• Start
  • Wiadomości
  • Jak ulepszyć transport publiczny? Zgłoś uwagi do Planu Zrównoważonej Mobilności

Jak ulepszyć transport publiczny? Zgłoś uwagi do Planu Zrównoważonej Mobilności

Szybszy dojazd do stacji SKM i PKM, więcej połączeń autobusowych i węzłów przesiadkowych, lepsza koordynacja transportu zbiorowego, międzygminne trasy rowerowe - to rozwiązania, na które metropolia czeka od lat. Dzięki Planowi Zrównoważonej Mobilności, który powstaje na zlecenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot, samorządy mogą ubiegać się o środki UE na usprawnienie transportu. Mieszkańcy mogą do 12 grudnia zgłaszać propozycje do powstającego dokumentu.
16.11.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Z prawej strony sznur samochodów, jeden za drugim, w trzech rzędach. Z lewej dwa tramwaje na torach
Ważną korzyścią Planu Zrównoważonej Mobilności będzie upowszechnienie alternatywnych środków mobilności, które powinny przeważać nad indywidualnymi przejazdami samochodem
fot. Piotr Witmann/gdansk.pl

Dojazd komunikacją miejską. Szybciej, sprawniej, wygodniej

Do sporządzenia dokumentu przystąpiły wszystkie gminy i powiaty Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, inaczej SUMP (z ang. Sustainable Urban Mobility Plan) ma zwiększyć swobodę przemieszczania się mieszkańców metropolii. 

Prace, na zlecenie stowarzyszenia metropolitalnego, wykonuje konsorcjum warszawskich i trójmiejskich firm:  A2P2 Architecture & Planning, Zespół Doradców Gospodarczych TOR oraz Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej.

Jaki powinien być nowoczesny transport? Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot zaprasza na warsztaty

- Wdrożenie planu ma sprawić, że dojazd pociągami i autobusami będzie sprawniejszy, szybszy i wygodniejszy, co jest kluczowym zadaniem metropolii z perspektywy mieszkańców - mówi Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS. - Już teraz, dzięki takim projektom jak PKM, coraz większa liczba mieszkańców metropolii regularnie wybiera pociąg jako szybszy sposób na dojazd do pracy czy szkoły. Krótsze czasy podróży, dzięki poprawie transportu zbiorowego, niosą oszczędności zarówno dla gmin, jak i mieszkańców. 

Więcej pasażerów w transporcie publicznym

Pomijając kwestie finansowe ważną korzyścią będzie upowszechnienie alternatywnych środków mobilności, które powinny przeważać nad indywidualnymi przejazdami samochodem.

Zielone torowisko przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie. To projekt z Budżetu Obywatelskiego

- Zwiększenie liczby pasażerów transportu publicznego oznacza mniej aut na drogach i większą wygodę podróży - dodaje Michał Glaser. - Lepsza komunikacja to z kolei dla mieszkańców metropolii ułatwienie dostępu do oddalonych od miejsca zamieszkania szkół, placówek medycznych czy instytucji kultury.

Głównym celem w zrównoważonej mobilności jest zapewnienie możliwości wyboru środka transportu przy jednoczesnej redukcji emisji zanieczyszczeń. SUMP postrzega kolej, autobusy, tramwaje, samochody, pieszych i rowerzystów jako elementy jednego systemu, które powinny być spójne i wzajemnie się uzupełniać.

Z prawej strony ulica i jadace po nie samochody, obok ścieżka rowerowa, po niej jedzie rowerzysta
Głównym celem w zrównoważonej mobilności jest zapewnienie możliwości wyboru środka transportu przy jednoczesnej redukcji emisji zanieczyszczeń. SUMP postrzega kolej, autobusy, tramwaje, samochody, pieszych i rowerzystów jako elementy jednego systemu, które powinny być spójne i wzajemnie się uzupełniać
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

SUMP warunkiem ubiegania się o unijne dotacje 

Plan zrównoważonej mobilności dla metropolii jest ambitnym przedsięwzięciem, realizowanym wspólnie przez 51 gmin i miast oraz 8 powiatów zrzeszonych w OMGGS. Wykonanie SUMP jest wymagane dla uzyskania środków UE na inwestycje transportowe w nowej perspektywie finansowej (2021-2027). 

- Dla gmin metropolii oznacza to możliwość pozyskania środków między innymi na realizację własnych zadań związanych z tworzeniem spójnego systemu transportu zbiorowego - mówi Maciej Jendryczka, koordynator ds. transportu i mobilności OMGGS. - W praktyce są to środki na budowę i rozbudowę węzłów przesiadkowych, parkingów buforowych, nowych tras rowerowych, modernizację taboru i rozbudowę systemów informacji pasażerskiej. 

Dodatkowo tworzenie planu to okazja do zacieśnienia współpracy przewoźników kolejowych, autobusowych i gmin w celu poprawy oferty transportowej dla mieszkańców.

Plan z przedsięwzięciami do 2040 roku

OMGGS nie jest jedyną metropolią, która sporządza takie plany. Dokumenty te są powszechnie opracowywane i wdrażane przez europejskie metropolie. Praga, Budapeszt, Lyon czy Manchester, to tylko niektóre z miast, które sukcesywnie wprowadzają w życie zapisy swoich SUMP-ów. 

Gdańsk jak Lublana? Rozmowa z ekspertem ds. zrównoważonej mobilności

- Wdrażanie planu mobilności jest wyzwaniem, wymaga długotrwałej współpracy i zaangażowania wszystkich członków Obszaru Metropolitalnego oraz zarządców transportu - dodaje Maciej Jendryczka. - Rozwiązanie obecnych problemów, takich jak brak wspólnego biletu, lepsza koordynacja transportu zbiorowego czy też potrzeba budowy kolejnych węzłów integracyjnych wymaga czasu. Przygotowywany dokument określi plan przedsięwzięć do 2040 roku. Jednocześnie będą w nim zawarte zobowiązania i działania, które gminy i organizatorzy mogą wdrażać już teraz.

OMGGS czeka na uwagi mieszkańców

Dotychczasowe prace nad SUMPem pokazują, że najistotniejszym zagadnieniem jest zbudowanie wspólnej wizji rozwoju transportu i mobilności w OMGGS w kierunku zintegrowanego zarządzania transportem. To efekt pierwszych warsztatów z cyklu #MobilnaMetropolia, w których uczestniczyli eksperci i przedstawiciele samorządów. 

Na obecnym etapie prac zapraszamy również mieszkańców, do zgłaszania propozycji i wniosków do planu. Wnioski można zgłaszać na adres biura lub pocztą elektroniczną: maciej.jendryczka@metropoliagdansk.pl w terminie do 12 grudnia 2022 roku. Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Prace nad dokumentem potrwają kolejne 10 miesięcy. Następnym etapem działań będzie opracowanie wstępnego projektu SUMPa. Szerokie konsultacje społeczne są planowane na pierwszy kwartał przyszłego roku.  

Podstawowe informacje o Planie Zrównoważonej Mobilności dostępne są na stronie www.metropoliagdansk.pl

oprac. AK