• Start
  • Wiadomości
  • Książki przyjadą do domu. W Gdańsku rusza pierwsza mobilna biblioteka - dla seniorów i chorych

Książki przyjadą do domu. W Gdańsku rusza pierwsza mobilna biblioteka - dla seniorów i chorych

Gdańska Biblioteka Mobilna rusza 16 stycznia 2017 roku. Mobilna, bo książki będą dowożone i odbierane od gdańszczan uwięzionych w domach z powodu choroby, niepełnosprawności, sędziwego wieku. Bezpłatnie, regularnie, z powiększającym się zasobem książek.
10.01.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Książki dostarczane do domu to oferta Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej, która prowadzi Gdańską Bibliotekę Mobilną

- To oferta dla osób chorych, niepełnosprawnych, seniorów w podeszłym wieku - mówi Katarzyna Littwin dyrektor Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej. - Naszych podopiecznych, którzy z różnych powodów przebywają cały czas w domu, a przecież muszą w tej przestrzeni domowej jakoś funkcjonować, żyć możliwie jak najpełniej się da w tej trudnej dla nich sytuacji. Taką możliwością atrakcyjniejszego spędzania czasu, która może też ich zaktywizować jest książka dostarczona do domu.

Ubarwić codzienne życie seniora

Gdańska Spółdzielnia Socjalna zajmuje się aktywizacją zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Działalność Spółdzielni to przede wszystkim usługi o charakterze społecznym: usługi opiekuńcze lub usługi asystenta osób starszych czy niepełnosprawnych. Spółdzielnia świadczy też m.in.: usługi porządkowe, zajmuje się dystrybucją gazet czy realizuje szkolenia i działa na rzecz integracji społeczności lokalnej, przede wszystkim podejmuje działania na rzecz aktywizacji i integracji seniorów.

- Zastanawiamy się cały czas jak poprawić jakość życia seniorów i osób z niepełnosprawnością - tłumaczy Katarzyna Littwin. - Pracownicy spółdzielni zdiagnozowali wiele potrzeb związanych z organizacją czasu wolnego dla takich osób. Stąd wziął się pomysł stworzenia Gdańskiej Biblioteki Mobilnej, która ma upowszechnić czytelnictwo właśnie przede wszystkim wśród seniorów i osób niepełnosprawnych, które na co dzień nie mają możliwości korzystania z bibliotek publicznych ze względu na zły stan zdrowia i trudności w samodzielnym przemieszczaniu się.

Książki dojadą do czytelników 

Biblioteka będzie istniała realnie w siedzibie GSS, ale będą to po prostu regały z książkami, a nie miejsce do którego przychodzi się wypożyczyć książki, czasopisma i gazety. Te będą dowożone i odbierane z domów osób zapisanych do biblioteki. Pierwsze książki gońcy zaczną rozwozić od poniedziałku 16 stycznia 2017 r. Spółdzielnia szacuje, że ofertę skieruje do ok. 500 osób, swoich podopiecznych, a w przyszłości do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gdańska.

- Zakładamy, że do końca roku 2017 z biblioteki będzie korzystać przynajmniej 50 osób i że z czasem liczba ta będzie stale wzrastać - mówi Katrzyna Littwin. - Mamy nadzieję, że możliwość wypożyczenia książek będzie atrakcyjną alternatywą zagospodarowywania czasu przez osoby głównie ten czas spędzające w domu.

Książki zebrane przez pracowników Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej

Książki już są, pierwsze trafiły od pracowników spółdzielni, 150 sztuk przekazała dyrektor Littwin, 570 dostarczyli pracownicy Grupy LOTOS S.A., swoje zasoby może też przejrzeć każdy z nas, wybrać nie zniszczone i atrakcyjne pozycje i zgłosić chęć oddania książek spółdzielni pisząc na adres gdagss@wp.pl.

Jak wypożyczyć książki z mobilnej biblioteki? Zgłoszenia będzie można złożyć przez stronę internetową spółdzielni, a osoby nie korzystające z internetu dostaną od swoich opiekunów z GSS katalogi książek, z których będą mogli wybierać atrakcyjne pozycje. 

W przyszłości biblioteka nawiąże współpracę z organizacjami działającymi w obszarze kultury na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych, m.in. z dziennymi klubami oraz domami pomocy.

TV

Polonez ósmoklasistów i wielka rodzinna feta w sercu Oruni