• Start
  • Wiadomości
  • Międzynarodowa organizacja wybrała Gdańsk. W sobotę zorganizuje Piknik Humanitarny

Międzynarodowa organizacja wybrała Gdańsk. W sobotę zorganizuje Piknik Humanitarny

Prelekcje organizacji zaangażowanych w pomoc humanitarną i przeciwdziałanie zmianom klimatu, warsztaty i animacje, kino letnie oraz loteria fantowa, z której dochód przeznaczony zostanie na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti. To wszystko czeka w sobotę, 21 sierpnia, w Parku Reagana, podczas pikniku z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Humanitarnej. Piknik organizuje międzynarodowa organizacja Help.NGO, która w Gdańsku otworzyła niedawno swoje pierwsze europejskie biuro.
20.08.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Park Reagana to jedno z najpiękniejszych miejsc w Gdańsku służące rekreacji. W sobotę odbędzie się tu Piknik Humanitarny - wydarzenie pełne atrakcji dla dużych i małych, w słusznej sprawie
Park Reagana to jedno z najpiękniejszych miejsc w Gdańsku służące rekreacji. W sobotę odbędzie się tu Piknik Humanitarny - wydarzenie pełne atrakcji dla dużych i małych, w słusznej sprawie
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

 

Gdański Piknik Humanitarny odbędzie się 21 sierpnia w godzinach 12-22 na terenie Parku Reagana. Celem wydarzenia jest przybliżenie idei pomocy humanitarnej oraz promowanie solidarności międzyludzkiej i wolontariatu. Swoje prelekcje wygłoszą m.in. eksperci współpracujący z Komisją Europejską, przedstawiciele: Polskiego Czerwonego Krzyża, Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Europe Direct, Fundacji Help.NGO. Piknik patronatem honorowym objęli Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Gdańska.

Międzynarodowa organizacja wybrała Gdańsk!

Głównym organizatorem jest utworzona w 2010 roku w Karolinie Południowej organizacja pomocy humanitarnej Help NGO. W listopadzie ubiegłego roku otworzyła ona w Gdańsku swoje pierwsze europejskie biuro. Przedstawiciele amerykańskiej organizacji podkreślają, że, spośród wielu analizowanych w Europie lokalizacji, nieprzypadkowo wybrali miasto Gdańsk.

- Uważamy, że w Gdańsku panuje dobry klimat dla rozwoju wolontariatu i organizacji pozarządowych - mówi Adam Marlatt, dyrektor operacyjny Help.NGO USA. - Potwierdza to przyznanie miastu tytułu Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022. Proces rejestracji polskiej siedziby fundacji w Gdańsku rozpoczęliśmy już sierpniu 2020 roku. W szczególności zależało nam na zacieśnianiu współpracy w ramach i z Unią Europejską. Analizowaliśmy kilka lokalizacji. Oprócz położenia geograficznego, ważnym czynnikiem było posiadanie międzynarodowego lotniska, dogodnie skomunikowanego z Amsterdamem, Rzymem, Londynem, Brukselą. Nie bez znaczenia jest to, że Gdańsk jest miastem z rozwijającymi się uniwersytetami, tętniące życiem. A także fakt, że stolica województwa pomorskiego jest symbolem wolności i solidarności.

Help.NGO używa najnowszych technologii, by nieść pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, epidemii, ubóstwa i działań wojennych. Wolontariusze organizacji pomagali ofiarom: trzęsienia ziemi na Haiti (w 2010 roku), huraganu Sandy (2012), tajfunu Haiyan (2013), a także uchodźcom podczas kryzysu uchodźczego (2016). Obecnie zespół Help.NGO stacjonuje na Haiti, wspierając służby ratunkowe w usuwaniu skutków trzęsienia ziemi, które miało miejsce 14 sierpnia. Fundacja współpracuje także z licznymi organizacjami dobroczynnymi, w tym agencją ONZ - World Food Programme, która w październiku 2020 roku została uhonorowana Pokojową Nagrody Nobla.

- Świadomie wybraliśmy Gdańsk, a organizacją pikniku chcemy zainaugurować naszą działalność w tym mieście - podkreśla Artur Okonowicz, prezes Help.NGO Polska. - Europejskie biuro Help.NGO będzie wspierać operacje na całym świecie, ale także koordynować działania w Polsce. Stworzymy w Gdańsku centrum administracji, komunikacji i operacji logistycznych. Podczas pikniku będziemy także celebrować przypadający dwa dni wcześniej Międzynarodowy Dzień Pomocy Humanitarnej.

- Ofiary kryzysów humanitarnych potrzebują wsparcia międzynarodowej społeczności, którą mobilizują organizacje pozarządowe - zaprasza na piknik Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. - Ofiary trzęsienia ziemi w Haiti przeżywają zatrważający czas, więc solidarność i wsparcie są im bardzo potrzebne. Cieszę się, że walory społeczne, komunikacyjne i infrastrukturalne Gdańska zadecydowały o wyborze naszego miasta na lokalizację europejskiej siedziby organizacji Help.NGO. Mam nadzieję, że to zapowiedź kolejnych takich dobrych „przeprowadzek”. Witalność mieszkanek i mieszkańców Gdańska, ale i całego Pomorza z pewnością sprzyja rozwojowi działalności społecznej.

Siedziba europejskiego oddziału Help.NGO znajdzie się w gdańskim Inkubatorze Starter. Jak podkreśla Tomasz Szymczak, prezes zarządu Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, zarządzającej Inkubatorem STARTER, organizacje humanitarne coraz częściej korzystają z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak w przypadku Help.NGO.

- Pomagają one w rozwiązywaniu najbardziej palących problemów ludzkości, a także wspierają organizacje niosące pomoc podczas katastrof i klęsk żywiołowych, epidemii czy działań wojennych. Nieprzypadkowo gdański Inkubator Starter stał się siedzibą pierwszego europejskiego oddziału amerykańskiej Fundacji Help.NGO. Od lat kierujemy się zasadą łączenia biznesu, nowych technologii z działaniami edukacyjnymi, społecznymi, wpływającymi na rozwój startupów w naszej trójmiejskiej społeczności - cieszy się Tomasz Szymczak.

Pokaz dronów i ciekawe prelekcje ekspertów

Wśród prelegentów, którzy wystąpią podczas pikniku, będą: Piotr Zaborowski z Polskiego Czerwonego Krzyża, Rafał Kuligowski z Team Europe - grupy ekspertów działającej w ramach sieci Europe Direct współpracującej z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Patrycja Krzymińska, która po tragicznej śmierci Pawła Adamowicza skrzyknęła zbiórkę do „ostatniej puszki Prezydenta”, Sebastian Zimnol z firmy Wetog, zajmującej się bezpieczeństwem danych, Natalia Pieprz z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Przedstawiciele Help.NGO na przykładzie akcji ratunkowej podczas trzęsienia ziemi na Haiti opowiedzą o tym, jak w praktyce wygląda niesienie pomocy humanitarnej, i z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się wolontariusze.

W programie znajdzie się także m.in. pokaz dronów wykorzystywanych podczas misji humanitarnych, zabawy i animacje dla dzieci, kurs udzielania pierwszej pomocy, konkurs rysunku dla najmłodszych. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w loterii fantowej, z której cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti.

Zwieńczeniem pikniku będzie plenerowy seans filmu „Nietykalni” w reż. Oliviera Nakache i Érica Toledano. Wstęp wolny.

 

Harmonogram Gdańskiego Pikniku Humanitarnego, 21 sierpnia, w Parku im. Ronalda Reagana:

Prelekcje:

12:00-12:15 Przywitanie gości, przedstawienie prelegentów i idei wydarzenia, zachęcenie do udziału w loterii fantowej
12:15-12:30 Przedstawienie Help.NGO Polska
12:30-13:15 Przedstawienie Polskiego Czerwonego Krzyża
Prelekcja Piotra Zaborowskiego, dyrektora pomorskiego PCK, “Pomoc humanitarna - jak to się zaczęło? Podróż do Solferino”
13:15-13:45 Prelekcja Sebastiana Zimnola - CEO Wetog PL Wetog DE, "Cyberbezpieczeństwo podczas klęsk żywiołowych"
13:45-14:30 Przedstawienie Młodzieżowego Strajku Klimatycznego
Prelekcja Natalii Pieprz, koordynatorki grupy Młodzieżowego Strajku Klimatycznego Trójmiasto, “Jaki świat zastaną nasze dzieci? Przyczyny i skutki kryzysu klimatycznego”
14:30-15:00 Prelekcja dr. Rafała Kuligowskiego, eksperta Team Europe, “Unia Europejska globalnym liderem pomocy humanitarnej. Czy w XXI wieku pomoc humanitarna jest dalej potrzebna?“  
15:00-15:30 Przedstawienie Regionalnego Centrum Wolontariatu
Prelekcja Szymona Knittera, koordynatora wolontariatu zagranicznego oraz Any Mariji Petrovej, wolontariuszki Europejskiego Korpusu Solidarności z Macedonii Północnej, “Wolontariat zagraniczny - czy to dla mnie?”
15:30-16:30 Przedstawienie Europe Direct i Stowarzyszenia Morena
Prelekcja Beatriz Isabel Cardoso Torres, Emeline Pertusa, Ines Santos Filipe - wolontariuszek z Europejskiego Korpusu Solidarności: “Kraje chcą być eko. Przykłady z Portugalii, Francji, Polski”. Prelekcja w języku angielskim
16:30-17:00 Prelekcja Patrycji Krzymińskiej “Razem możemy zdziałać więcej. Ostatnia puszka prezydenta Pawła Adamowicza”
17:00-17:30  Prelekcja Artura Okonowicza, prezesa Help.NGO Polska, “ Z Gdańska w świat. Organizacja pomocy humanitarnej 48 godzin od katastrofy”
18:00 Podziękowania i zaproszenie na pokaz filmowy
20:00-20:15   Prelekcja dotycząca filmu “Nietykalni” Kamil Bryl
20:15-22:30 Pokaz filmu “Nietykalni” w reż. Oliviera Nakache i Érica Toledano (2011)

Warsztaty/animacje:
przez cały dzień:
warsztaty z pierwszej pomocy realizowane przez PCK
konkurs rysunkowy dla najmłodszych 

12:15 - 13:00 Animacje dla dzieci
13:30-14:00 “Fair Trade” - warsztat przeprowadzony przez Artura Wieczorka, specjalistę w tematyce zmian klimatycznych i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju 
14:00 - 14:30 Pokaz dronów
14:30 - 15:00 “Globalne nierówności”- warsztat przeprowadzony przez Artura Wieczorka, specjalistę w tematyce zmian klimatycznych i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju 
15:30 - 16:00 Warsztaty w ramach Konferencji o przyszłości Europy “Unia Europejska globalnym liderem pomocy humanitarnej. Czy w XXI wieku pomoc humanitarna jest dalej potrzebna?”  - Rafał Kuligowski, ekspert Team Europe
16:00 - 16:30 Animacje dla dzieci
16:30 - 17:30 Warsztat z malowania toreb bawełnianych
17:30 - 18:00 Pokaz dronów

Przez cały czas trwania Pikniku uczestnicy mogą zapoznać się z ofertą organizacji przy stanowiskach targowych oraz wziąć udział w loterii z której dochód przeznaczony jest na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti.

Oprac. AO

TV

To przedszkole jest wzorem