicznie. Trzymam za państwa kciuki.

Nowe połączenie transportowe zapewni jednocześnie sprawniejszy dostęp do Portu Lotniczego dla użytkowników z zachodniej części województwa pomorskiego. Nowy układ drogowy ma także przenieść ponadlokalny ruch o charakterze tranzytowym z obszaru intensywnie rozwijającej się miejscowości Banino w gminie Żukowo. Dodatkowo projektowane rozwiązanie jest elementem szerszego pakietu działań w zakresie rozwoju dróg dojazdowych do Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta. 

mężczyzna w garniturze stoi na tle tablicy Samorząd Województwa Pomorskiego, przed nim mikrofon
Na zdjęciu Jakub Pietruszewski, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Obszar analiz projektowanego połączenia drogowego obejmuje Miasto Gdańsk oraz Gminę Żukowo. 

Dokumentacja planistyczna realizowana będzie przy udziale i zaangażowaniu jednostek samorządu terytorialnego oraz społeczności lokalnych, w szczególności mieszkańców m.in. Banina, Czapel, Pępowa i Rębiechowa. 

Realizacja zadania jest wspófinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Pomoc techniczna z Projektu Pomocy Technicznej 2022-2023 Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

oprac. AU