PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców  im. Jana Uphagena

Nagroda im. Jana Uphagena przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe młodym Gdańskim naukowcom. Po raz pierwszy została wręczona w 2004 roku, a do roku 2006 nosiła nazwę „Młody Heweliusz”. Ta prestiżowa gdańska Nagroda przyznawana jest studentom i absolwentom gdańskich uczelni wyższych w wieku do 30 lat, za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.

Nagroda Naukowa przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska na wniosek Kapituły w skład której wchodzą prezesi Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego,  rektorzy państwowych wyższych uczelni w Gdańsku oraz przedstawiciel gdańskich niepublicznych uczelni.