Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte na razie osobno. Sąd wstrzymuje decyzję o ich połączeniu!

​Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał, do czasu rozpoznania, decyzję Piotra Glińskiego, ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o połączeniu Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Nowa instytucja miała rozpocząć działalność 1 lutego 2017 roku.

Muzeum II Wojny Światowej i Muzeum Westerplatte na razie osobno. Sąd wstrzymuje decyzję o ich połączeniu!
A
A
data publikacji: 17 listopada 2016 r.

Pracownicy na budowie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Pracownicy na budowie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Dyrekcja MIIWŚ zaskarżyła do sądu administracyjnego ministerialną decyzję o połączeniu muzeów we wrześniu tego roku. 

Teraz Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie w tej sprawie: - Sąd postanowieniem z 16 listopada 2016 r. wstrzymał wykonanie zaskarżonego zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzenia państwowej instytucji kultury - Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy. Postanowienie to jest nieprawomocne - poinformowała sędzia WSA Joanna Kube.

Sąd uznał, że prace nad połączeniem muzeów mogą prowadzić do "znacznej szkody lub grożą trudnym do odwrócenia skutkom".

Połączenie muzeów jest więc na razie wstrzymane. Teraz strony - czyli MIIWŚ i Ministerstwo Kultury - muszą spotkać się w sądzie i przed nim rozpatrzyć sprawę. Stanie się to najpewniej w przyszłym roku. Wtedy sąd wysłucha argumentów obu stron.

Janusz Marszalec, wicedyrektor MIIWŚ: - Ta decyzja sądu pokazuje, że nie jesteśmy jakąś grupą awanturników, która chce robić hałas o byle co, tylko mamy poważne argumenty, które sąd przyjął za uzasadnione.

Przypomnijmy, że dyrekcja MIIWŚ uważa, że minister kultury złamał przepisy, czyli działał wbrew prawu, bo swojej decyzji o połączeniu muzueów nie skonsultował z Radą ds. Muzeuów, a zdaniem MIIWŚ miał taki obowiązek.

Poza tym dyrekcja MIIWŚ twierdziła w swoim zaskarżeniu, że ministerialna decyzja o połączeniu placówek "wywoła nieodwracalne skutki zarówno finansowe, prawne, jak również organizacyjne". 

Jakie to skutki?

Zdaniem MIIWŚ planowana przez min. Piotra Glińskiego zmiana może "prowadzić do paraliżu prac muzeum w ich ostatniej, decydującej fazie. Spowoduje utratę przez muzeum, w związku z konieczną inwentaryzacją, a tym samym wstrzymaniem robót budowlanych, środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji w 2016 roku, a także spowoduje konieczność wypłaty wielomilionowych odszkodowań wykonawcom robót budowlanych. Co równie ważne, może także doprowadzić do rozpadu kolekcji eksponatów zebranych przez muzeum, bowiem już teraz wielu darczyńców zapowiada wycofanie swoich eksponatów, także tych, które mają stanowić część wystawy stałej."

 oprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl
oprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl