• Start
  • Wiadomości
  • Kokoszki. Znika "stara" jednopasmowa ulica Kartuska. Samochody na drogach serwisowych

Kokoszki. Znika "stara" jednopasmowa ulica Kartuska. Samochody na drogach serwisowych

Rozbudowa kolejnego odcinka jednej z najdłuższych ulic w Gdańsku weszła w decydujący etap. Od ponad tygodnia wykonawca zrywa kolejne fragmenty dotychczasowej jezdni. W jej miejsce pojawi się nowa, dwupasmowa - w obu kierunkach. Zobaczcie najnowszy film z placu budowy, wykonany z drona, przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska.
20.07.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Rozbudowa ul. Kartuskiej weszła w najbardziej wyczekiwany etap robót
Rozbudowa ul. Kartuskiej weszła w najbardziej wyczekiwany etap robót
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Agnieszka Zakrzacka z DRMG przypomina, że od 9 lipca, w ramach wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu, samochody przemieszczają się po wybudowanych w ostatnich miesiącach drogach serwisowych.

- Stara nawierzchnia ulicy Kartuskiej jest usuwana przez wykonawcę - potwierdza Agnieszka Zakrzacka.

9 lipca br. wprowadzono tymczasową organizację ruchu na rozbudowywanym, około 750 - metrowym odcinku, od ul. Otomińskiej do wysokości ul. Fabrycznej, gdzie ruch aut odbywa się po drogach serwisowych. Te są jednokierunkowe. Zmiany objęły także ruch pieszy w tym miejscu.

 

Zobaczcie, co obecnie dzieje się na placu budowy

 

Przed rokiem podpisano umowę na rozbudowę kolejnego odcinka ul. Kartuskiej, tym razem od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów. W ostatnich miesiącach prowadzono głównie prace ziemne związane m.in. z budową bądź przebudową instalacji podziemnych. Budowano także tzw. drogi serwisowe, równoległe do ul. Kartuskiej, które po zakończeniu inwestycji staną się stałym elementem układu komunikacyjnego w tej części miasta. Już od kilku dni służą zarówno okolicznym mieszkańcom, jak i działającym tutaj firmom czy przedsiębiorstwom.

Wprowadzona w pierwszej połowie lipca organizacja ruchu obowiązywać będzie co najmniej do końca września 2021 r.

 

Rozbudowa ul. Kartuskiej prowadzona jest na odcinku o długości 1,2 km. Po zakończeniu robót kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy jezdni w każdym kierunku. Powstaną także nowe skrzyżowania, drogi serwisowe, chodniki, zjazdy na posesje, zatoki autobusowe, a także fragment drogi rowerowej. Projekt zakładał także budowę sieci podziemnych, m.in. kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowych oraz sieci gazowej. W ramach inwestycji powstaje również, wspomniany wyżej, nowy układ drogowy ul. Nowej Inżynierskiej, fragment ul. Jaśminowy Stok, modernizowany jest także odcinek ulicy Fabrycznej.

Koszt inwestycji to ponad 37,4 mln zł. Jest ona dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 17,4 mln zł oraz z Powiatowych Środków Budżetowych w wysokości 20 mln zł. Planowany termin zakończenia robót to IV kwartał 2021 r.

 

Rozbudowa Kartuskiej do granic Gdańska

Rozbudowa ul. Kartuskiej, planowana docelowo do granic Gdańska, oraz w sąsiedniej gminie, jest realizowana etapowo:

• etap I - odcinek od ul. Otomińskiej do ul. Nowej Stokłosy,

• etap II - odcinek od ul. Nowej Stokłosy do granicy miasta wraz ze skrzyżowaniem z drogą lokalną na granicy miasta i rozbudową drogi na terenie gminy Żukowo.

W ramach całej zaplanowanej na tej ulicy inwestycji, rozbudowane bądź zbudowane zostaną skrzyżowania ul. Kartuskiej z drogami poprzecznymi. Założono rozbudowę tych dróg "w zakresie niezbędnym dla stworzenia pełnego układu komunikacyjnego". Chodzi o: skrzyżowanie z ul. Nową Inżynierską (wraz z budową dróg serwisowych zapewniających obsługę komunikacyjną terenów przylegających do ul. Kartuskiej), z ul. Nowatorów, z ul. Nową Stokłosy, z ul. Bysewską i z drogą lokalną.

W ramach prac zaplanowano także rozbudowę skrzyżowania ul. Kartuskiej znajdującego się na granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo (w kolejnym etapie). Roboty w tym przypadku będą prowadzone także poza terenem naszego miasta - na terenie gminy Żukowo. W tym miejscu droga będzie zwężać się z przekroju 2/2 do przekroju 1/2.

Wykonawcą robót jest konsorcjum dwóch firm: Kruszywo Sp. z o.o. oraz Bituminium Sp. z o.o.