Najwięcej było ropuch. W Gdańsku uratowano tysiące płazów

Podsumowano akcję ratowania płazów w Gdańsku, która odbywała się przez cały kwiecień. W kilku miejscach przenoszono żaby i ropuchy, by nie zginęły przechodząc przez drogi podczas swoich wiosennych migracji. Uratowano w ten sposób blisko 4000 zwierząt!

Najwięcej było ropuch. W Gdańsku uratowano tysiące płazów
A
A
data publikacji: 27 maja 2016 r.

Ropucha szara
Ropucha szara
Wikipedia/Marek Szczepanek

Najwięcej przeniesiono ropuch, bo blisko trzy i pół tysiąca. Uratowano również prawie pół tysiąca żab oraz kilkanaście traszek.

Od 2008 roku w Gdańsku udało się uratować wiele tysięcy tych pożytecznych zwierząt. Dodatkowo, wiele radości z pomocy żabom miały dzieci oraz osoby niepełnosprawne, dla których taka forma aktywnej rehabilitacji w kontakcie z przyrodą okazała się znakomita. W roku bieżącym płazy przenosili podopieczni Fundacji „Sprawni Inaczej”, która otrzymała na to pieniądze z magistratu (w wysokości 16 300 złotych).

Łączna liczba osób biorących udział w przenoszeniu płazów wyniosła 56 – w tym 37 osób niepełnosprawnych, 6 wolontariuszy, 12 pracowników Fundacji oraz jedna osoba zatrudniona na umowę zlecenie, która zaangażowana była w dni wolne od pracy.

Akcja ochrony płazów odbywała się w dniach 1-30 kwietnia 2016 r. w następujących miejscach na terenie Gdańska:

  • ul. Do Studzienki i Traugutta
  • Dolina Radości
  • ul. Niedźwiednik
  • ul. Jasieńska
  • ul. Augustowska

Na ul. Niedźwiednik oraz w Dolinie Radości ustawione były płotki ochronne. W miejscach prowadzenia akcji rozwieszone zostały plakaty oraz znaki i ulotki zawierające informacje o akcji ochrony płazów.

Warto podkreślić, że do wiosennej akcji gdańskiego magistratu coraz liczniej włączają się mieszkańcy Gdańska wraz z dziećmi, członkowie organizacji ekologicznych, a także wolontariusze (w 2014 r. w naszej akcji brało udział również kilku wolontariuszy z Niemiec). Już dzisiaj wiemy, że akcja pomocy gdańskim płazom jest wielkim sukcesem!

 

Jak to się zaczęło

W roku 2008 Wydział Środowiska zainicjował program pilotażowy czynnej ochrony płazów na terenie Gdańska. Założenia programu zostały przygotowany wspólnie z gdańskimi naukowcami i społecznikami. Przyjmowaliśmy też zgłoszenia mieszkańców oraz przeprowadziliśmy ankietę wśród młodzieży wszystkich gdańskich szkół, której celem było określenie rejonów wiosennych wędrówek godowych płazów. W efekcie, w latach 2008-2010 Wydział Środowiska gdańskiego magistratu przeprowadził inwentaryzację stanowisk płazów i ich pierwszy monitoring.

 

Oznakowanie i płotki

Od roku 2010 zabezpieczamy najważniejsze miejsca migracji płazów na terenie Gdańska. Montujemy oznakowanie ostrzegawcze, zakładamy płotki o łącznej długości ok. 2 km wzdłuż jezdni, a następnie przenosimy płazy w bezpieczne miejsca. W wyniku działań rocznie ratujemy (przenosimy) ok. 4000-5000 szt. płazów, z czego ok. 90% stanowią ropuchy szare (Buffo buffo).

W Polsce wszystkie płazy (w tym żaby i ropuchy) są pod ochroną gatunkową. To jedni z głównych sojuszników człowieka w walce z dokuczliwymi owadami, np. komarami. Oczywiście w latach następnych planujemy powtórzyć, a nawet rozszerzać akcję ratowania gdańskich płazów.Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
dariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Dariusz Wołodźko (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
dariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora