Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena przyznane

Mgr Natalia Lubińska i dr Igor Rafał Obuchowski zostali laureatami 19. edycji Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena. Zostały one przyznane w dwóch kategoriach: nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk przyrodniczych i ścisłych. Nagrody wręczono 26 maja, podczas walnego zebrania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.
27.05.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nz. (od lewej) Igor Rafał Obuchowski, Natalia Lubińska, Anna Zbierska, zastępca dyrektora Biura Prezydenta Gdańska oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
Nz. (od lewej) Igor Rafał Obuchowski, Natalia Lubińska, Anna Zbierska, zastępca dyrektora Biura Prezydenta Gdańska oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
fot. Alan Stocki/Uniwersytet Gdański

Laureaci Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Uphagena

Nagrodę w kategorii nauk humanistycznych i społecznych za 2021 rok otrzymała mgr Natalia Lubińska za wkład w pogłębianie polskich badań orientalistycznych, w szczególności za badania na temat kształtowania się obrazu kultury i społeczeństwa chińskiego w świadomości Polaków w XIX i XX wieku.

Prof. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk, laureatka Nagrody Naukowej Miasta Gdańska: “Życie jest tu i teraz” WYWIAD 

Nagrodę w kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych za 2021 rok otrzymał dr Igor Rafał Obuchowski za wkład w poszerzenie wiedzy na temat procesów ewolucyjnych kształtujących układy molekularne w organizmach żywych, a w szczególności za osiągnięcia w badaniach białek opiekuńczych, które zaangażowane są w patogenezę wielu chorób w tym neurodegeneracyjnych.

Nagrodę odbiera Natalia Lubińska
Nagrodę odbiera Natalia Lubińska
fot. Alan Stocki/Uniwersytet Gdański

Czym są Nagrody im. Uphagena?

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena po raz pierwszy została wręczona w 2004 roku, a do roku 2006 nosiła nazwę „Młody Heweliusz”. Te prestiżowe gdańskie wyróżnienie przyznawane jest studentom i absolwentom gdańskich uczelni wyższych w wieku do 30 lat, za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Do tej pory nagrodą wyróżniono 35 młodych naukowców.

Igor Rafał Obuchowski
Igor Rafał Obuchowski
fot. Alan Stocki/Uniwersytet Gdański

Nagroda Naukowa przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska na wniosek kapituły, w skład której wchodzą prezesi Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, rektorzy państwowych wyższych uczelni w Gdańsku oraz przedstawiciel gdańskich niepublicznych uczelni.

O szczegółach dot. Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena można przeczytać na stronie Biura Prezydenta ds. Kultury.

TV

Miłe chwile w Radzie Miasta