"Chrońmy klimat w metropolii". Wystartuj w konkursie dla dzieci i młodzieży

Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot ogłasza konkurs “Chrońmy klimat metropolii”. Adresowany on jest do młodych ekowizjonerów, którzy mogą stać się przyszłymi ekologicznymi i klimatycznymi liderami w Obszarze Metropolitalnym. Jeśli jesteś w wieku 10-19 lat, pasjonujących się działaniami na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu, weź udział w rywalizacji. Zgłoszenia można przysyłać do 26 stycznia 2024 roku.
15.11.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
plakat z dwiema dziewczynami i grafiką
 
źródło: OMGGS

Idea konkursu

Konkurs został stworzony z myślą o młodzieży szkolnej, która chce mieć realny wpływ na przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu, ochronę przyrody oraz propagowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie. To przygoda dla uczniów, którzy nie boją się wyzwań i chcą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu dobrego klimatu i zrównoważonej przyszłości.

Ruszyła jesienna akcja nasadzeń drzew w mieście. Na początek ponad 300 lip w Oliwie 

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć trzyosobową drużynę, wspieraną przez opiekuna merytorycznego. Wiek uczestników to 10-19 lat, a warunkiem koniecznym jest nauka na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot. Pod uwagę będą brane wyłącznie nowe projekty wykonane przez zespół - oznacza to, że podjęta inicjatywa musi być świeżym pomysłem, który jeszcze nigdy nie był wykorzystany.

Cele konkursu

Konkurs stawia przed uczestnikami zadanie zaprojektowania i zrealizowania inicjatywy, która:

  • zwiększy świadomość społeczną na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków
  • podniesie wiedzę społeczeństwa na temat błękitno - zielonej infrastruktury i rozwiązań bazujących na przyrodzie, które pomagają przeciwdziałać skutkom zmian klimatu, na przykładzie: ogrodów deszczowych w skrzyni i gruncie, niecek retencyjnych, kompostowników i zielonych ścian
  • propaguje postawy i zachowania proekologiczne w domu, szkole oraz swoim najbliższym otoczeniu, w szczególności w zakresie potrzeby zagospodarowania i retencjonowania wód opadowych, przeciwdziałania powodziom i podtopieniom, przeciwdziałania powstawaniu suszy i miejskich wysp ciepła, potrzeby ochrony bioróżnorodności oraz ograniczania emisji gazów cieplarnianych

Akcja może być przeprowadzona w sieci (kampania w mediach społecznościowych) lub w “realu” (flash mob, debata czy happening). Nie ma żadnych ograniczeń - to pomysły uczestników są decydujące.

Laureatów konkursu wyłoni kompetentne jury, które oceni zgłoszenia w dwóch kategoriach wiekowych. Ocena zgłoszonych inicjatyw dokonywana będzie w oparciu o kryteria wskazane w karcie oceny merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu.

Harmonogram Konkursu

  • Ogłoszenie konkursu: 13 listopada 2023 roku.
  • Termin nadsyłania zgłoszeń do 26 stycznia 2024 roku – macie czas, aby dopracować waszą inicjatywę do perfekcji.
  • Ocena prac: Komisja zbierze się do 15 lutego 2024 roku, aby ocenić waszą pracę.
  • Wyniki: bądź na bieżąco z www.klimatwszkolach.pl, gdzie do 29 lutego 2024 roku poznamy zwycięzców.

Jak zgłosić udział?

Formularz zgłoszeniowy: wypełnienie online na stronie klimatwszkolach.pl jest pierwszym krokiem. Uwaga, każda osoba z zespołu wypełnia osobny formularz zgłoszeniowy.

Dokumentacja: do zgłoszenia dołącz skany z podpisami i dokumentację wykonanej inicjatywy. Uwaga, szczegółowe informacje dotyczące prezentacji oraz formy zgłaszanej inicjatywy znajdziesz w regulaminie konkursu.

Nagrody

Wizyta studyjna w Norwegii: to okazja do międzynarodowej wymiany doświadczeń, poznania ciekawych ludzi, zielonych projektów oraz... super podróży w towarzystwie rówieśników i ekspertów.

Nagrody rzeczowe: dla sześciu wyróżnionych zespołów przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody.

Ważne Informacje:

Regulamin: dokładny regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.klimatwszkolach.pl.

FAQ: w razie pytań lub wątpliwości napisz maila i wyślij go na adres klimat@klimatwszkolach.pl.

Zapraszamy też do śledzenia mediów społecznościowych, aby na bieżąco otrzymywać informacje o konkursie i czerpać inspiracje od innych uczestników. To wyjątkowa okazja, by nie tylko wygrać atrakcyjne nagrody, ale przede wszystkim zrobić coś dobrego dla naszej planety. Niech każdy projekt przyniesie innowacje, które zasilą zieloną przyszłość naszego regionu!

oprac. MW

TV

Kolorowa Parada Seniorów w sercu Gdańska