Masz długi? Przyjdź porozmawiać - Gdańsk po raz drugi podpowiada jak można się od nich uwolnić

Jakie są metody wychodzenia z długów oraz jak ustrzec się przed nadmiernym zadłużaniem - to główne tematy konsultacji, na które Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zapraszają w czwartek 17 listopada w ramach drugiego Gdańskiego Dnia bez długów.

Masz długi? Przyjdź porozmawiać - Gdańsk po raz drugi podpowiada jak można się od nich uwolnić
A
A
data publikacji: 15 listopada 2016 r.

Miła, kompetentna obsługa i ludzie, którzy niekiedy rozpaczliwie potrzebują pomocy w postaci pomysłu, co robić dalej, by nie utonąć w długach. Pierwszy Gdański Dzień bez Długów odbył się dokładnie rok temu i cieszył się sporym zainteresowaniem
Miła, kompetentna obsługa i ludzie, którzy niekiedy rozpaczliwie potrzebują pomocy w postaci pomysłu, co robić dalej, by nie utonąć w długach. Pierwszy Gdański Dzień bez Długów odbył się dokładnie rok temu i cieszył się sporym zainteresowaniem
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Gdańsk jest pierwszym miastem w Polsce, które na szeroką skalę postanowiło wesprzeć mieszkańców w walce z zadłużeniem. Na październikowej sesji Rady Miasta uchwalono Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. W ramach tego właśnie programu organizowany jest w czwartek 17 listopada drugi Gdański Dzień bez Długów.

Dla gdańszczan, którzy chcieliby porozmawiać o swojej sytuacji finansowej oraz dla tych, którzy niepokoją się o zadłużenie swoich najbliższych lub chcieliby po prostu więcej dowiedzieć się o zadłużeniu, Miasto Gdańsk wspólnie z partnerami przygotowało tego dnia kilka propozycji, wszystkie dostępne pod dwoma adresami:

1. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul. Partyzantów 74 w Gdańsku od godziny 10.00 do godziny 17.00

a) Dzień otwarty dla osób z problemami czynszowymi

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Gdańsku i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku organizuje dzień otwarty skierowany do dłużników czynszowych w mieszkaniach komunalnych. Mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości udzielenia ulg w spłacie zadłużenia, wykonania świadczenia wzajemnego tzw. „odpracowania długu” oraz ewentualnej procedury pomocy w wyjściu z zadłużenia. Ponadto mieszkańcy uzyskają pełną informację w zakresie możliwości zamiany dotychczas zajmowanego zadłużonego mieszkania na inne – nieobciążone długiem. Ponadto konsultacji i porad udzielać będą pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Dla uczestników akcji będą dostępne informatory Centrum Treningu Umiejętności Społecznych. Pracownicy z Gdańskiego Centrum Świadczeń będą informować o warunkach ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny i obniżkę dochodową czynszu.

b) Sposoby dochodzenia roszczeń u operatorów pocztowych oraz dostawców usług telekomunikacyjnych

Pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Gdyni (UKE) będą udzielać konsultacji z zakresu usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Zainteresowane osoby otrzymają informacje na temat sposobów dochodzenia roszczeń w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania/świadczenia usługi pocztowej lub usługi telekomunikacyjnej przez operatora pocztowego lub dostawcę usług telekomunikacyjnych. Pracownicy UKE udzielą pomocy w zakresie składania reklamacji do operatora, przekażą informacje o polubownych sposobach rozwiązywania sporów: mediacji prowadzonych przez Prezesa UKE oraz o Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim działającym przy Prezesie UKE.

c) Konsultacje z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego, karnego, jak również w zakresie procedury cywilnej (w tym postępowania egzekucyjnego) i karnej

Adwokaci - przedstawiciele Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku będą udzielali konsultacji w szczególności z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego, karnego, jak również w zakresie procedury cywilnej (w tym postępowania egzekucyjnego) i karnej.

d) Konsultacje dotyczące postępowania egzekucyjnego

Przedstawiciele Izby Komorniczej w Gdańsku będą udzielali konsultacji w zakresie egzekucji komorniczej.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przy ul. Leczkowa 1 A (sala konferencyjna na parterze) od godz. 12.00

Zadłużenia czynszowe w spółdzielniach mieszkaniowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprosił do współpracy spółdzielnie mieszkaniowe.

- Podobnie jak w roku ubiegłym będziemy rozmawiać o wzajemnej współpracy w zakresie rozwiązywania problemów zadłużenia czynszowego, powiemy o stosowanych mechanizmach osłonowych, a także o przyjętym programie „Bezpieczeństwo Ekonomiczne i Wsparcie Osób Zadłużonych”. Ponadto poruszony zostanie temat obligacji społecznych i udziału spółdzielni w tym projekcie  informuje Marlena Jasnoch, zastępca dyrektora MOPR ds. usług społecznych, członek zespołu opracowującego program.

Marlena Jasnoch podkreśla, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na co dzień wspiera klientów pomocy społecznej w ramach programu osłonowego:

- Pamiętajmy, iż zadłużenia występują również w spółdzielniach mieszkaniowych - dodaje wicedyrektorka MOPR. - Wychodząc naprzeciw osobom zadłużonym poszukujemy wspólnych rozwiązań m.in. motywowanie klienta do regulowania zobowiązań, doprowadzenie do podpisania ugody, rozłożenie zaległości na raty. Nasza pomoc musi być dostosowana do potrzeb i możliwości klientów. Chcemy pomagać, więc podpisujemy kontrakty socjalne z klientami i wspieramy zasiłkiem celowym. To się opłaca, bo gdańszczanie odpracowują zadłużenia - mówi Jasnoch

Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Olimpia Schneider (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora