Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska. Współpraca z seniorami i organizacjami pozarządowymi

- Nasza współpraca z seniorami trwa od dawna, ale podczas dzisiejszej Rady chcemy ją oficjalnie “na papierze” potwierdzić - mówi Michał Jankowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, która spotykała się ostatni raz przed wakacjami w środę 22 czerwca 2022 roku. 
( Publikacja: 23.06.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
To już VI kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska
To już VI kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska rozkręca się. Trzecia sesja za nami

Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska - sesji w środę 22 czerwca

Porządek obrad przewidywał m.in. informację dotyczącą 10 edycji kampanii „Rowerem do pracy i szkoły - Kręć kilometry dla Gdańska”. Podjęta została też uchwała w sprawie współpracy pomiędzy Polską Radą Organizacji Młodzieżowych a Młodzieżową Radą Miasta Gdańska oraz uchwała w sprawie współpracy pomiędzy Radą Seniorów w Gdańsku a Młodzieżową Radą.

Młodzi ludzie przyjęli m.in. uchwałę o współpracy z Radą Seniorów w Gdańsku
Młodzi ludzie przyjęli m.in. uchwałę o współpracy z Radą Seniorów w Gdańsku
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Gośćmi sesji był Aleksander Żubrys - przewodniczący Rady Seniorów w Gdańsku oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych: Help.NGO i Fundacji Pomagamy Nie Ziewamy.

III edycja projektu „Cała Naprzód”. To praca i szansa na polepszenie życiowej sytuacji

- Działamy wspólnie od dłuższego czasu, przy Jarmarku Dominikańskim i innych miejskich wydarzeniach - tłumaczy Michał Jankowski, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. - W ramach działań równościowych, antydyskryminacyjnych, w tym przypadku ze względu na wiek, chcemy podejmujemy uchwałę o współpracy. Oczywiście osoby młode i seniorzy inaczej patrzą na świat, mają inne potrzeby, ale możemy dzielić się doświadczeniem, uzupełniać energią, a wbrew pozorom mamy podobną. Współpraca jest korzystna dla obu stron. 

Młodzieżowi radni spotykają się na sesjach raz w miesiącu
Młodzieżowi radni spotykają się na sesjach raz w miesiącu
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Czym zajmuje się Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska?

Radni MRMG wybierani są na wzór rady miejskiej w sześciu okręgach wyborczych. Spotykają się raz w miesiącu na sesji, gdzie podejmują uchwały w sprawach dotyczących młodzieży gdańskiej. Nie są to przepisy prawodawcze - mają one charakter doradczy dla Rady Miasta Gdańska. Młodzieżową Radę powołano uchwałą Rady Miasta Gdańska w maju 2011 r. jako organ doradczo-konsultacyjny, reprezentujący gdańską młodzież przed władzami miasta.