• Start
  • Wiadomości
  • Nowa Warszawska. Nowe tory na skrzyżowaniu z aleją Vaclava Havla

Nowa Warszawska. Widać już nowe tory na skrzyżowaniu z aleją Vaclava Havla

Jak informuje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, trwają intensywne prace na budowie torowiska na skrzyżowaniu ul. Nowej Warszawskiej z al. V. Havla. Ustawiono już wszystkie słupy trakcyjne w obrębie skrzyżowania. Trzy z nich muszą zostać jeszcze zabetonowane.
( 04.08.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na skrzyżowaniu Nowej Warszawskiej z al. Havla widać już trzy nowe tory, które będą spinać  torowiska
Na skrzyżowaniu Nowej Warszawskiej z al. Havla widać już trzy nowe tory, które będą "spinać" torowiska
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Przebudowa kluczowego skrzyżowania w ramach Nowej Warszawskiej

Pod koniec czerwca br., w ramach budowy nowej trasy tramwajowej, rozpoczęto przebudowę skrzyżowania al. Havla i Nowej Warszawskiej. By móc przebudować cały układ torowy na tym skrzyżowaniu wyłączono kursowanie tramwajów wzdłuż al. Havla - mieszkańcy korzystają obecnie z zastępczej komunikacji autobusowej. Do końca tegorocznych wakacji zaplanowano w tym miejscu m.in. wymianę oraz montaż słupów trakcyjnych, wymianę sieci trakcyjnej, budowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem torowiska, a także budowę trzech peronów tramwajowych.

Most Stągiewny został oficjalnie otwarty

Przebudowa fragmentu torowiska i układu drogowego w alei Havla jest konieczna, by można było „wpiąć” do niej nową linię tramwajową. Do tego skrzyżowanie z ul. Łódzką będzie trójwlotowe, a odcinek ul. Nowej Warszawskiej między skrzyżowaniem z al. Havla - drogą dwujezdniową.

Skrzyżowanie al. Havla z Nową Warszawską jest konieczne, by móc spiąć nowe torowisko z już istniejącym
Skrzyżowanie al. Havla z Nową Warszawską jest konieczne, by móc spiąć nowe torowisko z już istniejącym
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Dwa kilometry nowego torowiska w Gdańsku

W ramach projektu tzw. Nowej Warszawskiej powstaje około 2-kilometrowy odcinek linii tramwajowej. Wzdłuż trasy powstały cztery przystanki tramwajowe: w pobliżu skrzyżowania z - planowaną - ul. Unruga, ul. Piotrkowską i al. Havla. Wzdłuż linii tramwajowej wykonany zostanie chodnik oraz droga rowerowa, zagospodarowana zostanie zieleń, pojawią się elementy małej architektury. W ramach inwestycji przebudowany został już 210-metrowy odcinek ul. Piotrkowskiej - tak aby dostosować ją do nowego układu drogowego. Oprócz nowej nawierzchni zyskała ona także chodnik i oświetlenie.

Ogarna jeszcze piękniejsza - 1 sierpnia ruszyła przebudowa ulicy

Realizowany projekt przewidywał również kompleksową przebudowę infrastruktury podziemnej, w ramach której powstała m.in. nowa kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa. Przebudowano też sieć ciepłowniczą, gazową oraz teletechniczną. Dla potrzeb obsługi torowiska powstanie także tzw. droga technologiczna.

W al. Havla powstaje fragment dodatkowego, trzeciego toru dla tramwajów jadących od strony ul. Świętokrzyskiej, które skręcać będą w Nową Warszawską. Dzięki temu tramwaj jadący na wprost - w kierunku Chełmu, nie będzie musiał zatrzymywać się i czekać, aż ten skręcający opuści skrzyżowanie
W al. Havla powstaje fragment dodatkowego, trzeciego toru dla tramwajów jadących od strony ul. Świętokrzyskiej, które skręcać będą w Nową Warszawską. Dzięki temu tramwaj jadący na wprost - w kierunku Chełmu, nie będzie musiał zatrzymywać się i czekać, aż ten skręcający opuści skrzyżowanie
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Tramwajem po Nowej Warszawskiej - na początku 2023 r.

Zgodnie z umową, zakończenie robót powinno nastąpić w listopadzie 2022 roku, co oznacza, że nową linią tramwajową pojedziemy w pierwszym kwartale 2023 roku - po zakończeniu wszystkich procedur odbiorowych.

Budowa Nowej Warszawskiej jest jednym z elementów programu Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A, który jest współfinansowany z funduszy unijnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm: Firma Budowlano-Drogowa MTM SA - Lider, Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe RAJBUD Sp. z o.o.- Partner. Realizację inwestycji oszacowano na blisko 60 mln złotych.