Port Gdańsk piąty w UE i wciąż rośnie: więcej terenu, nowe drogi i torowiska kolejowe

Według Eurostatu wyniki ekonomiczne Portu Gdańsk plasują go już na 5. miejscu w Unii Europejskiej. A może być jeszcze lepiej! Za ponad 82 mln zł poprawiono w Porcie Gdańsk infrastrukturę drogowo-kolejową. Zmodernizowane i nowe drogi w rejonie rejonu Nabrzeża Przemysłowego mają około 1,6 km, a tory około 6 km. Przy okazji gdański port uzyskał nieużytkowany do tej pory teren o powierzchni ok. 10 hektarów. 
08.12.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na zdjęciu znajduje się widok lotniczy portu z zatopionymi w nim statkami. Port jest duży i dobrze zorganizowany. Widoczne są na nim nabrzeża, doki, magazyny i dźwigi. Statki są różnego typu, od dużych kontenerowców po małe statki rybackie. Niektóre statki są załadowane, a inne rozładowywane. Widoczne na zdjęciu elementy pozwalają stwierdzić, że port jest prawdopodobnie portem morskim
Widok z lotu ptaka na Port Wewnętrzny, gdzie zakończono inwestycję drogowo-kolejową
fot. Tomasz Dresler/ Port Gdańsk

Jakie prace wykonano w porcie?

W ramach inwestycji został m.in. przebudowany układ kolejowy i drogowy pomiędzy Nabrzeżem Przemysłowym, a ulicą Ku Ujściu oraz pomiędzy ulicą Chemików, a przyczółkiem przeprawy promowej w ciągu ulicy Bosmańskiej przez Kanał Kaszubski.
 
Wszelkie nawierzchnie drogowe zostały wykonane w technologii betonu cementowego.
 
Poza tym, przebudowane są także sieci wodociągowe, sanitarne, elektroenergetyczne i teletechniczne. Wybudowana została sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne. Powstało też nowe ogrodzenie terenu i dwa posterunki wartownicze.

Krakowiec - Górki Zachodnie. Mieszkańcy pełni obaw o lądową część planowanego gazociągu

- Dzięki tej inwestycji mamy możliwość zagospodarowania terenu, który do tej pory był nieużytkowany. Jego powierzchnia to ok. 10 ha. Przymierzamy się do ogłoszenia przetargu na jego dzierżawę. Dla inwestorów ważne jest to, że Nabrzeże Przemysłowe zostało skomunikowane z drogami zewnętrznymi - mówi Łukasz Malinowski, prezes Portu Gdańsk.

Projekt pn. ,,Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w porcie morskim w zakresie dostępowej infrastruktury drogowo - kolejowej” kosztował ponad 82 mln zł,  tym 20 proc. stanowiło dofinansowanie z unijnego programu CEF „Łącząc Europę”
 
Generalnym wykonawcą była Grupa NDI.

Planowane są dalsze inwestycje

To nie koniec planowanych inwestycji w Porcie Wewnętrznym. 
 
Firma dostała dofinansowanie na projekt, który nosi nazwę „Poprawa dostępu do Portu Gdańsk - modernizacja toru wodnego 2”

Prezydent Dulkiewicz w Baltic Hub: nowy terminal, wielkie możliwości

W ramach tego przedsięwzięcia przewiduje się rozbudowę czterech nabrzeży Portu Wewnętrznego, o łącznej długości blisko 2 kilometrów, wraz z infrastrukturą kolejową. Nabrzeża Wiślane i Bytomskie zlokalizowane są wzdłuż Kanału Portowego, natomiast Nabrzeża Rudowe III i częściowo Węglowe to nabrzeża znajdujące się Basenie Górniczym.

Wzrastające wyniki portu w przeładunkach

Łukasz Malinowski podaje, że do końca listopada br. w Porcie Gdańsk przeładowano w sumie ok. 74,9 mln ton towarów. To więcej o 13 mln ton w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r.
- Według Eurostatu, zanotowaliśmy największy wzrost wśród europejskich portów. Wyprzedziliśmy m.in. Bremerhaven i Barcelonę. A po pierwszym kwartale 2023 r. plasujemy się już na 5. miejscu w Unii Europejskiej - dodaje Łukasz Malinowski.
 

TV

Zjazd Hanzy, dzień III. Bakalie, muzyka i nowe nabrzeże