Miasto przygotowuje się do remontu ul. Kowalskiej. Na początek dokumentacja

Ulicą Kowalską przejdziemy z Targu Drzewnego na ul. Korzenną, gdzie znajduje się zabytkowy Most Chlebowy, pomnik Jana Heweliusza i Ratusz Staromiejski. Na ul. Kowalskiej znajduje się kilka sklepów i punktów usługowych - ta krótka ulica ma charakter “przejściowej”. Wymaga już remontu. DRMG zakończyło właśnie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.
31.05.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
na zdjęciu fragment jezdni o spękanej zniszczonej nawierzchni i fragment jadącego po niej samochodu w ciemnym kolorze
Nawierzchnia jezdni w ul. Kowalskiej jest w złym stanie technicznym
Fot. Jan Flasiński/www.gdansk.pl

Remont ul. Kowalskiej konieczny 

Nawierzchnia jezdni jest w wielu miejscach dość mocno spękana, widać też liczne ślady po łataniu dziur. Coraz mniejszy komfort mają także piesi, którzy przechodzą po coraz liczniejszych spękaniach i nierównościach w płytach chodnikowych. Modernizacja ul. Kowalskiej zostanie zrealizowana w ramach miejskiego programu: “Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta”.

Przebudowa ul. Kielnieńskiej w Osowej. Co na placu budowy?

Co w dokumentacji projektowej?

Modernizacja ul. Kowalskiej planowana jest na całej jej długości, a więc na odcinku od ul. Korzennej (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Targ Drzewny wraz z obniżonymi chodnikami przy przejściu dla pieszych w rejonie Targu Drzewnego.

Dokumentacja powinna obejmować zatem: 

  • przebudowę nawierzchni jezdni (na podstawie oceny stanu istniejącego),  
  • przebudowę zjazdów wraz z poprawą ich geometrii (jeżeli będzie to konieczne) 
  • przebudowę miejsc postojowych, 
  • przebudowę lub budowę ciągów pieszych z zachowaniem ciągłości nawierzchni 
  • przebudowę sieci oświetleniowej i elektroenergetycznej (jeżeli zajdzie taka konieczność), budowę lub przebudowę kanału teletechnicznego oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbędnymi elementami odwodnienia, 
  • przebudowę schodów naziemnych wraz z wprowadzeniem zabezpieczeń dla osób niepełnosprawnych,
  • nasadzenia zieleni i małą architekturę, 
  • docelową organizację ruchu.

Dodatkowo, trzeba także zaprojektować wykonanie nawierzchni w miejscu rozebranego kiosku, który znajdował się na skrzyżowaniu ul. Kowalskiej z ul. Targ Drzewny. 

Budowa przejścia naziemnego przy skrzyżowaniu al. Rzeczypospolitej i ul. Hynka

na zdjęciu asfaltowa jezdnia, po jej poboczach widać zaparkowanych kilka samochodów po obu stronach, widać też za nimi fragmenty budynków, w tle na wprost widać kościelną wieżę
Miasto przygotowuje się do remontu kolejnej ulicy w śródmieściu
Fot. Jan Flasiński/www.gdansk.pl

Co jest pod nawierzchnią?

Projektanci będą musieli także sprawdzić, czy pod nawierzchnią nie znajdują się fragmenty betonów bądź lepiszczy smołowych oraz innych materiałów uznawanych obecnie jako niebezpieczne dla środowiska i szkodliwe dla zdrowia.

Wykonawca wykona więc odwierty i odkrywki w nawierzchni jezdni (w sześciu miejscach), zatok postojowych (w dwóch miejscach) i chodników (w czterech miejscach), by zweryfikować z czego składają się istniejące konstrukcje.

na zdjęciu zbliżenie na fragment asfaltowej jezdni i chodnika, po którym idzie dwoje dorosłych ludzi z wózkiem dziecięcym, to po prawej, a po lewej widać dwa samochody osobowe które się mijają na ulicy
Modernizacji wymagają też chodniki
Fot. Jan Flasiński/www.gdansk.pl

Dwie oferty w przetargu

Oferty w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej można było składać do 31 maja. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zabezpieczyła na ten cel 88 560 złotych. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:

  • Neret S.C. Maciej Waniewski i Jadwiga Zdroik z Gdańska - 327 180 tys. złotych
  • Biuro Projektów Drogowych sp. z o.o. z Gdańska - 249 690 tys. złotych.

Obecnie trwa weryfikacja obu ofert pod kątem formalno - prawnym.

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów