• Start
  • Wiadomości
  • Nieznane zdjęcia i dokumenty z Westerplatte trafiły do Muzeum Gdańska

Nieznane dotąd zdjęcia i dokumenty z Westerplatte trafiły do Muzeum Gdańska

Do zbiorów Muzeum Gdańska trafiła kolekcja dokumentów Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z Nowego Portu. Materiały pochodzą m.in. z 1945 roku i znajdują się w nich również informacje o obrońcach Westerplatte. Pamiątki podarował kolekcjoner militariów Karol Liszyk.
17.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu stara księga z dokumentami i starymi zdjęciami, otwarta, trzymają ją dwie ludzkie ręce w białych rękawiczkach
Do zbiorów Muzeum Gdańska trafiła kolekcja dokumentów Koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację z Nowego Portu
Fot. A. Grabowska/Muzeum Gdańska

Ponad 700 stron historii

Przekazane materiały to pięć teczek kronik i albumów związanych z Kołem ZBoWiD, a także jeden album nawiązujący do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sucharskiego w Rypinie. Przekazana kolekcja obejmuje 100 zdjęć, i liczy około 700 stron. Najstarsze materiały datowane są na 1945 rok. Ostatnie wpisy pochodzą z lat. 80 i 90. XX wieku.

Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego przywitała nowy sztandar

- To kroniki, sprawozdania i dokumenty osobiste członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, które są tym cenniejsze, że obejmują również obrońców Westerplatte. To z inicjatywy westerplatczyków powstała w Wartowni nr 1 pierwsza placówka muzealna na terenie byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej, która funkcjonowała jako izba pamięci od 1974 roku - przypomina dr Janusz Marszalec, zastępca dyrektora Muzeum Gdańska. - Nasza instytucja przejęła pełną odpowiedzialność za Wartownię nr 1, zgodnie z wolą westerplatczyków, w 1980 roku. To wspaniały i cenny dar, który wykorzystamy w nadchodzącym czasie. W kontekście przekazanych nam materiałów warto zwrócić uwagę to, że część z nich przygotowała Halina Wróblewska - Ufnowska, która była kronikarką koła ZBoWiD. Po 1990 roku działała w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Jej grób znajduje się w Kwaterze AK - dodaje.

na zdjęciu stara księga, widać dwie ludzkie ręce w białych rękawiczkach, które przytrzymują księgę
Kroniki, sprawozdania i dokumenty osobiste członków Związku Bojowników o Wolność i Demokrację obejmują obrońców Westerplatte
Fot. A. Grabowska/Muzeum Gdańska
na zdjęciu widać dwie ludzkie ręce w białych rękawiczkach, które przeglądają duży album fotograficzny, widać biało czarną fotografię
Przekazane materiały to 5 teczek, kronik i albumów związanych z Kołem ZBoWiD i jeden album nawiązujący do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sucharskiego w Rypinie
Fot. A. Grabowska/Muzeum Gdańska

Wyjątkowy dar od gdańszczanina, kolekcjonera militariów

Przekazane dokumenty zostaną wkrótce oddane do pracowni konserwatorskiej. Przedmioty podarował gdańszczanin Karol Liszyk, który od lat kolekcjonuje militaria.

Zobacz relacje wideo z tegorocznych uroczystości w kwaterze AK:

55 lat od wydarzeń Marca 1968 w Gdańsku - protestowało 20 tysięcy osób

- Już pierwsze zapoznanie się z podarowanymi dokumentami pozwala sądzić, że mamy do czynienia w znacznej części z materiałami nigdy dotychczas nie publikowanymi. Najciekawsza z tej perspektywy jest Kronika Koła ZBoWiD. Nowy Port - datowana na 1945 rok. Warto też pamiętać, że cztery lata później ZBoWiD wchłonął 11 organizacji kombatanckich, w tym Związek Obrońców Westerplatte. Materiały uzupełniają naszą wiedzę o funkcjonowaniu Westerplatte jako miejsca pamięci po II wojnie światowej i samych westerplatczykach - zaznacza Mateusz Jasik z Muzeum Gdańska, kierownik Wartowni nr 1 na Westerplatte. - Przekazane materiały są też kapitalnym zbiorem źródeł do badań komunistycznej polityki historycznej i ówczesnej propagandy. Po opracowaniu oraz digitalizacji, udostępnimy je cyfrowo i wykorzystamy przy jednej z planowanych właśnie wystaw czasowych.

na zdjęciu trzech mężczyzn w średnim wieku, stoją przed niewielkim stolikiem na którym rozłożone są różne dokumenty
Przedmioty podarował gdańszczanin, Karol Liszyk (w środku), który od lat kolekcjonuje militaria
Fot. A. Grabowska/Muzeum Gdańska

Oprac. KG