Nabór do Nagrody Teatralnej Miasta Gdańska za 2023 rok

Do 1 marca można zgłaszać kandydatów do 17. edycji Nagrody Teatralnej Miasta Gdańska. Nagroda zostanie przyznana trzem twórcom najciekawszych kreacji teatralnych 2023 roku. Można nominować w siedmiu kategoriach: reżyseria, rola męska, rola żeńska, scenografia, muzyka, debiut roku lub za całokształt dorobku artystycznego.
01.02.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
trzech laureatów pozuje z dyplomami, z nimi trzy inne osoby na scenie, wszyscy pozują z uśmiechem, elegancko ubrani
Nagrody Teatralne Miasta Gdańska przyznawane są od 2008 roku. Nz. laureaci nagród za 2022 rok Marcin Zawicki, prof. dr hab. Leszek Skrla i Katarzyna Szyngiera, wraz z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz, dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego Agatą Grendą i dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Krzysztof Głuchowski
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Te premiery teatralne nadchodzą. Teatr Wybrzeże, Miniatura, Szekspirowski

Ustanowiona w 2008 roku Nagroda Teatralna Miasta Gdańska to wyróżnienia dla twórców teatralnych. Są to trzy równorzędne nagrody, przyznawane za kreacje artystyczne w roku poprzedzającym ich przyznanie oraz honorowa nagroda specjalna za przedstawienie roku dla instytucji, w której nagrodzone przedstawienie zrealizowano.

Kto może zgłaszać kandydatów?

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać:

 • instytucje kultury,
 • szkoły wyższe, szkoły o profilu artystycznym,
 • związki twórcze, stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną,
 • fundacje oraz przedsiębiorstwa działające w dziedzinie kultury i sztuki,
 • instytucje samorządowe i rządowe związane z upowszechnianiem kultury i sztuki,
 • radnych Miasta Gdańska,
 • radnych Dzielnic Miasta Gdańska,
 • organy administracji publicznej
 • przedstawiciele działów kultury mediów działających na terenie Gdańska.

Wniosek o przyznanie Nagrody musi zawierać takie informacje, jak: imię i nazwisko osoby zgłaszanej, krótką informację biograficzną, szczególne osiągnięcia, które zasługują na wyróżnienie, ewentualnie inną, dodatkową dokumentację, którą zgłaszający uzna za pomocną w pracach Kapituły oraz oświadczenie Wnioskodawcy o zgodzie kandydata do Nagrody do przetwarzania jego/jej danych osobowych w celu realizacji Nagrody.  

Siedem kategorii

Nagrodę Teatralną przyznaje się trzem osobom fizycznym w takich kategoriach, jak:

 1. Reżyseria;
 2. Rola męska;
 3. Rola żeńska;
 4. Scenografia;
 5. Muzyka;
 6. Debiut roku;
 7. Całokształt dorobku artystycznego.

Możliwe jest przyznanie więcej niż jednej Nagrody w tej samej kategorii.

Kapituła może też wnioskować do prezydent Gdańska o przyznanie honorowej nagrody specjalnej za „przedstawienie roku” teatrowi, w którym nagrodzone przedstawienie zrealizowano. Nagrodą jest dzieło sztuki.

Laureatów wybiera kapituła składająca się z przedstawicieli środowiska teatralnego oraz mediów. 

Spektakl o stracie dziecka w Teatrze Wybrzeże. Reżyseruje Lena Frankiewicz

Gdzie przesyłać zgłoszenia?

Zgłoszenia należy składać do 1 marca 2024 roku w Zespołach Obsługi Mieszkańców Nr 1-4 Urzędu Miejskiego w Gdańsku, lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk z dopiskiem: „Kandydatura do Nagrody Teatralnej Miasta Gdańska”.

Szczegółowych informacji na temat Nagrody udziela Marta Kąkel,  Biuro Prezydenta ds. Kultury, Referat ds. Mecenatu Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 123, tel. (58) 323 6556, e-mail: marta.kakel@gdansk.gda.pl

Oni otrzymali Nagrodę Teatralną Miasta Gdańska za 2022 rok

 • Marcin Zawicki - za scenografię do spektaklu „Zmień się!”, w reżyserii Edyty Janusz-Ehrlich w Miejskim Teatrze Miniatura;
 • prof. dr hab. Leszek Skrla - za rolę męską w spektaklu operowym „Król Roger”, w reżyserii Romualda Wiczy-Pokojskiego w Operze Bałtyckiej w Gdańsku;
 • Katarzyna Szyngiera - za reżyserię spektaklu „1989”, koprodukcja Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego;
 • Nagrodą Specjalną uhonorowano koprodukcję Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego - „1989”, w reżyserii Katarzyny Szyngiery. 

Oprac. AO

Kto tym razem zdobędzie Nagrodę Teatralną Marszałka? Do 20 lutego można zgłaszać kandydatów

TV

Obrona Westerplatte – pierwsze starcie II wojny. Rozmowa z dr. Janem Szkudlińskim