• Start
  • Wiadomości
  • Za tolerancję i solidarność. Europejski Komitet Regionów ustanowi nagrodę Pawła Adamowicza

Za tolerancję i solidarność. Europejski Komitet Regionów ustanowi nagrodę Pawła Adamowicza

Na najbliższej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów ustanowiona zostanie nagroda Pawła Adamowicza. To inicjatywa ICORN (Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia) i grupy członków Europejskiej Partii Ludowej. Odbędzie się też debata z udziałem europosłanki Magdaleny Adamowicz i prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz.
16.03.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Paweł Adamowicz, jako prezydent Gdańska podczas sesji Komitetu Regionów
Paweł Adamowicz, jako prezydent Gdańska podczas sesji Komitetu Regionów
zdj. Aurore Belot/European Union


Nagroda Pawła Adamowicza - jak wyjaśniają jej inicjatorzy z Europejskiej Partii Ludowej (EPL-KR) - będzie przypomnieniem, że w naszym społeczeństwie nie ma miejsca na nietolerancję i nienawiść oraz że nikt nie może odebrać wolności zapisanych w Karcie Praw Podstawowych UE. Najbliższa sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów zaplanowana jest na 17-19 marca 2021 r. i to podczas w piątek niej zapadnie decyzja o ustanowieniu nagrody.

Wyrazem niezgody Pawła Adamowicza na nienawiść i nietolerancję było m.in. przystąpienie Gdańska w 2017 roku do ICORN (International Cities of Refugee Network - po polsku: Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia). Jest to stowarzyszenie miast z całego świata, które angażują się w obronę wolności słowa i pisarzy prześladowanych z powodów politycznych: ukrywających się, więzionych lub objętych zakazem publikowania we własnym kraju. Każde miasto zrzeszone w sieci przyjmuje na pewien czas jednego z zagrożonych pisarzy, zapewniając mu bezpieczeństwo, godne warunki życia i możliwość nieskrępowanej pracy twórczej.

Inicjatorzy z EPL w swojej rezolucji piszą:

W styczniu minęły dwa lata od śmierci Pawła Adamowicza, pełniącego funkcję prezydenta Gdańska przez 20 lat i członka EPL-KR, który zmarł w wyniku brutalnego ataku. Komitet Regionów ustanowi nagrodę, by uczcić jego pamięć. Jego praca i zaangażowanie na rzecz tolerancji i solidarności oraz pokojowej koegzystencji pozostaje dla nas wszystkich wzorem do naśladowania. Nagroda ta będzie przypomnieniem, że w naszym społeczeństwie nie ma miejsca na nietolerancję i nienawiść oraz że nikt nie może odebrać wolności zapisanych w Karcie Praw Podstawowych UE.

Poza tym grupa EPL w Europejskim Komitecie Regionów przyjmuje rezolucję uchwaloną przez Parlament Europejski w sprawie ogłoszenia UE jako strefy wolności osób LGBTIQ i zobowiązuje się do zintensyfikowania prac Europejskiego Komitetu Regionów aby chronić prawa każdego obywatela. Grupa EPL-KR zobowiązuje się do ochrony praw mniejszości i wszystkich grup społecznych, zwalczania mowy nienawiści, fundamentalizmu, rasizmu, ksenofobii.

Bruksela - kwiecień 2019 r. Nadanie imienia Pawła Adamowicz foyer w Europejskim Komitecie Regionów. Nz. od lewej Antonina i Magdalena Adamowicz, córka i żona Pawła Adamowicza, Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Komitetu Regionów i Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska
Bruksela - kwiecień 2019 r. Nadanie imienia Pawła Adamowicza foyer w Europejskim Komitecie Regionów. Nz. od lewej Antonina i Magdalena Adamowicz, córka i żona Pawła Adamowicza, Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Komitetu Regionów i Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska
zdj. Denis Closon/European UnionNa posiedzeniu Grupy EPL-KR 16 marca odbędzie się debata na temat „Nagrody Adamowicza” z europosłanką Magdaleną Adamowicz (wdową po Pawle Adamowiczu) i Aleksandrą Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Europejski Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 27 państw członkowskich. Dzięki tej instytucji regiony i miasta mogą formalnie wypowiedzieć się w procesie stanowienia prawa przez UE, zapewniając uwzględnienie stanowiska i potrzeb władz lokalnych i regionalnych. Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w ramach procesu stanowienia prawa w sprawach dotyczących samorządów lokalnych i regionalnych, na przykład w kwestiach opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia, polityki społecznej, spójności gospodarczej i społecznej, transportu, energii i zmian klimatu. Jeżeli tego nie zrobią, Komitet Regionów może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. Komitet składa się z wybranych w drodze wyborów przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Każdy kraj wyznacza swoich członków, którzy są mianowani na odnawialną pięcioletnią kadencję przez Radę UE. Liczba członków z poszczególnych państw zależy od liczby ludności danego kraju.

TV

Kolorowa Parada Seniorów w sercu Gdańska