PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Od dziś Gdańsk w elitarnej sieci miast wspierających prześladowanych artystów

Od dziś Gdańsk w elitarnej sieci miast wspierających prześladowanych artystów
30 sierpnia 2017 roku, w ogrodzie zimowym Europejskiego Centrum Solidarności podpisana została umowa o przyłączeniu naszego miasta do sieci ICORN. - Gdańsk to miasto solidarności nie tylko w idei, ale przede wszystkim w rzeczywistych działaniach - przypomina prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Sygnatariusze umowy: Piotr Stasiowski, Helge Lunde oraz prezydent Gdańska Paweł Adamowicz

Umowę o przyłączeniu Gdańska do sieci ICORN podpisali: Helge Lunde - prezes ICORN oraz Piotr Stasiowski - dyrektor Gdańskiej Galerii Miejskiej, operator programu ICORN w naszym mieście.

ICORN (International Cities of Refugee Network) czyli Międzynarodowa Sieć Miast Schronienia, to stowarzyszenie miast z całego świata, które angażują się w obronę wolności słowa i pisarzy prześladowanych z powodów politycznych: ukrywających się, więzionych lub objętych zakazem publikowania we własnym kraju. Każde miasto zrzeszone w sieci przyjmuje na pewien czas jednego z zagrożonych pisarzy, zapewniając mu bezpieczeństwo, godne warunki życia i możliwość nieskrępowanej pracy twórczej.

Aktualnie w sieci jest ponad 60 miast, takich jak Bruksela, Frankfurt, Miami, Sztokholm, czy Meksyk. Gdańsk będzie trzecim, obok Krakowa i Wrocławia, polskim miastem należącym do ICORN.

Oficjalne porozumienie podpisane zostanie w środę, 30 sierpnia, około godz. 20.00 w ogrodzie zimowym Europejskiego Centrum Solidarności. Koordynatorem udziału naszego miasta w organizacji jest Gdańska Galeria Miejska.

Przed podpisaniem porozumienia w ECS - o godz. 18.00 - wykład wygłosił światowej sławy prof. Michael J. Sandel z Uniwersytetu Harvarda. O godz. 20.00 odbył się koncert finałowy festiwalu Solidarity of Arts, podczas którego Expact Philharmonic Orchestra, czyli orkiestra złożona z imigrantów i uchodźców z krajów ogarniętych wojną wspólnie z polskimi artystami, wykona pod batutą Juliena Salemkoura, operę "Fidelio" Ludwiga van Beethovena. 

Helge Lunde, prezes sieci ICORN:

- Coraz więcej miast na całym świecie stoi na straży praw człowieka i wolności słowa, stając się miastami schronienia dla pisarzy i artystów zagrożonych. Wartości solidarności, kreatywności i gościnności były od dawna ważnym fundamentem dla miasta Gdańska dlatego bardzo cieszymy się, że możemy podpisać umowę o członkostwie ICORN z Gdańską Galerią Miejską. Podstawowym składnikiem i jakością sieci ICORN jest wymiana zasobów, pomysłów i doświadczeń między miastami członkowskimi. Jesteśmy przekonani, że miasto Gdańsk będzie odgrywało istotną rolę w sieci i w walce o międzynarodową solidarność i wolność słowa.

Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska:

- Moje stanowisko w kwestii pomocy ludziom z obszarów ogarniętych wojną i politycznymi prześladowaniami jest jasne. Gdańsk to miasto solidarności nie tylko w idei ale, przede wszystkim, w rzeczywistych działaniach. Dlatego zaproszenie Gdańska do włączenia się do sieci ICORN, wystosowane przez pana Helge Lunde, przyjąłem z radością, ale i też powagą. Od dłuższego czasu obserwuję, jak miasta zjednoczone w sieci ICORN wspierają twórców, którzy z różnych powodów politycznych nie mogą normalnie pracować w swoich ojczyznach. Artyści - rezydenci aplikujący poprzez sieć ICORN to intelektualiści, częstokroć pełniący wcześniej wysokie stanowiska w swoich rodzimych organizacjach literackich, a także nobliści. Wiem, że ich obecność w Gdańsku oraz przesłanie, które ze sobą niosą, wiedza na temat realnej sytuacji w ich kraju, z którego byli zmuszeni uciekać, będą mieć wyłącznie pozytywny wpływ na gdańszczan. Hasło „wolność kultury” to idea, której od wielu lat jesteśmy wierni. Dlatego uważam, że współpraca w ramach sieci ICORN oraz udzielanie w Gdańsku schronienia pisarzom – rezydentom może mieć jedynie pozytywny wpływ na kształtowanie rozwoju kultury w naszym mieście. Takie inicjatywy jak Solidarity of Arts czy Europejski Poeta Wolności zostały zauważone w świecie i zaowocowały właśnie zaproszeniem do sieci ICORN. Cieszę się bardzo, że Piotr Stasiowski, dyrektor Gdańskiej Galerii Miejskiej, podziela moje zdanie, i że prowadzona przez niego instytucja będzie operatorem programu ICORN w Gdańsku.

Piotr Stasiowski, dyrektor Gdańskiej Galerii Miejskiej:

- Jedną z filii Gdańskiej Galerii Miejskiej jest Galeria Güntera Grassa. Postać tego wybitnego pisarza stwarza nam naturalny pretekst, by włączyć się w międzynarodową sieć ICORN, wspierającą pisarzy z całego świata, którzy z różnych względów nie mogą pozostać w swych ojczyznach. Grass, pozbawiony swych korzeni, często wracał w swojej twórczości do Gdańska i Kaszub. Liczymy na to, że organizując artystyczną rezydencję dla współczesnej pisarki bądź pisarza przyczynimy się zarówno do poprawy ich bezpieczeństwa i warunków życiowych, jak również wesprzemy ich w zakresie twórczego rozwoju. To działanie ma podwójne znaczenie - z jednej strony chcemy udzielić schronienia potrzebującemu go człowiekowi, z drugiej spełniamy naszą misję wspierania szeroko rozumianej kultury i sztuki.


Helge Lunde

Sieć ICORN działa od 2005 roku. Do sieci można przyłączyć się wyłącznie na zaproszenie wystosowane przez radę sieci. Każde z miast członkowskich deklaruje czas, na jaki może przyjąć do siebie rezydenta, z reguły jest to okres roku lub dwóch lat. Do Gdańska zaproszony artysta przyjedzie na rok, w ramach wsparcia otrzyma pomoc przy organizacji przyjazdu, zakwaterowanie oraz miesięczne wsparcie finansowe. Koordynatorem programu będzie Gdańska Galeria Miejska.

Artyści - rezydenci korzystający z programu ICORN pozostają w procesie twórczym, prezentując swój dorobek podczas wydarzeń literackich w mieście lub kraju rezydencji. Do tej pory dzięki współpracy międzynarodowej miastom skupionym w sieüci ICORN udało się pomóc ponad 130 artystom. Wśród nich znalazła się m.in. Swietłana Aleksijewicz - laureatka nagrody Nobla w dziedzinie literatury czy Lawon Barszczewski - były przewodniczący białoruskiego PEN Clubu i tłumacz z wielu języków europejskich, w tym języka polskiego.

Procedura przyjęcia rezydenta do Gdańska rozpocznie się na poczatku 2018 roku.  


Czytaj także:

Gdańska Galeria Miejska w ICORN. Będzie pomagać represjonowanym pisarzom

oprac. WGwww.gdansk.plredakcja@gdansk.pl