Modernizacja Długiego Pobrzeża. Ruszają prace na kolejnym odcinku - obrotowa kładka zamknięta

W poniedziałek, 18 września rozpoczną się prace na kolejnym odcinku Długiego Pobrzeża. Wykonawca robót, firma Doraco, wejdzie na środkowy odcinek, od rejonu Bramy Mariackiej do Żurawia.
18.09.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
pobrzeże widać maszyny i brygady remontowe
Remont Długiego Pobrzeża w Gdańsku
źródło: DRMG

Zmiany w ruchu pieszym

Analogicznie, tak jak w przypadku pozostałych odcinków, ten fragment nabrzeża również zostanie zawężony. Dojścia do lokali znajdujących się w tym obszarze będą zapewnione.

Ze względu na wykonywanie kolektora deszczowego, na okres ok. 2,5 miesiąca nastąpi zamknięcie przejścia przez Bramę Św. Ducha. Dojście do ul. Św. Ducha oraz do Długiego Pobrzeża poprowadzone zostanie ulicami Pończoszników, Dzianą i Mydlarską.

Olszynka. Ulica Na Szańcach w nowej odsłonie 

W tym etapie robót nastąpi również zamknięcie kładki obrotowej na rzece Motławie. Dojście do Wyspy Spichrzów zostanie poprowadzone poprzez Most Zielony.

Znaczny zakres przebudowy, na który składa się m.in. całkowita rozbiórka istniejących elementów konstrukcyjnych, nośnych i nawierzchniowych nabrzeża, konieczność realizacji prac z akwenu wodnego, proces technologiczny, a także względy bezpieczeństwa, nie pozwalają na funkcjonowanie kładki w tym okresie. Zamknięcie kładki planowane jest do II kw. 2024 r.

mapka miejsca remontu
 
źródło: DRMG

Prace rozpoczynają się zgodnie z wcześniej ustalonym terminem, wynikającym z postulatów przedsiębiorców z Długiego Pobrzeża, aby fragment od rejonu Bramy Mariackiej do Żurawia, w okresie letnim był w pełni dostępny.

Remont Długiego Pobrzeża

Przebudowa konstrukcji Długiego Pobrzeża ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom. Dodatkowo, dzięki niej, poprawi się estetyka tego miejsca i przywrócone zostaną jego walory historyczne. Wykonawcą została firma DORACO Sp. z o.o.

Prace prowadzone są na ok. 500-metrowym odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego. Nie zmieni się charakter pobrzeża i tak jak dotychczas, pełnić ono będzie funkcję bulwaru i ciągu spacerowego. Pozostaną także miejsca do cumowania jachtów i niewielkich jednostek pływających. W zakresie modernizacji jest m.in. wykonanie nowej ścianki szczelnej oraz przebudowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z ul. Św. Ducha. Samo wykończenie nabrzeża będzie podobne do tego, które jest po drugiej stronie Motławy. Inwestycja przewiduje także montaż pachołów cumowniczych, belek odbojowych i drewnianych okładzin nabrzeży.

Koszt prac wyniesie zgodnie z umową ok. 41 mln złotych. Prace rozbiórkowe ruszyły z początkiem 2023 roku.

TV

Zjazd Hanzy, dzień III. Bakalie, muzyka i nowe nabrzeże