Nagroda im. Uphagena - Gdańsk promuje młodych naukowców

Dr n. med. Marcin Hellmann i dr Adam Marszk to laureaci Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za 2015 r. Kardiolog i ekonomista, obaj nie skończyli jeszcze 30 lat, a są już dojrzałymi badaczami - podkreślają ich przełożeni.
( Publikacja: 06.02.2016 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Od lewej: dr n. med. Marcin Hellmann i dr Adam Marszk, laureaci Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. J. Uphagena.

5 lutego 2016 r., jak co roku od 13 lat, Miasto Gdańsk uhonorowało młodych ludzi nauki. Laureatem w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych został dr Adam Marszk z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Laur w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych przypadł dr. n. med. Marcinowi Hellmannowi z Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Nagrody wręczył prezydent Paweł Adamowicz, który podziękował rodzicom laureatów “za to, że wychowali tak wspaniałe dzieci”, a ich wykładowcom i przełożonym “za podtrzymywanie w wyróżnionych zapału naukowego”. Nagrodzeni odebrali statuetki i dyplomy oraz nagrody pieniężne (7 tys. zł brutto).

Dr n. med. Marcin Hellmann - specjalista od mikrokrążenia.

Ogrom naczyń, których nie widać

Dr. n. med. Marcin Hellmann z GUMed otrzymał “Uphagena” za badania nad regulacją i zaburzeniami mikrokrążenia. Sylwetkę laureata przybliżyła prof. Maria Dudziak, dziekan Wydziału Lekarskiego uczelni i jego bezpośrednia przełożona w zakładzie diagnostyki II Katedry Kardiologii GUMed: - Czwarty rok studiów dr Marcin Hellmann spędził na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Grenoble we Francji. Włączył się wówczas w badania naukowe nad mikrokrążeniem i kontynuował je również później dzięki stypendium rządu francuskiego - otrzymał je aż trzykrotnie- powiedziała dziekan. -Obecnie jest już specjalistą w zakresie zastosowania oceny mikrokrążenia skórnego metodą laserową nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Mimo młodego wieku jest dojrzałym naukowcem ze znacznym dorobkiem, zdolnym do podejmowania kolejnych wyzwań badawczych. Jest skromnym, pracowitym i bardzo miłym człowiekiem.

Badania dr Marcina Hellmanna dotyczące mikrokrążenia doceniła również Polska Akademia Nauk, która jeszcze jako studentowi przyznała mu prestiżową nagrodę “Laur medyczny im. dr Wacława Mayzla”. Jak podkreślił laureat to jego mentor z Grenoble, prof. Jean-Luc Cracowski, zainspirował go do tak wczesnego podjęcia badań naukowych.

-Dzięki studiom we Francji poznałem wspaniałego człowieka, badacza i przyjaciela, który otworzył mu oczy na medycynę i naukę -podsumował dr Hellmann.

Laureat zadbał o to, by publiczność wiedziała na czym polega jego praca: -Mikrokrążenie to zbiór najmniejszych naczyń krwionośnych w organizmie ludzkim. Mało osób zdaje sobie sprawę, że stanowią one 99 proc. całego układu krążenia- tłumaczył. -Są niewidoczne gołym okiem, oplatają każdą tkankę w ciele człowieka i najprawdopodobniej właśnie w nich zaczynają się wszystkie procesy chorobowe układów krążenia i sercowo-naczyniowego. My zaglądaliśmy w te naczynia, obserwując mechanizmy regulujące przepływ krwi u osób zdrowych i chorych.

Dr Hellmann podkreślił, że związany jest z Gdańskiem od urodzenia.

-Tym bardziej jest mi miło, że moje miasto mnie doceniło -powiedział. -Większość badań, za które zostałem wyróżniony, wykonywałem we Francji. Nagroda zobowiązuje mnie z pewnością do tego żeby wdrożyć je teraz w Polsce i nad tym pracujemy w naszym zespole w Gdańsku.

Młody kardiolog podziękował swojej szefowej za stworzenie warunków do rozwoju i wyrozumiałość.

-Nie mniej ważne są podziękowania dla mojej żony Magdaleny i dzieci: Natalii i Stefana, które biegają teraz po salach domu Uphagena -dodał wzruszony.

Dr Adam Marszk - analityk innowacyjnych produktów finansowych.

Systemy finansowe i Karol Marks

Dr Adama Marszka wyróżniono za badania z zakresu przemian systemów finansowych oraz innowacyjnych produktów finansowych. Sylwetkę laureata przedstawiła dr hab. Julita Wasilczuk, dziekan WZiE PG: -Immanuel Kant powiedział kiedyś: “Lekarze mniemają, że wiele pomogli choremu nadając chorobie odpowiednią nazwę”. Parafrazując te słowa można powiedzieć, ze ekonomista dr Adam Marszk nie tylko nazywa, ale także wskazuje jak modelować i dzięki temu diagnozować zjawiska związane z gospodarowaniem- powiedziała dziekan Wasilczuk. -Model dyfuzji innowacji, który wykorzystuje w swoich badaniach, nie był nigdy dotąd stosowany do analizy innowacyjności produktów finansowych.

Dowodem na nowatorski sposób prowadzenia badań przez dr. Marszka i jego zespół jest grant na kontynuację prac, który kilka tygodni temu przyznał mu prestiżowy amerykański instytut badań finansowych Chartered Financial Analyst (CFA). Laureat dwukrotnie już był stypendystą tejże instytucji (pierwszy raz jeszcze jako student), zdał też bardzo trudny egzamin CFA i może się poszczycić certyfikatem, przyznawanym specjalistom od finansów na całym świecie.

Gdański ekonomista z jednej strony zajmuje się najnowszymi obszarami nauki, z drugiej stron zaś czerpie z klasyków ekonomii - jest współorganizatorem spotkań na WZiE pod hasłem “Lektury dla odważnych”, których uczestnicy wspólnie czytają i analizują klasyczne dzieła filozoficzne i ekonomiczne, czerpiąc z nich natchnienie do badań (sięgają m.in. po rozprawy Adama Smitha i Karola Marksa). Do zainteresowań związanych z początkami ekonomii laureat nawiązał również w swoim wystąpieniu:

-Chociaż ekonomia jest zaliczana do nauk społecznych, należy pamiętać o jej filozoficznych korzeniach. Mając to na uwadze, staramy się na naszym wydziale prowadzić badania uwzględniając szerszy kontekst ekonomii, nie zamykając się w wieży z kości słoniowej, co często zarzuca się współczesnym reprezentantom tej dziedziny- podkreślił laureat.

Dr Adam Marszk, który pracuje jako adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych, z pewnością nie zamyka się w żadnej “wieży” przed studentami. Od dwóch lat jest opiekunem naukowym studenckiego zespołu międzynarodowego programu Enactus, który ze wsparciem gdańskich przedsiębiorców realizuje projekty biznesowe skierowane do lokalnych społeczności (np. projekt pomocy młodzieży z terenów wiejskich rozpoczynającej studia w Trójmieście).

-W dzisiejszej nauce dominuje praca zespołowa, poza osobami z którymi się bezpośrednio współpracuje, wiele jest takich, które inspirują i doradzają. Pragnę im wszystkim podziękować, ta nagroda jest również dla nich -pokreślił młody ekonomista. -Dziękuję również mojej rodzinie za nieustające wsparcie i pomoc.

Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena przyznawane są na wniosek kapituły, której przewodniczą prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku oraz prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. W jej skład wchodzą także rektorzy państwowych wyższych uczelni w Gdańsku, przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska, dotychczasowi laureaci Nagrody oraz jeden przedstawiciel gdańskich niepublicznych uczelni wyższych.