• Start
  • Wiadomości
  • W 1919 roku kupił Westerplatte dla Polski, w 2021 został patronem szkoły

Mieczysław Jałowiecki w 1919 roku kupił dla Polski kilka działek na Westerplatte, w 2021 został patronem szkoły

Od soboty, 11 września, Szkoła Podstawowa w Kamieniu, w gminie Ceków-Kolonia w województwie wielkopolskim, nosi imię Mieczysława Jałowieckiego. To on, jesienią 1919 roku od niemieckiego przedsiębiorcy zakupił kilka nieruchomości na półwyspie Westerplatte, otrzymując na to pieniądze bezpośrednio od polskiego rządu.
( 13.09.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Obelisk poświęcony Mieczysławowi Jałowieckiemu
Obelisk poświęcony Mieczysławowi Jałowieckiemu
fot. FB Urząd Gminy Cerkiew Kolonia

 

W sobotę, 11 września, w Kamieniu odbyły się uroczystości upamiętniające postać Mieczysława Jałowieckiego. Tamtejsza szkoła podstawowa zyskała jego imię, a przy drodze wojewódzkiej nr 470 stanął obelisk poświęcony tej ważnej dla Gdańska postaci. W ramach wydarzenia zorganizowano również wystawę pamiątek związanych z Mieczysławem Jałowieckim.

Tego samego dnia w pobliskim Morwinie można było podziwiać inscenizację historyczną pt. „Z historią w nowoczesność w Krainie Nocy i Dni”. Na uczestników czekał również piknik militarny, w ramach którego odbywały się wystawy historycznego i teraźniejszego sprzętu wojskowego.

Gdańska reprezentacja

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Gdańska. Oficjalnym delegatem Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska był Maciej Buczkowski. Zastępca dyrektora Biura Prezydenta, podczas sobotnich uroczystości, odczytał list od Aleksandry Dulkiewicz.

"Proszę przyjąć moje gratulacje w związku z nadaniem Szkole Podstawowej w Kamieniu, w Gminie Ceków-Kolonia, imienia Mieczysława Jałowieckiego. Jestem również dumna z odsłonięcia obelisku ku czci tego niezwykłego człowieka. Jest to ważna postać nie tylko dla mieszkańców Kamienia, ale też dla naszego miasta – w uznaniu zasług dla Gdańska jedno z rond od maja 2015 nosi jego imię.  

- czytamy w liście skierowanym do wójta Gminy Ceków-Kolonia.

"Dziękuję za inicjatywę przywracania pamięci o Mieczysławie Jałowieckim, a słowa „Inspirować, Służyć, Pomagać” umieszczone na sztandarze niech skłaniają do refleksji i inspirują do życia zgodnego z ideałami, którym on hołdował". 

- podkreśla w piśmie Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.


Oprócz oficjalnego delegata prezydent Dulkiewicz na uroczystości obecna była silna społeczna delegacja z Gdańska. Na jej czele stanęli Magdalena Pramfelt - konsul Honorowa Szwecji oraz Józef Kuczyński, inicjator nadania imienia Jałowieckiego rondu w Gdańsku.

Kupił dla Polski Westerplatte

Mieczysław Jałowiecki był generalnym delegatem Ministerstwa Aprowizacji w Gdańsku, przedstawicielem rządu polskiego w Gdańsku w latach 1919–1920. W ramach swojej działalności, by uniezależnić od niemieckich firm transport towarów barkami po Wiśle do Torunia, nabył siedem holowników. Były to: „Wiktoria”, „Wenus”, „Polluks”, „Charlotte”, „Paul”, „Johann” oraz „Borussia”. Ponadto z ramienia rządu polskiego w tajnej akcji, działając jako osoba prywatna, wykupił (głównie ze środków gdańskiego oddziału polskiego Banku Spółek Zarobkowych z Poznania, któremu zwrot kosztów zapewniał polski rząd) na terenie Gdańska z prywatnych rąk wiele nieruchomości: między innymi składy przy Dworcu Wiślanym, domy na lewym brzegu przy ujściu Wisły, tereny na Polskim Haku, spichlerze nad Motławą. Jesienią 1919 od niemieckiego przedsiębiorcy zakupił kilka nieruchomości na półwyspie Westerplatte (hotel, dom zdrojowy, pensjonaty), otrzymując pieniądze na zakup bezpośrednio od polskiego rządu (ministra skarbu Władysława Grabskiego).