• Start
 • Wiadomości
 • Montownia Gdańsk z nagrodą w konkursie "Zabytek Zadbany”

Montownia Gdańsk z nagrodą w prestiżowym konkursie "Zabytek Zadbany”

"Zabytek Zadbany” to ogólnopolski, prestiżowy konkurs organizowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jednym z laureatów - w kategorii adaptacja obiektów zabytkowych - został Euro Styl za prace konserwatorskie byłej hali montażu sekcji U-bootów w Gdańsku, w której obecnie funkcjonuje Montownia. Do konkursu zakwalifikowały się także dwa inne gdańskie zabytki.
01.07.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na zdjęciu widać zabytkowy budynek ceglanej fabryki z dużymi oknami, na którym znajduje się napis MONTOWNIA . Ulica przed budynkiem jest pusta, oświetlona ciepłym światłem zachodzącego słońca, co nadaje scenerii spokojny i nostalgiczny charakter.
Budynek Montowni znajduje się przy ul. Lisia Grobla 7
fot. NID OT Gdańsk

Siedem kategorii 

„Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków, którego procedurę organizacyjną prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jego głównym celem jest promocja i upowszechnianie najlepszych prac konserwatorskich, budowlanych, rewitalizacyjnych i adaptacyjnych zrealizowanych zgodnie z najważniejszymi standardami badawczymi i wykonawczymi.

Konkurs rozstrzygany jest corocznie od prawie 50 lat. W tegorocznej edycji konkursu „Zabytek Zadbany” zgłoszono 78 obiektów, z czego 67 zostało zakwalifikowanych. 

Konkurs rozstrzygany w siedmiu kategoriach: 

 • A - utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
 • B - rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)
 • C - adaptacja obiektów zabytkowych
 • D - architektura i budownictwo drewniane
 • E - zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne)
 • F - zabytek dostępny
 • G - kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem

Przyznano dotacje dla zabytków: łącznie 3 259 000 zł. Które obiekty zostaną wyremontowane?

Jakie gdańskie zabytki zakwalifikowano do konkursu

Do konkursu zakwalifikowano trzy zabytki z Gdańska w dwóch kategoriach. Były to:
 • Budynek mieszkalny przy ulicy Rybołowców 8 w Nowym Porcie (kategoria  A - utrwalanie wartości zabytkowej obiektu)
 • Dawna hala montażu sekcji U-bootów (kategoria C - adaptacja obiektów zabytkowych)
 • Wielki Młyn (kategoria C - adaptacja obiektów zabytkowych)

Trzy gdańskie zabytki ubiegają się o laur w prestiżowym, ogólnopolskim konkursie

Na zdjęciu widać dużą, ceglaną budowlę przemysłową z dużymi oknami, za którą znajdują się nowoczesne budynki mieszkalne. W tle można dostrzec infrastrukturę portową oraz dźwigi stoczniowe, co wskazuje na bliskość portu.
Rewitalizacja dawnej hali montażu sekcji U-bootów w Gdańsku trwała w latach 2020-2022
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

Montownia najlepsza

W kategorii adaptacji obiektów zabytkowych wygrała gdańska firma developerska Euro Styl za prace konserwatorskie byłej hali montażu sekcji U-bootów przy ul. Lisia Grobla 7 w Gdańsku, w której obecnie funkcjonuje Montownia

W uzasadnieniu czytamy:

"Tytuł laureata przyznano za prace konserwatorskie i adaptacyjne przeprowadzone z dużym szacunkiem dla oryginalnej formy architektonicznej i substancji materialnej budynku produkcyjno-magazynowego na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej, obecnie Montowni Lofts & Experience, z zachowaniem w obiekcie historycznych nawarstwień oraz licznych oryginalnych detali i urządzeń."

O zwycięskiej gdańskiej inwestycji

Montownia to zabytkowy budynek w śródmieściu Gdańska z apartamentami loftowymi, strefą konferencyjną i foodhallem. 

Prostokątny budynek przeszedł rewitalizację, a jego odnowione mury podkreśla efektowna iluminacja. Odtworzony został galeriowy układ budynku. Wtórny strop między parterem i kolejnymi piętrami zastąpiono przeszkleniem, przez które widać wysoką aż do świetlika dachowego zieloną ścianę. W Montowni można poczuć się jak w galerii sztuki. Części wspólne wzbogacają pejzaże i lampy autorstwa Tomasza Krupińskiego, a w loftach znajdują się reprodukcje zdjęć Michała Szlagi.

Na zdjęciu widać wnętrze nowoczesnej hali gastronomicznej z wysokim sufitem i widocznymi elementami industrialnymi. W centralnej części ustawione są stoliki, przy których siedzą ludzie, a po obu stronach znajdują się stoiska restauracyjne oferujące różnorodne potrawy.
Wnętrze montowni to m.in. foodhall
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

Zrewitalizowany budynek wcześniej został wyróżniony w innych konkursach, m.in: European Property Awards, Art of Architecture czy Property Design Awards. 

Kto wybierał laureatów

Ostateczną ocenę zgłoszonych do konkursu prac i werdykt o przyznaniu nagród „Zabytek Zadbany” podejmowało Jury konkursu powołane przez Generalnego Konserwatora Zabytków. Jury składało się ze specjalistów w dziedzinie konserwacji i ochrony zabytków.

Jury konkursu „Zabytek Zadbany” w edycji 2024:

 • prof. dr hab. arch. Małgorzata Rozbicka, architekt, w latach 2013-2017 dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, przewodnicząca Jury
 • dr hab. szt. Monika Bogdanowska, prof. PK, konserwator dzieł sztuki, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa, wykładowca Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, wiceprzewodnicząca Jury
 • dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ, inżynier budownictwa, wykładowca Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, do 2023 roku kierownik NID Oddziału Terenowego w Zielonej Górze
 • dr Małgorzata Gwiazdowska, historyk sztuki, w latach 1996-2018 Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie
 • dr Jerzy Ilkosz, historyk sztuki, w latach 2000-2022 dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu
 • dr Maciej Prarat, konserwator zabytkoznawca, wykładowca Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Miron Urbaniak, prof. UWr, zastępca dyrektora Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, ekspert w dziedzinie zabytków techniki

W tegorocznej edycji przyznano łącznie 18 nagród. Sześć zabytków otrzymało tytuł laureata konkursu „Zabytek Zadbany”, wyróżnienia przyznano 12 obiektom.

Więcej o konkursie oraz tegorocznych laureatach na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

TV

Festiwal Historyczny Wisłoujście przyciągnął tłumy