Pochód młodzieży ku czci Konstytucji 3 maja. Zgłoszenia szkół do piątku

W środę, 26 kwietnia ulicami Gdańska przejdzie pochód "Witaj Majowa Jutrzenko", który ma uświadomić najmłodszym mieszkańcom znaczenia takich wartości jak: wolność, patriotyzm, ojczyzna, niepodległość i demokracja. Szkoły i przedszkola zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się poprzez formularz online do piątku, 21 kwietnia, do godz. 12.
18.04.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na zdjęciu flaga biało-czerwona i pomnik jeźdźca na koniu
Konstytucję 3 maja uchwalono w 1791. Regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wprowadzała m.in. prawo powszechnej niepodległości (dla szlachty i mieszczaństwa) oraz trójpodział władzy na ustawodawczą (dwuizbowy parlament), wykonawczą (król) i sądowniczą. Na zdj. pomnik króla Jana III Sobieskiego na placu Drzewnym
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

 

Celem wydarzenia jest integracja oraz przygotowanie do obchodów święta Trzeciego Maja. Uczestnicy przejdą trasą wyznaczoną pomiędzy Szkołą Podstawową nr 86, SP nr 12 oraz Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 6. Szczegółowa mapka oraz ostateczne godziny zostaną przesłane do wszystkich zgłoszonych placówek. 

Dyrektorzy mogą zgłaszać zainteresowanie poprzez formularz online do piątku, 21 kwietnia do godz. 12.00.

W wydarzeniu mogą wziąć udział:

  • wychowankowie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – jedna grupa z placówki (zbiórka w ZSP 6 o godzinie 10.45) 
  • uczniowie klas 1-5 – jedna klasa ze szkoły (zbiórka w SP 12 o godzinie 10.15) 
  • uczniowie klas 6-8 – jedna klasa ze szkoły (zbiórka w SP 86 o godzinie 10.00) 
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych – jedna klasa ze szkoły (zbiórka w SP 86 o godzinie 10.00) 
plakat do wydarzenia
 
fot. mat. UMG

Zadanie dla szkół

Przed udziałem w marszu placówki powinny przygotować życzenia dla Polski lub Gdańska związane ze świętem Trzeciego Maja.

Zasady:  

  • życzenia wraz z ilustracją lub bez powinny być wykonane na kartce formatu A4, 
  • kartka może być zapisana dwustronnie,  
  • należy pozostawić  2 cm margines z lewej strony każdej zapisanej strony,  
  • życzenia podpisujemy imieniem i nazwiskiem autora/autorów i pełną nazwą szkoły, 
  • kartki z życzeniami dostarczamy do SP 86 lub ZSP 8 w terminie do 24 kwietnia do godz. 15.00. 

Uczestnicy pochodu odznaczać się będą barwami biało-czerwonymi: flaga Polski, Gdańska, transparenty, kotyliony, wianki itp., transparenty z logo i nazwą szkoły. Na koniec wspólnie odśpiewany zostanie hymn państwowy i pieśń „Witaj Majowa Jutrzenko”, a także zaprezentowane będą losowo wybrane życzenia dla Polski lub Gdańska.

oprac. AU