• Start
 • Wiadomości
 • Mała retencja w Śródmieściu. Powstanie kolejny miejski ogród deszczowy

Mała retencja w Śródmieściu. Powstanie kolejny miejski ogród deszczowy

Pas zieleni przy Węźle Groddecka w ciągu czterech tygodni zamieni się w obiekt małej retencji, a właściwie w cały system ogrodów deszczowych. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w newralgicznym rejonie skrzyżowania ul. 3 Maja i al. Armii Krajowej. Prace już się rozpoczęły.
( Publikacja: 31.10.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Węzeł Groddecka w Gdańsku - plac budowy pod system ogrodów deszczowych, stan z 29 października 2020 r.
Węzeł Groddecka w Gdańsku - plac budowy pod system ogrodów deszczowych, stan z 29 października 2020 r.
fot. Gdańskie Wody

- Zmiany klimatu oznaczają intensyfikację zjawisk atmosferycznych – coraz dłuższe okresy suszy przeplatane są gwałtownymi opadami, które przyczyniają się do podtopień najniżej położonych terenów i tzw. powodzi błyskawicznych w miastach - mówi Piotr Grzelak z-ca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. - Węzeł Groddecka to wrażliwy rejon, podczas opadów nawalnych ogromna ilość wody, której nie jest w stanie przyjąć system kanalizacji deszczowej, spływa grawitacyjnie z wyżej położonych terenów uszczelnionych, w szczególności z al. Armii Krajowej, powodując utrudnienia komunikacyjne. Zwiększenie retencji terenowej odciąży dotychczasowy układ odwodnieniowy.

W ramach inwestycji powstanie system tzw. suchych ogrodów deszczowych, składający się z trzech połączonych ze sobą kaskadowo, zlokalizowanych na różnych poziomach piętrzenia niecek terenowych, które zmagazynują nadmiar deszczówki spływającej z jezdni. Dzięki utworzeniu “ogrodowego systemu”, woda opadowa zostanie zagospodarowana i zatrzymana tam, gdzie spadnie. Częściowo wykorzystają ją nasadzone rośliny, reszta zostanie przefiltrowana do głębszych warstw gruntu. 

Tak wyglądał teren, na którym teraz powstaje ogród deszczowy, w maju br.
Tak wyglądał teren, na którym teraz powstaje ogród deszczowy, w maju br.
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Praca nad ogrodem deszczowym już trwają od kilku dni. Stan na 3 listopada 2020 r.
A teraz wygląda tak... Praca nad ogrodem deszczowym trwają od kilku dni. Stan na 3 listopada 2020 r.
fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

- W istniejącym krawężniku wykonane zostaną dwa wloty o szerokości 15 cm i jeden o szerokości aż 3,3 m, które umożliwią powierzchniowy spływ wód opadowych do niecek  – tłumaczy Ryszard Gajewski prezes Gdańskich Wód, spółki miejskiej realizującej inwestycję. - Realizacja systemu małej retencji pozwoli zgromadzić ok. 145 m sześc. wody

Ogrody deszczowe pokryte zostaną darnią i nasadzeniami z bylin oraz krzewów ozdobnych, które dobrze znoszą okresowe zalewanie wodami opadowymi. Dzięki zdolności podczyszczania, odpowiednio dobrane gatunki roślin poprawią też jakość wód deszczowych spływających z okolicznych nawierzchni utwardzonych. Poza nadrzędną funkcją, którą jest minimalizacja ryzyka podtopień, nowe zagospodarowanie przyczyni się do zwiększenia bioróżnorodności, stwarzając dogodne środowisko życia dla wielu gatunków roślin i owadów.

Prace potrwają ok 4 tygodnie, zanim teren zacznie spełniać funkcje obiektu małej retencji, trzeba go odpowiednio ukształtować i nasadzić wodolubne rośliny
Prace potrwają ok 4 tygodnie, zanim teren zacznie spełniać funkcje obiektu małej retencji, trzeba go odpowiednio ukształtować i nasadzić wodolubne rośliny
fot. Gdańskie Wody

 

Nie tylko ogrody

Równolegle z realizacją systemu ogrodów przez Gdańskie Wody, Urząd Miejski w Gdańsku stara się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację gotowego już projektu krat odpływowych o szerokości od 0,4 do 0,6, które mają zostać położone w poprzek jezdni przy ul. 3 Maja.

Miasto posiada również wariantową koncepcję odwodnienia zlewni Potoku Siedleckiego ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Śródmieścia.  

Koncepcja przedstawia najkorzystniejsze rozwiązania programowe wraz z danymi i parametrami technicznymi. Zakres opracowania obejmuje całą zlewnię potoku Siedleckiego, czyli szeroki pas terenu wzdłuż ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej po obszary zabudowy dzielnicy Jasień

Opracowane warianty zakładają budowę otwartych i zamkniętych zbiorników retencyjnych, w zależności od wybranego wariantu będzie ich: 7, 14 lub 15

- ​Koncepcja jest materiałem wyjściowym, który jest podstawą do opracowania dokumentacji projektowej dla ostatecznie wybranego wariantu.​ Dalsze działania będą zależały od dofinansowania zewnętrznego - tłumaczy prezydent Grzelak.

Na terenie inwestycji trwają prace ziemne
Na terenie inwestycji trwają prace ziemne
fot. Gdańskie Wody

Utrudnienia w ruchu przy Węźle Groddecka

Prace przy tworzeniu systemu ogrodów deszczowych ruszyły 26 października i potrwają ok. cztery tygodnie. Będą wiązać się z okresowymi utrudnieniami w ruchu - zajęciem lewoskrętu na ul. 3 Maja, które zaplanowano w dni powszednie, w godz. 8.00 - 14.00.

Aby zminimalizować uciążliwości prowadzonych robót i zapewnić bezpieczeństwo ruchu pieszych oraz pojazdów w rejonie prac, część pasa będzie wyłączana etapami.

 

Stan prac na 3 listopada 2020 r. 

 

Coraz więcej małej retencji w Gdańsku

Obecnie funkcjonuje 13 miejskich ogrodów deszczowych

 1. Ogród deszczowy Junony – Okolice ul. Junony 25
 2. Ogród deszczowy Pl. Biskupa O’Rourke – okolice ul. Mickiewicza 37/39
 3. Ogród deszczowy – Park Azaliowa – zieleniec naprzeciwko Pozytywnej Szkoły Podstawowej im Arkadiusza Arama Rybickiego – Azaliowa 18
 4. Ogród deszczowy – Park Radiowa Radarowa – skrzyżowanie ulic Radiowa i ul. Radarowa
 5. Ogród deszczowy Zakopiańska 40 – zieleniec naprzeciwko Zakopiańskiej 40
 6. Ogród deszczowy Za Murami – skrzyżowanie ulic Za Murami i Słodowników
 7. Ogród deszczowy Stryjewskiego 13 – okolice przystanku autobusowego Stogi Zimna
 8. System ogrodów deszczowych odwadniający podwórka przy ulicach: Stryjewskiego, Wrzosy, Skiby.
 9. Ogród deszczowy przy Miejskim Magazynie Przeciwpowodziowym – Kaczeńce 31
 10. Ogród deszczowy Jar Wilanowska - Jar Wilanowska ul. Antoniego Madalińskiego
 11. Ogród deszczowy Toruńska– podwórka w kwartale ul. Toruńskiej, Zielonej i Dobrej
 12. System ogrodów deszczowych odwadniający parking budynku przy ul. Lastadia 2, Gdańsk Śródmieście
 13. Ogród deszczowy eMOCja- ul. Ugory 9, Gdańsk Stogi

 

Na stworzenie własnego ogrodu deszczowego w Gdańsku można otrzymać nie tylko miejską dotację, ale także wskazówki, jak go zrealizować. Na stronie www.gdanskiewody.pl znaleźć można poradnik “Ogród deszczowy w 5-ciu krokach”, a pod adresem mailowym ogrodydeszczowe@gdanskiewody.pl skonsultować konkretne projekty.

Pomysły na miejskie obiekty małej retencji można także sfinansować z Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Do tegorocznej edycji zgłoszono kilkanaście pomysłów tego typu.

Więcej informacji o ogrodach deszczowych i poradnik małej retencji.

Gdańska Polityka Małej Retencji realizowana jest także przez inwestorów prywatnych. Ogrody deszczowe wspierają odwodnienie takich osiedli jak Zielony Południk czy IDEA Euro Styl. Kolejne realizacje planowane są min. przez Hossę czy Alter Investment. 

oprac. IB