Mieszkasz w Gdańsku? Zamelduj się, to obowiązek niosący wiele korzyści

Meldunek to nie tylko spełnienie obowiązku, ale również korzyści dla Ciebie i Twojego otoczenia. Gdański magistrat ponownie zachęca do meldowania się w miejscu faktycznego zamieszkania.
08.05.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
widok na budynki i ulice
Gdańsk z lotu ptaka - okolice przystanku PKM Strzyża
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

Ile osób mieszka w Gdańsku, a ile ma meldunek?

Obecnie w Gdańsku zameldowanych na stałe lub czasowo jest niemal 432 tys. osób. Jednak faktyczna liczba mieszkańców to prawie pół miliona. Dlatego kolejny raz Urząd Miejski w Gdańsku realizuje kampanię “Melduj się w Gdańsku!” Ma ona na celu dotarcie do mieszkańców z informacją o korzyściach, jakie niesie za sobą meldunek w miejscu zamieszkania.

- Chcemy przypomnieć naszym mieszkańcom, że meldunek to z jednej strony obowiązek prawny, ale z drugiej to korzyści dla całych dzielnic – mówi Tomasz Filipowicz, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich UMG. - Do kampanii informacyjnej dla całego miasta zainspirowała nas w 2021 roku Rada Dzielnicy Letnica, która dzięki swojej inicjatywie w krótkim czasie zwiększyła liczbę zameldowanych osób o ponad 20 proc. Dlatego w ubiegłym roku zachęcaliśmy mieszkańców pozostałych dzielnic, uczestnicząc w wielu festynach, piknikach i wydarzeniach organizowanych przez rady dzielnic lub inne organizacje. Byliśmy na Stogach, Wyspie Sobieszewskiej, Siedlcach, Kokoszkach, Aniołkach, Chełmie, Brzeźnie oraz na Zaspie.

Orunia - Św. Wojciech - Lipce. Dom Sąsiedzki przy ul. Dworcowej oficjalnie otwarty!

Meldunek, karta mieszkańca oraz aplikacja #kontaktgdansk

W tym roku w ramach akcji #melduj się w Gdańsku planowane są spotkania z mieszkańcami w kolejnych dzielnicach. Pierwsze takie wydarzenia już się odbyły - w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce (podczas otwarcia domu sąsiedzkiego) oraz na Przymorzu i Gdańsku Południe w trakcie spotkań z prezydentem Gdańska w ramach „Okrągłego Stołu”, a także na Jasieniu przy okazji otwarcia nowej linii tramwajowej. Na ten rok planowanych jest jeszcze pięć spotkań w różnych dzielnicach miasta.

- Tegoroczne spotkania w ramach akcji “Melduj się w Gdańsku!” chcemy również łączyć z obecnością elektrycznego busa Gdańskiej Organizacji Turystycznej, który pełni funkcję mobilnego centrum obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca - dodaje Tomasz Filipowicz. - Zależy nam bardzo, aby mieszkańcy czuli się gospodarzami w swoich dzielnicach i zgłaszali swoje uwagi oraz spostrzeżenia poprzez proste i wygodne narzędzia, np. aplikację #kontaktgdansk. Dlatego podczas plenerowych spotkań będą z nami również pracownicy Gdańskiego Centrum Kontaktu, dostępnego dla mieszkańców przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Obowiązek, z którego masz wiele korzyści

Meldunek jest nadal prawnym obowiązkiem - wymóg ten nie został zniesiony. Dotyczy on zarówno obywateli polskich, jak i mieszkających w naszym kraju cudzoziemców. Warto dopełnić tego obowiązku, ponieważ zameldowanie w miejscu faktycznego zamieszkania przynosi dodatkowe korzyści.

Dzięki zameldowaniu mieszkańcy mają wpływ na swoją dzielnicę. Wielkość środków finansowych przekazywana do poszczególnych dzielnic uzależniona jest od liczby zameldowanych w nich osób.

Meldunek daje też możliwość kształtowania lokalnej rzeczywistości. Zameldowani w mieście zamieszkania obywatele mogą bez przeszkód wybierać miejskie władze i brać udział w wyborach na różnych szczeblach, ponieważ zameldowanie na pobyt stały skutkuje automatycznym wpisem do spisu wyborców.

Bardzo istotny jest wpływ na rozwój transportu publicznego. Siatka połączeń tworzona jest na podstawie danych dotyczących liczby mieszkańców, czyli potencjalnych użytkowników komunikacji zbiorowej.

Meldunek to także:

  • możliwość kandydowania do rady dzielnicy, czy rady miasta
  • możliwość korzystania ze zniżek oferowanych w ramach Karty Mieszkańca
  • ułatwienie rekrutacji do przedszkola, czy szkoły

Liczba mieszkańców kształtuje również wysokość dotacji na realizowane przez miasto zadania. Wiedząc, ilu jest faktycznie mieszkańców i ilu ich, do naszego miasta przybywa, łatwiej jest planować nowe inwestycje.

Jak zameldować się w Gdańsku?

Proces zameldowania jest bezpłatny i bardzo prosty. Zameldować się możesz na dwa sposoby:

  • w urzędzie, osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej w punktach zlokalizowanych w:

Zespole Obsługi Mieszkańców  Nr 1, Partyzantów 74

Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, Nowe Ogrody 8/12

Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 4,  Wilanowska 2.

Warto wcześniej zarezerwować wizytę przez rezerwację internetową lub telefonicznie: 58 52 44 500 (dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu).

 

Czego potrzebujesz by się zameldować?

  1. wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego”, znajdziesz go na stronie
  2. dokonane, na druku meldunkowym, przez właściciela (najemcę) mieszkania potwierdzenie faktu zamieszkiwania osoby meldującej się
  3. do wglądu oryginał aktu notarialnego, odpisu księgi wieczystej lub umowy najmu lokalu (należy zwrócić uwagę czy wynajmujący jest właścicielem lokalu. Jeśli nie - potrzebna jest zgoda właściciela na wprowadzenie do mieszkania przez wynajmującego innych osób)
  4. dowód osobisty lub paszport.

Wykaz dokumentów niezbędnych do zameldowania znajdziesz także na stronie internetowej urzędu. 

oprac. IB

TV

Najstarsze muzeum na Westerplatte świętuje 50-lecie powołania