• Start
 • Wiadomości
 • Koronawirus. Zmiana zasad obsługi klientów w Urzędzie Miejskim, zespołach obsługi i miejskich instytucjach

Koronawirus. Zmiana zasad obsługi klientów w Urzędzie Miejskim, zespołach obsługi i miejskich instytucjach

W ramach działań prewencyjnych wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa wprowadzone został ograniczenia w działaniu Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz we wszystkich jednostkach miejskich. Dotknęły one Gdańskie Centrum Usług Wspólnych, Gdańskie Centrum Świadczeń, Gdański Urząd Pracy, a także SAUR Neptun Gdańsk i wiele innych.
( 20.03.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W związku z zagrożeniem rozpowszechnienia się koronawirusa, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, od poniedziałku 16 marca br. do odwołania wstrzymana jest bezpośrednia obsługa klientów w gdańskim magistracie i miejskich podmiotach. Dotychczasowe sprawy można załatwiać telefonicznie, mailowo lub listownie.
W związku z zagrożeniem rozpowszechnienia się koronawirusa, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, od poniedziałku 16 marca br. do odwołania wstrzymana jest bezpośrednia obsługa klientów w gdańskim magistracie i miejskich podmiotach. Dotychczasowe sprawy można załatwiać telefonicznie, mailowo lub listownie.
fot. GCŚ

Gdańskie Centrum Świadczeń - ograniczenie osobistej obsługi

„Od poniedziałku 16 marca br. do odwołania wstrzymana zostanie osobista obsługa interesantów Gdańskiego Centrum Świadczeń. Oznacza to, że Centrum będzie nieczynne dla interesantów, ale nie przerywa pracy. Kontakt z pracownikami Centrum będzie możliwy drogą elektroniczną, telefoniczne oraz za pośrednictwem tradycyjnej poczty” - czytamy na stronie GCŚ.

Zamiast tego wnioski o świadczenia, pisma, podania, uzupełnienia do wniosków oraz inną korespondencję będzie można składać:

 • w urnach zlokalizowanych w budynkach Gdańskiego Centrum Świadczeń przy ul. 3 Maja 9 oraz ul. Powstańców Warszawskich 25,
 • za pośrednictwem poczty, wysyłając je na adres:
  Gdańskie Centrum Świadczeń
  ul. Powstańców Warszawskich 25
  80-152 Gdańsk,
 • przez platformę ePUAP.


Wnioski o świadczenia można też składać przez internet, np. za pośrednictwem portalu Emp@tia - w ten sposób można ubiegać się m. in. o świadczenie 500+, zasiłek rodzinny, „becikowe”, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie oraz świadczenie „Za życiem”.

Więcej: Informacje nt. składania wniosków przez portal EMP@TIA.

Bieżące informacje dotyczące obsługi interesantów, zasady ubiegania się o świadczenia oraz niezbędne dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.gcs.gda.pl.

W przypadku pytań można kontaktować się z punktem informacyjnym, dzwoniąc pod numer 58 326 79 89 lub pisząc na adres info@gcs.gda.pl.

 

Gdański Urząd Pracy zawiesza bezpośrednią obsługę klientów

Od poniedziałku, 16 marca, zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów. Do odwołania siedziba GUP będzie zamknięta, a do budynku przy ul. Lastadia 41 wpuszczani będą wyłącznie pracownicy urzędu pracy. Tym samym odwołane zostały wszystkie zaplanowane na marzec br. giełdy pracy, indywidualne wizyty i konsultacje osób bezrobotnych u doradców klienta.

Sytuacja ta nie oznacza jednak, że gdańskie służby zatrudnienia przerwą pracę. - Na bieżąco będą rozpatrywane wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia przesyłane do GUP za pośrednictwem internetowych formularzy, poczty tradycyjnej oraz elektronicznej (kancelaria@gup.gdansk.pl), a także wnioski otrzymane telefonicznie bądź za pośrednictwem oficjalnych kanałów w mediach społecznościowych. Odpowiedzi na otrzymane zapytania oraz wydane decyzje administracyjne przesyłane będą elektronicznie lub tradycyjną pocztą - czytamy na stronie GUP.

Więcej: gdansk.praca.gov.pl

 

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych - zmiana zasad obsługi klientów działu socjalnego emerytów i rencistów, i in.

W Dziale socjalnym emerytów i rencistów GCUW oraz Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów w okresie od 16 marca do odwołania. Z pracownikami Działu socjalnego emerytów i rencistów oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej można się kontaktować telefonicznie bądź drogą mailową:

Dział socjalny emerytów i rencistów: tel. 58 520 21 80, mail: socjalny@gcuw.pl

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa: tel. 58 341 05 99, mail: pkzp@gcuw.pl

Termin składania wniosków na wczasy turystyczne tzw. „pod gruszą” zostaje przesunięty do dnia 14.05.2020 r. Wnioski można przesyłać pocztą na adres:

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych,
Al. Gen. J. Hallera 16/18,
80-426 Gdańsk
„Dział socjalny emerytów i rencistów”

Dotychczas złożone wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z harmonogramem.

 

Siedziba Gdańskiej Infrastruktury Społecznej zamknięta dla interesantów

Z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w siedzibie Spółki przy ul. Sobótki 9 w Gdańsku.

Wszelkie sprawy związane z wynajmem lokali mieszkalnych i użytkowych kierować należy drogą mailową na adres: sekretariat@gisgdansk.pl, korespondencyjną na adres Spółki: Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. ul. Sobótki 9, 80-247 Gdańsk, lub telefonicznie: 58 520-80-70.

 

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna - zmiana zasad obsługi klienta

Od 13 marca kancelaria GIWK jest zamknięta. W tym czasie pracownicy spółki dostępni są do dyspozycji interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00 pod numerem +58 326 67 00.

Korespondencja oraz pisma w wersji elektronicznej odbierane są pod adresem giwk@giwk.pl Pozostałe pisma i dokumenty odbierane i wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich.

Konsultacje techniczne z Działem Obsługi Inwestorów w sprawach przyłączeń do sieci (warunki techniczne, umowy przejęcia sieci, uzgodnienia dokumentacji projektowej, odbiory i przekazanie sieci) są dostępne pod numerem +58 326 67 41.

Dokumenty wydawane przez Dział Obsługi Inwestorów, tj. uzgodnienia dokumentacji projektowej, warunki techniczne, umowy przejęcia sieci, protokoły charakterystyki będą wysyłane drogą pocztową.

 

Grupa GPEC - zamknięte biuro stacjonarne

W celu ograniczenie ryzyka zarażenia Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zamknęło stacjonarne Biuro Obsługi Klienta. „Można się z nami skontaktować telefonicznie i mailowo. Dodatkowo, zgłoszenia telefoniczne będą weryfikowane indywidualnie pod kątem konieczności oraz szybkość realizacji czy usunięcia usterki. Przepraszamy Państwa za utrudnienia i dziękujemy za elastyczność” - informuje GPEC.

Klienci proszeni są o kontakt zdalny z Biurem Obsługi Klienta następująco:

GPEC: tel. 58 52 43 580 (w godzinach 7:00-19:00), mailowo na adres bok@gpec.pl

ORCHIS ENERGIA SOPOT: tel. 58 52 43 597 (w godzinach 7:00-19:00), mailowo na adres orchis@gpec.pl

GPEC TCZEW: tel. 58 53 12 262 (w godzinach 7:00-19:00), mailowo na adres tczew@gpec.pl

GPEC STAROGARD: tel. 58 56 23 930 (w godzinach 7:00-19:00), mailowo na adres starogard@gpec.pl

GPEC PELPLIN: tel. 58 51 27 203 (w godzinach 7:00-19:00), mailowo na adres pelplin@gpec.pl

Stacjonarne biuro obsługi klienta będzie nieczynne do odwołania. W przypadku wszystkich zgłoszeń przeprowadzana będzie indywidualna weryfikacja konieczności oraz szybkości usunięcia danej usterki.

PROJEKTANCI proszeni są o dokonywanie uzgodnień technicznych zdalnie:

projekty sieci i przyłączy ciepłowniczych: 58 52 43 746

projekty węzłów cieplnych: 58 52 43 956

mailowo na adres branzowe@gpec.pl

 

Biuro Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego nieczynne

Od 16.03.2020r. biuro GTBS jest nieczynne dla interesantów. Kontakt jest możliwy jedynie elektronicznie lub telefonicznie:

Sekretariat: 58 717 88 01

Administracja: 58 717 88 08

Księgowość: 58 717 88 05 i 58 717 88 06

mail: gtbs@gtbs.pl

 

Gdańskie Wody - telefon lub e-mail zamiast kontaktu osobistego

Gdańskie Wody na czas kwarantanny wprowadzają nowe sposoby funkcjonowania spółki.

Składanie korespondencji odbywa się drogą elektroniczną- sekretariat@gdanskiewody.pl. W przypadku braku możliwości elektronicznego złożenia dokumentacji technicznej do uzgodnienia będzie ona przyjmowana w oznakowanej skrzynce podawczej znajdującej się na parterze budynku KOGA. Potwierdzenie złożenia dokumentów będzie przesyłane elektronicznie. Prosimy o wpisywanie na wnioskach swojego adresu e-mail.

Odbiór dokumentacji: uzgodniona dokumentacja techniczna będzie wysyłana pocztą tradycyjną. Nie ma możliwości osobistego odbioru dokumentów.

Konsultacje techniczne do odwołania będą odbywać się wyłącznie telefonicznie:

Konsultacje techniczne (0 58) 32-33-403

Konsultacje w zakresie Powierzchniowej Retencji Miejskiej (0 58) 32-33-451

Dni konsultacji pozostają bez zmian- poniedziałki i środy w godzinach od 8:00 do 13:00.

Ponadto funkcjonowanie kasy zostaje zawieszone. Płatności przyjmowane są wyłącznie przelewem - numer konta: 751240126811110010679532654.


Od 9 marca 2020 r. - do odwołania - konsultacje techniczne będą prowadzone wyłącznie telefonicznie:

Konsultacje techniczne (0 58) 32-33-403

Konsultacje w zakresie Powierzchniowej Retencji Miejskiej (0 58) 32-33-451

Dni konsultacji pozostają bez zmian - poniedziałki i środy w godzinach od 8:00 do 13:00.

 

Kontakt z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska jedynie mailowy i telefoniczny

Od poniedziałku, 16 marca, siedziba DRMG będzie zamknięta dla wszystkich kontrahentów zewnętrznych.

W tym czasie z pracownikami DRMG można się kontaktować od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 - 15.00, pod numerem stacjonarnym 58 320 51 00, pocztą e-mail oraz adresem ePUAP. Korespondencję oraz pisma w wersji elektronicznej odbierane będą pod adresem: drmg@gdansk.gda.pl.

W recepcji siedziby DRMG (ul. Żaglowa 11) na parterze będzie dostępna „WRZUTNIA”. Można będzie wrzucać tam dokumentację/dokumenty nie wymagające potwierdzenia dostarczenia.

Pozostałe pisma i dokumenty należy przekazywać za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich.

 

Tymczasowa zmiana formuły kontaktu z klientami w Saur Neptun Gdańsk

„Do odwołania nieczynne będą kasy zlokalizowane w naszych siedzibach w Gdańsku i w Sopocie. Bezprowizyjnych opłat na nasze konto Klienci SNG mogą dokonać w każdej placówce banku PEKAO SA.

Klienci mają możliwość zostawienia dokumentów, ofert, czy korespondencji w dedykowanych punktach podawczych tj. w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Wałowej 46 w Gdańsku oraz przy ul. Polnej 66/68 w Sopocie. Sprawy trafiać będą do działów merytorycznych zgodnie z właściwościami.

- Zachęcamy do kontaktu z nami on-line. Bez wychodzenia z domu - podkreśla Guy Fournier, prezes Saur Neptun Gdańsk. - Spis wszystkich procedur, które można z nami załatwić zdalnie, znajduje się na naszej stronie internetowej www.sng.com.pl w Strefie Klienta” - czytamy w komunikacie.

Pracownicy SNG są dostępni dla mieszkańców pod telefonami i mailami. Sprawy można także załatwiać poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.

Kontakt dla klientów:

Gdańsk: tel. 58 301 30 91, mail: info@sng.com.pl

Sopot: tel. 58 551 35 07, mail: sopot@sng.com.pl

 

MOPR: Bezpłatne porady prawne w Gdańsku tylko telefonicznie lub drogą elektroniczną

Zawieszona została usługa bezpośredniego udzielania nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego - informuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Poradnicze wsparcie udzielane będzie do odwołania wyłącznie telefonicznie oraz drogą elektroniczną. Wymagane do uzyskania porady oświadczenie o braku środków na poniesienie kosztów odpłatnej pomocy prawnej, należy złożyć na adres e-mail: pomocprawna@mopr.gda.pl lub także elektronicznie, do wybranego prawnika.

Informacja o kontakcie, numerach telefonicznych i adresach e-mail do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej w mieście oraz wymagany druk oświadczenia o usługę „na odległość” dostępne są TUTAJ.

 

Biuro Rozwoju Gdańska - odwołane konsultacje

Odwołane zostały konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Gdańska, zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, zaplanowane w dniach 03.03.2020 r. - 31.03.2020 r. Nie odbędzie się także otwarte spotkanie informacyjne z interesariuszami rewitalizacji, które miało odbyć się 16.03.2020 r.

Ponadto odwołane zostały odbywające się w dniach 02.03.2020 r. - 30.03.2020 r. wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyna i Barniewic, oraz dyskusje publiczne nad ustaleniami projektów planów, które miały się odbyć 17.03.2020 r.

Ogłoszenie o nowym terminie konsultacji, wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu oraz terminach dyskusji publicznych nad ich ustaleniami ukaże się w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej „Trójmiasto”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska: www.brg.gda.pl.

Biuro Rozwoju Gdańska od poniedziałku 16 marca br. jest zamknięte dla obsługi mieszkańców. Z pracownikami biura można kontaktować się drogą elektroniczną oraz telefonicznie.

Kontakt w zakresie rewitalizacji:
  - tel. (58) 308-44-28
  - e-mail: rewitalizacja@brg.gda.pl

Kontakt w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego:
  - tel. (58) 308-44-44
  - e-mail: brg@brg.gda.pl

Korespondencja tradycyjna: będzie przyjmowana tylko i wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

Zarząd Transportu Miejskiego

Do odwołania nieczynne będą Punkty Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku. Dotyczy to następujących placówek:

Punkt Obsługi Klienta nr 2 - nieczynny

Gdańsk Wrzeszcz, ul. Wyspiańskiego 9A
(budynek dawnego sklepu meblowego "Heban" naprzeciwko rynku we Wrzeszczu),

Punkt Obsługi Klienta nr 3 - nieczynny
Tunel Dworzec-PKP Gdańsk-Główny,

Punkt Obsługi Klienta nr 4 - nieczynny
Gdańsk-Orunia Górna, ul. Świętokrzyska 15 (pętla tramwajowa Łostowice - Świętokrzyska),

Punkt reklamacyjny - nieczynny
Gdańsk, ul. Na Stoku 49, parter - pokój 16/17.

Wszelkie reklamacje prosimy przesyłać na standardowym formularzu reklamacyjnym drogą mailową na adres ztm@gdansk.gda.pl lub pocztą tradycyjną. Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.ztm.gda.pl

Uwaga! Punkt hurtowej sprzedaży biletów jednorazowych będzie czynny jedynie dla podmiotów gospodarczych.

Hurtowa sprzedaż biletów jednorazowych
Gdańsk, ul. Na Stoku 49, parter - pokój 10
Punkt czynny jest w dni powszednie: pon. - pt., 7.00 - 14.30

Jednorazowe bilety komunikacji miejskiej można kupić:

przez mobilne aplikacje dostępne w smartfonach (lista aplikacji tu),

w automatach biletowych (lista automatów wraz z lokalizacjami dostępna tu),

w wybranych placówkach handlowych (lista punktów dostępna tu)

w automatach Open Payment System (w wybranych autobusach, głównie na liniach 110 i 210)

 

Straż Miejska

Straż Miejska w Gdańsku zawiesza przyjmowanie interesantów do odwołania. Osoby, które mają do załatwienia sprawy w Straży Miejskiej, prosimy o kontakt telefoniczny (58 301 30 11) lub za pomocą poczty elektronicznej: sm@gdansk.gda.pl.

 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Odwołane posiedzenia składów orzekających, które zostały zaplanowane na marzec są zawieszone na dwa tygodnie. Obsługa bezpośrednia ograniczona do minimum. W siedzibie MZON została wystawiona wrzutnia na wnioski w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia i niepełnosprawności do 16 roku życia, wnioski na wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz wszelką dokumentację związaną z orzecznictwem. Z uwagi na konieczność osobistego złożenia wniosku na kartę parkingową przez wnioskodawcę oraz braku możliwości odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej lub karty parkingowej w sposób inny niż osobiście, tylko w tych bardzo szczególnych przypadkach interesanci będą obsługiwani przez pracownika po umówieniu się telefonicznie tel. 058-320-22-96

 

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Odwołane są wszystkich spotkania grupowe tj.: szkolenia, superwizje, realizacje programów grupowych oraz spotkania indywidualne w punkcie pomocy psychologicznej i w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kontakt telefoniczny z punktem pomocy psychologicznej jest możliwy w godzinach pracy GCPU - będzie realizować priorytetowe zadania w godzinach 7.00 - 15.30.
ul. Dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk
GCPU: 58 320-02-56 e-mail: biuro@gcpu.pl
GKRPA: 58 306-46-65 e-mail: gkrpa@gcpu.pl
telefon interwencyjny: 58 320-44-04, 502-430-755
netporadnia: netporadnia@gcpu.pl

 

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej:

Wszystkie, konsultacje, terapie, spotkania grupowe, warsztaty w GOPP zostają zawieszone. Dla osób zainteresowanych kontakt telefoniczny z dyżurującymi psychologami pod nr tel. 58 347 89 30 lub na e-mail sekretariat@raclawicka.gda.pl od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

 

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Osobiście można załatwić wyłącznie sprawy związane z: pochówkiem na cmentarzach komunalnych zamkniętych oraz decyzje na sprowadzenie urny bądź trumny z zagranicy

Najważniejsze kontakty do poszczególnych Działów Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni:

Dział Zajęć Pasa Drogowego:
Kierownik działu, miejskie inwestycje drogowe – tel. 58 52 44 511

Roboty w pasie drogowym:
Osowa, Oliwa, Żabianka, Przymorze, Matarnia, Zaspa Młyniec Płn., Wrzeszcz Górny, Brętowo, Suchanino, Piecki-Migowo, Aniołki Strzyża, VII Dwór, Kokoszki – tel. 58 52 44 519

Wrzeszcz Górny, Młyniska, Letnica, Nowy Port, Brzeźno, Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec Płd., Stare Miasto - tel. 58 52 44 518

Kiełpino, Jasień, Chełm, Ujeścisko-Łostowice, Orunia, Orunia Górna, Śródmieście, Św. Wojciech, Lipce, Olszynka, Rudniki, Przeróbka, Stogi, Wyspa Sobieszewska – tel. 58 52 44 518

Główne Miasto, koperty dla inwalidów, punkty gromadzenia odpadów w pasach drogowych – tel. 58 52 44 518

Umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym – tel. 58 52 44 519

Wnioski o wydanie identyfikatora do wjazdu pojazdów budowy pod znak B-18, B-5; umowy na ochronę dróg, zjazdy tymczasowe na plac budowy – tel. 691 912 060, e-mail: jacek.zabinski@gzdiz.gda.pl

Dział Obsługi Strefy Płatnego Parkowania
tel. 58 52 44 626, e-mail: bohdan.sobota@gzdiz.gda.pl

tel. 58 52 44 626, e-mail: jacek.niemiec@gzdiz.gda.pl

Dział Zieleni
tel. 58 52 44 561, e-mail: janusz.witkowicz@gzdiz.gda.pl

Dział Dróg
tel. 58 52 44 541, e-mail: s.malachowski@gzdiz.gda.pl

tel. 58 52 44 541, e-mail: wieslaw.szanca@gzdiz.gda.pl

tel. 58 52 44 546, e-mail: katarzyna.sobocinska@gzdiz.gda.pl

tel. 58 55 89 721, e-mail: pawel.adrian@gzdiz.gda.pl

Dział Inżynierii Ruchu

Tel. 58 55 89 827, e-mail: zi@gzdiz.gda.pl

Dział Energetyczno-Teletechniczny
Kierownik Działu, tel. 58 55 89 741, e-mail: jacek.wojtczak@gzdiz.gda.pl

Zastępca Kierownika Działu, tel. 58 55 89 744, e-mail: boguslaw.nadolny@gzdiz.gda.pl

Oświetlenie ulic, tel. 58 55 89 748, 58 55 89 744

Sygnalizacja świetlna, tel. 58 55 89 747

Iluminacja zabytków, tel. 58 55 89 745

Kanalizacja kablowa, tel. 58 55 89 746, 58 55 89 747

Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej
Uzgodnienia oraz zajęcie pasa drogowego pod ogródki gastronomiczne, punkty handlowe i kioski, tel. 58 55 89 535

Reklamy oraz Uchwała Krajobrazowa Gdańska, tel. 58 55 89 525

Dział Uzgodnień
tel. 58 55 89 706, e-mail: zd@gzdiz.gda.pl

Dział Rozwoju Sieci Dróg i Ewidencji
tel. 58 52 44 532, e-mail: jolanta.rolle@gzdiz.gda.pl

Informacja ogólna
tel. 58 52 44 601

 

Gdańskie Nieruchomości:

Przyjęcia interesantów w siedzibach Gdańskich Nieruchomości zostają zawieszone do odwołania.

W związku z zagrożeniem epidemicznym zgłoszenia przyjmowane są jedynie, telefonicznie oraz poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej, a także drogą elektroniczną na adres: sekretariat@nieruchomoscigda.pl.

Korespondencję kierować można pocztą tradycyjną, poprzez platformę ePUAP oraz do skrzynki wrzutowej znajdującej się przy wejściu do budynku przy ul. Partyzantów 74 (brak możliwości uzyskania potwierdzenia).

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z naszych usług online lub kontaktu telefonicznego:

Kancelaria nr tel.: 58 524 10 17

Dział Nieruchomości nr tel.: 58 309 10 12

Dział Techniczny nr tel.: 58 300 08 81

Dział Windykacji nr tel.: 58 340 60 30

Dział Nadzoru Właścicielskiego nr tel.: 58 552 40 32, 58 522 12 48

Biuro Dyrekcji nr tel.: 58 341 76 83

Pogotowie Lokatorskie

nr tel.: 693 957 534 (pon-pt 15.00-22.00, sob i dni św. 10.00-14.00). Z uwagi na zagrożenie

realizowane będą jedynie zgłoszenia wymagające natychmiastowej interwencji.

Obszar Administracyjny 1

nr tel.: 58 341 38 89, 58 301 45 53

Obszar Administracyjny 2

nr tel.: 58 520 30 57

Obszar Administracyjny 3

nr tel.: 58 340 02 70, 58 307 37 46

Obszar Administracyjny 4

nr tel.: 58 309 04 55

 

Gdański Ośrodek Sportu

Wszystkie obiekty sportowe są zamknięte, natomiast w normalnym trybie funkcjonuje biuro Gdańskiego Ośrodka Sportu. Sprawy administracyjne można załatwiać telefonicznie bądź mailowo: tel. +48 58 524-34-73, +48 501-596-316, faks +48 58 524-34-93, e-mail: biuro@sportgdansk.pl.

 

Gdańska Organizacja Turystyczna

Punkty Informacji Turystycznej znajdujące się w Gdańsku są nieczynne do odwołania. W razie pytań można się kontaktować telefonicznie bądź mailowo:

Gdańskie Centrum Informacji Turystycznej:

Infolinia +48 58 301 43 55
e-mail: GCIT@visitgdansk.com


Informacja Turystyczna w Galerii Madison

Infolinia +48 58 301 43 55
e-mail: tmadison@visitgdansk.com


Zmianie ulegają także zasady funkcjonowania punktu w Porcie Lotniczym. Informacja Turystyczna jest nieczynna do odwołania z zachowaniem bieżącej dystrybucji bezpłatnych materiałów promocyjnych o Gdańsku, Sopocie i Gdyni (mapy, foldery, przewodniki). Rekomendowany jest kontakt poprzez: e-mail: itlotnisko@visitgdansk.com, tel. +58 348 13 68. Informacja Lotniskowa udziela informacji o bieżących przylotach i odlotach 24 h / dobę poprzez e-mail: itlotnisko@visitgdansk.com oraz tel. + 801 066 808 lub 48 525 673 531.

Bieżące informacje można również śledzić na portalu: www.visitgdansk.com oraz profilu Facebookowym https://www.facebook.com/visitgdansk.official

 

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną zagrożeniem koronawirusem, Szkolne Schroniska Młodzieżowe Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego są zamknięte do 25 marca 2020 r. z możliwością przedłużenia. W tym czasie nie ma możliwości dokonywania zakwaterowania i składania rezerwacji. Jeżeli posiadają Państwo pytania lub inne sprawy wymagające kontaktu, prosimy o kontakt drogą mailową. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresami:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 244 - email: kierownik.grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM w Gdańsku, ul. Wałowa 21 - k.rogalska@ssm.gda.pl

Filia SSM w Gdańsku, ul. Kartuska 245 B - kierownik.walowa@ssm.gda.pl 

 

Gdański Ogród Zoologiczny

ZOO jest zamknięte dla zwiedzających do odwołania. Dyrekcja oraz pracownicy proszą o wyrozumiałość i cierpliwość.

 

Zakład Utylizacyjny

Od wtorku, 17 marca planowane jest zamknięcie obsługi Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się na terenie Zakładu Utylizacyjnego przy Jabłoniowej 55. Poza tym Zakład Utylizacyjny pracuje normalnie.

 

Port Lotniczy Im. Lecha Wałęsy

W Gdańsku mogą nadal lądować i stąd startować samoloty innych przewoźników, które jednak tylko tu parkują, a nie wożą pasażerów. Są to tzw. loty techniczne. Ponadto możliwe są powrotne loty czarterowe dla Polaków, którzy są na zagranicznych wakacjach. Ruch towarowy cargo odbywa się bez ograniczeń. Część firm, prowadząca działalność w terminalu pasażerskim gdańskiego lotniska, zamknęła już swoje punkty. Nie działają sklepy, restauracje, bary, nie pracuje Poczta Polska. Działa natomiast kasa biletowa, prowadzona przez Welcome Airport Services.

Przedstawiciele Polskich Linii Lotniczych LOT proszą natomiast, by się z nimi kontaktować telefonicznie (+48 58 341 25 89). Podobnie tylko przez telefon można się skontaktować z biurem SAS (+48 22 850 05 00).

 

Punkt Pomocy Psychologicznej

 • Małgorzata Mont: m.mont@gcpu.pl, tel. 502 430 755
 • Monika Piotrzkowska-Dziamska: m.piotrzkowska@gcpu.pl, 669 979 208

 

Neporadnia (konsultacje online) 

 • netporadnia@gcpu.pl

 

Zobacz też: Obsługa klientów w Urzędzie Miejskim w Gdańsku czasowo zawieszona. Wyjątek dotyczy narodzin i zgonów