• Start
  • Wiadomości
  • Lepszy Gdańsk oficjalnie popiera kandydaturę Aleksandry Dulkiewicz i deklaruje chęć współpracy

Lepszy Gdańsk oficjalnie popiera kandydaturę Aleksandry Dulkiewicz i deklaruje chęć współpracy

Przedstawiciele Lepszego Gdańska popierają Aleksandrę Dulkiewicz, kandydującą na fotel prezydenta Miasta Gdańska. Członkowie stowarzyszenia ogłosili swoją decyzję podczas czwartkowej (7 lutego) konferencji prasowej. Zapowiedzieli także utrzymanie i realizację porozumienia, jakie Lepszy Gdańsk zawarł z prezydentem Pawłem Adamowiczem w październiku 2018 r.
( Publikacja: 07.02.2019 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wszystko dla Gdańska i Lepszy Gdańsk kontynuują współpracę. LG oficjalnie poparł kandydaturę Aleksandry Dulkiewicz na urząd prezydenta Gdańska
Wszystko dla Gdańska i Lepszy Gdańsk kontynuują współpracę. LG oficjalnie poparł kandydaturę Aleksandry Dulkiewicz na urząd prezydenta Gdańska
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Chęć kontynuacji współpracy potwierdzili w czwartek przedstawiciele zarówno Lepszego Gdańska, jak i stowarzyszenia Wszystko Dla Gdańska, którego inicjatorem i współzałożycielem był zamordowany w styczniu br. Paweł Adamowicz.

- Otrząsnęliśmy się już troszeczkę z tragedii, która się wydarzyła. Zaczynamy wracać do codziennej pracy. Dotrzymujemy swoich zobowiązań wyborczych, czemu poświęcona jest właśnie ta konferencja - zaznaczyła na wstępie Beata Dunajewska, przewodnicząca klubu Wszystko Dla Gdańska w Radzie Miasta Gdańska.

26 października 2018 r. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, starający się o reelekcję w drugiej turze wyborów, otrzymał oficjalne poparcie stowarzyszenia Lepszy Gdańsk. Zanim jednak je ogłoszono, podpisano porozumienie – pomiędzy prezydentem Adamowiczem a LG. Dotyczyło ono realizacji konkretnych inicjatyw na rzecz mieszkańców w kadencji 2018 – 2023.

Wskazana w porozumieniu lista spraw do załatwienia w Gdańsku wyglądała następująco:

  • do zasobu gminnego pozyskanych będzie 1900 nowych mieszkań socjalnych

  • Miasto w przypadku postępowań eksmisyjnych każdorazowo będzie występowało przed sądem o przyznanie osobom eksmitowanym lokalu socjalnego - z wyłączeniem przypadków drastycznego naruszania norm współżycia sąsiedzkiego.

  • wzmocnienie pozycji rad dzielnic (zwiększenie puli pieniędzy na ich działanie i poszerzenie uprawnień - włącznie z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Gdańska)

  • realizacja programu „Gdańsk Lepszej Opieki” (m.in. utworzenie w każdej dzielnicy ośrodka wsparcia mieszkańców m.in. dla dorosłych osób niepełnosprawnych; powołanie instytucji miejskiego asystenta osoby pokrzywdzonej; utworzenie gdańskiego centrum wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i przestępstw - z dyżurnym lekarzem, ginekologiem; lepszy dostęp do żłobka i przedszkola)

  • wykonanie w ciągu pół roku inwentaryzacji miejsc na ulicach i chodnikach, które stanowią barierę komunikacyjną dla osób starszych, niepełnosprawnych, a także rodziców z dziećmi (m.in. wózki). Mowa jest m.in. o wydłużeniu - w uzasadnionych przypadkach - czasu trwania światła zielonego na przejściach dla pieszych. Na podstawie tej inwentaryzacji ma być w przyszłości przygotowany naprawczy plan inwestycyjny.

  • wprowadzenie prawa darmowego przejazdu komunikacją publiczną dla uczniów mieszkających w bursach i internatach oraz dopłaty na dojazdy opiekunek do domów podopiecznych

  • utworzenie instytucji „złotej rączki” - fachowca pomagającego w drobnych domowych pracach zwłaszcza osobom starszym

- Nad tym wszystkim miał czuwać Komitet Monitorujący. Tragiczna śmierć pana prezydenta przerwała przygotowania do powołania tego komitetu. Dzisiaj deklarujemy jego powstanie - zaznaczyła Jolanta Banach, przewodnicząca stowarzyszenia Lepszy Gdańsk.

 

Od lewej: Piotr Kowalczuk, Beata Dunajewska, Jolanta Banach i Jędrzej Włodarczyk
Od lewej: Piotr Kowalczuk, Beata Dunajewska, Jolanta Banach i Jędrzej Włodarczyk
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

W skład komitetu, poza Jolantą Banach i Jędrzejem Włodarczykiem z Lepszego Gdańska, wszedł wiceprezydent Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk i radna Beata Dunajewska – z ramienia Wszystko Dla Gdańska, a także prawnicy, radcy prawni i eksperci z obu środowisk politycznych.

- Z satysfakcją i zadowoleniem udzielamy też poparcia pani Aleksandrze Dulkiewicz, z nadzieją, że po wyborach będziemy mogli realizować społeczne postulaty gdańszczan - podkreśliła Jolanta Banach.

Radna Beata Dunajewska zwracała uwagę, że "50 celów Adamowicza", które opracowano w czasie jesiennej kampanii wyborczej, a które miały być realizowane w tej kadencji przez prezydenta Pawła Adamowicza, są w wielu punktach zbieżne z postulatami Lepszego Gdańska, m.in. kwestia reformy Rad Dzielnic.

Zastępca prezydenta Gdańska, Piotr Kowalczuk, podkreślał, że cieszy się na możliwość kontynuowania współpracy z Lepszym Gdańskiem.

- Pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz wyznaczyła radną Beatę Dunajewską i mnie do współpracy z Lepszym Gdańskiem, dlatego że większość postulatów stowarzyszenia dotyczy spraw społecznych. Będziemy razem nad tym pracować. Pierwsza uchwała jest już za nami - dotyczy ona odpłatności za usługi społeczne (została przegłosowana przez Radę Miasta Gdańska w zeszłym roku - red.). Została ona wymyślona przez Lepszy Gdańsk i przepracowana z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Kolejna uchwała, nad którą trwają właśnie prace, dotyczy zniesienia odpłatności za przejazdy komunikacją miejską uczniów i uczennic, którzy mieszkają w gdańskich bursach i internatach – zdradził wiceprezydent Kowalczuk.

Zdaniem Jędrzeja Włodarczyka z Lepszego Gdańska, podpisane jesienią porozumienie jest wyjątkowe w skali kraju "jeśli chodzi o progresywne postulaty dotyczące spraw socjalnych". - Dzięki niemu wybrzmi ważny temat budowy mieszkań socjalnych. Dużo ludzi czeka na taką pomoc - podkreśla Jędrzej Włodarczyk. - Model współpracy jest też czymś całkiem nowym, dlatego myślę, że warto to obserwować. To jest coś, czego jeszcze nie testowano. Gdańsk jest w awangardzie i rozwiązań demokratycznych, i postulatów prospołecznych.