• Start
  • Wiadomości
  • Koronawirus. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 28 lutego

Koronawirus. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 28 lutego

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który przysługuje m.in. w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19 został przedłużony o kolejne dwa tygodnie. Uprawnieni będą mogli z niego skorzystać do 28 lutego - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
( 15.02.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Jedna z sal Żłobka nr 7 w Gdańsku, który nazywa się `Berek`
Jedna z sal Żłobka nr 7 w Gdańsku, który nazywa się `Berek`
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą się starać nie tylko opiekunowie dzieci do ósmego roku życia. Przysługuje także ubezpieczonym rodzicom:

  •  dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
  • do 18 lat, w przypadku umiarkowanego bądź znacznego stopnia niepełnosprawności
  • oraz do 24 lat, jeśli mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do zasiłku uprawnieni są również rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych, którzy nie mogą wykonywać pracy, bo muszą zapewnić swoim podopiecznym opiekę w przypadku zamknięcia placówki, do której uczęszczają. Świadczenie, poza zamknięciem, czy też ograniczeniem funkcjonowania przez COVID-19, żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko przysługuje też, gdy z tego powodu dzieckiem nie może zająć się opiekun dzienny lub niania, z którą rodzic zawarł umowę uaktywniającą.

Świadczenie nie przysługuje jeśli drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę. Zasiłku nie otrzymają też rodzice, którzy pomimo otwarcia placówki zdecydowali o pozostawieniu dziecka w domu.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku przyznawanego na ogólnych zasadach.

 

 

Oświadczenie o sprawowaniu opieki, które jest jednocześnie wnioskiem o wypłatę zasiłku należy złożyć u swojego pracodawcy bądź zleceniodawcy. Prowadzący działalność gospodarczą oświadczenie składają w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych np. elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.