Mimo wojny i z nadzieją na czasy pokoju. Pomorskie i Odessa stawiają na współpracę gospodarczą

Województwo pomorskie będzie współpracować gospodarczo z Odessą. To efekt porozumienia zawartego między Agencją Rozwoju Pomorza (ARP) a Agencją Rozwoju Regionalnego z Odessy. Współpraca obu regionów będzie miała szeroki zakres: od przemysłu, rolnictwa, naukę po turystykę, sport i ochronę środowiska. Pomorskie i Odessa będą też współdziałać na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
07.02.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kilka osób stojących w uroczystych pozach przy stole, na której stoją m.in. flagi Polski i Ukrainy
Spotkanie w Gdańsku z udziałem przedstawicieli Agencji Rozwoju Regionalnego Obwodu Odeskiego, Agencji Rozwoju Pomorza oraz samorządu województwa pomorskiego
mat. Agencja Rozwoju Pomorza

Jaki zakres ma porozumienie?

- Relacje z Ukrainą w ostatnim czasie kojarzą się głównie z udzielanym przez nas wsparciem w ich trudnej sytuacji. Nie zapominamy jednak, że jest to od lat także nasz partner gospodarczy. Już dziś chcemy tworzyć coraz lepsze warunki dla wymiany gospodarczej, szczególnie, że dla naszego sąsiada przyjdzie czas odbudowy. Temu służy podpisane porozumienie - mówi Łukasz Żelewski, prezes Agencji Rozwoju Pomorza.
Przedmiotem zawartego porozumienia pomiędzy agencjami z Gdańska i Odessy jest szeroko zakreślona współpraca gospodarcza - od przemysłu, rolnictwa, naukę po turystykę, sport czy ochronę środowiska - służąca rozwojowi obu regionów, w tym odbudowy obwodu odeskiego i całej Ukrainy.
 
Uzgodniono podejmowanie działań na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, wsparcie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy. 
 
Partnerzy z Gdańska i Odessy zobowiązali się do ułatwiania zawierania i realizacji bezpośrednich umów pomiędzy firmami i organizacjami. Kontrakty mogą dotyczyć np. dostawy surowców, żywności, środków technicznych i produktów przemysłowych, towarów konsumpcyjnych oraz świadczenia usług. 
Projekty przewidziane w ramach porozumienia uwzględniają również szkolenia związane z kompetencjami istotnymi dla realizacji projektów europejskich.
 
Wiele korzyści może przynieść organizacja wspólnych wydarzeń gospodarczych – spotkań, targów czy konferencji.

Czym zajmuje się agencja z Odessy?

Tatiana Berlym, zastępca dyrektora Agencji Rozwoju Regionalnego Obwodu Odeskiego (ARROO), przypomina, że rejon Odessy  i województwo pomorskie mają wiele podobieństw wynikających z nadmorskiego położenia.
 
- Z tego względu wymiana doświadczeń i realizacja wspólnych projektów mogą stać się kluczem do aktywnego rozwoju naszych regionów. Poza tym przyjęliśmy kurs na integrację europejską zwłaszcza w kontekście planowania programów powojennej odbudowy - dodaje Tatiana Berlym
 
Zdjęcie Gdańska z Żurawiem oraz Odessy z nazwami agencji z obu miast
mat. Agencja Rozwoju Pomorza
ARROO jest pozabudżetową organizacją non-profit utworzoną w 2020 r. na bazie partnerstwa między sektorem państwowym, prywatnym i publicznym. Jej celem jest realizacja polityki regionalnej państwa.
 
Wśród zainicjowanych przez ARROO projektów warto wymienić ProUkraine tj. kompleksowy system informacji o obiektach perspektywicznych dla inwestycji na Ukrainie.
Agencja wspólnie z zespołem Odessa EXPO-2030 zgłosiła też do Międzynarodowego Biura w Paryżu kandydaturę Ukrainy jako organizatora Światowej Wystawy Expo 2030 w Odessie. To jeden z największych projektów tego typu w historii naszego wschodniego sąsiada.
 
Projekt został przedstawiony przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który wygłosił przemówienie wideo do Zgromadzenia Ogólnego Wystawy, wskazując, że Odessa będzie idealnym gospodarzem pierwszej Światowej Wystawy w Europie Wschodniej. Wybór organizatora, spośród czterech kandydatów: Ukrainy, Arabii Saudyjskiej, Korei, Włoch, zapadnie w listopadzie 2023 r.

Jakie są związki Pomorza z Odessą?

Województwo pomorskie od lat realizuje projekty we współpracy z instytucjami z Ukrainy np. Tydzień Kultury Ukraińskiej, wizyty studyjne dla przedstawicieli ukraińskich organizacji pozarządowych i wiele innych. Od 2014 r. na Pomorze przyjeżdżają na rehabilitację ukraińscy żołnierze.
 
W 2003 r. zawarto „Porozumienie o Współpracy między Województwem Pomorskim a Administracją Państwową Obwodu Odeskiego”. Na jego podstawie strony zobowiązały się do współpracy gospodarczej i społeczno-kulturalnej, a także inicjowania i wspierania współpracy samorządów lokalnych.
Oba regiony mają porównywalną liczbę ludności i położenie nadmorskie, a główne branże lokalnych gospodarek związane są z transportem morskim i turystyką. W Odessie znajduje się największy port Ukrainy i największy port pasażerski nad Morzem Czarnym. Port w Gdańsku jest obecnie drugim co do wielkości portem na Bałtyku, a pierwszym w przeładunkach kontenerów. 
 


TV

Wielka Parada Miast na otwarcie Zjazdu Hanzy w Gdańsku