• Start
  • Wiadomości
  • Letnica. Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Narwickiej wybudowany

Letnica. Nowy ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Narwickiej wybudowany. Rozpoczęła się procedura odbiorowa

To jedna z najszybciej wykonanych inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Prace rozpoczęły się w pierwszych dniach marca, a zakończyły już w kwietniu. Obecnie trwają odbiory. Lada dzień mieszkańcy będą mogli korzystać z wygodnego przejścia prowadzącego m.in. na miejski stadion.
05.04.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Nowy ciąg pieszo-rowerowy na ul. Narwickiej już gotowy
Nowy ciąg pieszo-rowerowy na ul. Narwickiej już gotowy
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Zrealizowana inwestycja to zwycięski projekt Budżetu Obywatelskiego: "Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1". Ta droga stanowi bowiem wygodny skrót dla okolicznych mieszkańców, udających się na wydarzenia na terenie stadionu od strony gmachów AmberExpo.

Działka, na której zbudowano ciąg pieszo-rowerowy, była dotąd niezagospodarowana. Służyła jako dojazd do pobliskich obiektów usługowo-przemysłowych, a także jako plac postojowy dla samochodów osobowych i ciężarowych. Teren działki pokryty był częściowo, będącymi w złym stanie technicznym, płytami betonowymi.

W trakcie opracowania dokumentacji projektowej dla tej inwestycji, wykonano m.in. badania geologiczne. Na ich podstawie stwierdzono, że "w rozpatrywanym podłożu występują złożone warunki gruntowo-wodne, umiarkowanie korzystne dla posadowienia bezpośrednio projektowanego ciągu pieszo-rowerowego". Chodzi o to, że występuje tu dość wysoki poziom wód gruntowych, który może się dodatkowo zmieniać w zależności od pory roku i warunków pogodowych. Oznacza to, że w tym miejscu dość często, i przez długi czas, mogą występować duże kałuże.

 

Zaprojektowano więc ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 6 metrów, który jest kontynuacją istniejącej promenady znajdującej się na sąsiedniej działce. Równolegle do tego ciągu powstały ogrody deszczowe, w których gromadzone będą wody opadowe. Zasadzono w nich specjalne rodzaje roślinności. Te ogrody tworzą część otwartego systemu kanalizacji deszczowej, stanowiącego formę "hydrofitowej strefy buforowej".

Nawierzchnia nowej drogi dla pieszych i rowerzystów wykonana została z betonu asfaltowego. Zaprojektowano też odcinki nawierzchni przepuszczalnej, gdzie wykorzystano tzw. kostkę farmerską. By nowa droga służyła pieszym i rowerzystom, a nie kierowcom, dodatkowo zamontowano słupki drogowe w odległości co 1,8 m.

Pojawiły się też głazy narzutowe - jako nawiązanie do istniejących materiałów wygradzających oraz nawierzchni na promenadzie. Ich rolą będzie m.in. ochrona zieleni przed rozjeżdżaniem.

Prace wykonała firma Saferoad Kabex Sp. z o. o. Koszt robót wyniósł blisko 199 tys. złotych.