• Start
  • Wiadomości
  • Kokoszki. Trwa rozbudowa ul. Kartuskiej. Co dzieje się na tym placu budowy?

Kokoszki. Trwa rozbudowa ul. Kartuskiej. Co dzieje się na tym placu budowy?

To już czwarty miesiąc prac związanych z rozbudową jednej z głównych arterii łączących kaszubskie miejscowości z Gdańskiem. Intensywne roboty prowadzone są obecnie na terenach biegnących równolegle do ul. Kartuskiej. Te przebiegają obecnie zgodnie z harmonogramem.
15.12.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W ramach tej inwestycji zakończono już budowę wodociągu wzdłuż ul. Nowatorów oraz kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej (na odcinku od ul. Nowatorów do ul. Osiedlowej). Kontynuowane są prace przy przebudowie gazociągu
W ramach inwestycji zakończono już budowę wodociągu wzdłuż ul. Nowatorów oraz kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej (na odcinku od ul. Nowatorów do ul. Osiedlowej). Kontynuowane są prace przy przebudowie gazociągu
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Aktualnie trwają prace brukarskie na ul. Jaśminowy Stok oraz na Nowej Inżynierskiej - na odcinku od ul. Św. Brata Alberta do ronda północnego i ul. Fabrycznej. W tych lokalizacjach ustawiono krawężniki oraz wykonano warstwy konstrukcyjne pod nawierzchnię bitumiczną. W tym tygodniu planujemy z kolei wykonać podbudowy z betonu asfaltowego na tych odcinkach. Jednocześnie wykonywana jest kanalizacja sanitarna na odcinku Nowa Inżynierska - Otomińska - wylicza Agnieszka Zakrzacka z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - Zakończono z kolei budowę wodociągu wzdłuż ul. Nowatorów oraz kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej (na odcinku od ul. Nowatorów do ul. Osiedlowej). Kontynuowane są prace przy przebudowie gazociągu. Ponadto wykonano linię oświetlenia ulicznego na ul. Nowej Inżynierskiej, ul. Jaśminowy Stok i południowej jezdni ul. Kartuskiej oraz Fabrycznej - dodaje.

W związku z prowadzonymi pracami od blisko miesiąca w okolicach ul. Kartuskiej w Kokoszkach obowiązują zmiany w ruchu drogowym. Zamknięto ul. Fabryczną, na odcinku od ul. Fundamentowej do ul. Nowatorów. Natomiast na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. Fundamentowej ulica Fabryczna jest dwukierunkowa. Objazd poprowadzony został ul. Kartuską i ul. Nowatorów. Taka organizacja ruchu utrzyma się co najmniej do końca bieżącego roku.

 

Trwają prace brukarskie na ul. Jaśminowy Stok oraz na Nowej Inżynierskiej - na odcinku od ul. Św. Brata Alberta do ronda północnego i ul. Fabrycznej
Trwają prace brukarskie na ul. Jaśminowy Stok oraz na Nowej Inżynierskiej - na odcinku od ul. Św. Brata Alberta do ronda północnego i ul. Fabrycznej
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Zgodnie z podpisaną z wykonawcą umową, rozbudowa ul. Kartuskiej prowadzona jest obecnie na odcinku o długości około 1,2 km - od ul. Otomińskiej do skrzyżowania z ul. Nowatorów. Na wspomnianym fragmencie kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy jezdni w każdym kierunku. W ramach projektu zostaną wybudowane także nowe chodniki, oświetlenie i droga rowerowa. Inwestycja obejmuje również budowę sieci podziemnych: kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowych i gazowej. Zamontowane zostaną ekrany akustyczne.

Prace rozpoczęły się od strony ul. Nowatorów i prowadzone są w kierunku ul. Otomińskiej (na wysokości tej ulicy zakończono poprzedni etap rozbudowy ul. Kartuskiej). Roboty na terenie inwestycji rozpoczęto od wykonania dróg serwisowych, na które następnie, tymczasowo, przeniesiony zostanie ruch kołowy. Wówczas wykonawca będzie mógł rozpocząć zasadniczą część prac, a więc rozbudowę ul. Kartuskiej.

Rozbudowa ul. Kartuskiej, planowana docelowo do granic Gdańska, oraz w sąsiedniej gminie, będzie realizowana etapowo:

• etap I - odcinek od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów (właśnie rozpoczęto realizację prac),

• etap II - odcinek od ul. Nowatorów do granicy miasta wraz ze skrzyżowaniem z drogą lokalną na granicy miasta i rozbudową drogi na terenie gminy Żukowo.

W ramach całej zaplanowanej na tej ulicy inwestycji, rozbudowane bądź zbudowane zostaną też skrzyżowania ul. Kartuskiej z drogami poprzecznymi. Zakłada się też rozbudowę tych dróg "w zakresie niezbędnym dla stworzenia pełnego układu komunikacyjnego": skrzyżowanie z ul. Nową Inżynierską (wraz z budową dróg serwisowych zapewniających obsługę komunikacyjną terenów przylegających do ul. Kartuskiej), z ul. Nowatorów, z ul. Nową Stokłosy, z ul. Bysewską i z drogą lokalną.

 

Ten etap rozbudowy ul. Kartuskiej zakończy się pod koniec 2021 roku
Ten etap rozbudowy ul. Kartuskiej zakończy się pod koniec 2021 roku
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Realizacja I etapu rozbudowy ul. Kartuskiej kosztuje 37,4 mln złotych. Ministerstwo Infrastruktury przyznało na rozbudowę ul. Kartuskiej (od ulicy Otomińskiej do ul. Nowatorów) dotację wysokości 13,5 mln zł - na rok 2020. Na całe zadanie miasto zabezpieczyło w budżecie 29,47 mln zł (2020) i 29 mln zł (2021), łącznie - 58,47 mln zł.

Wykonawcą robót jest konsorcjum dwóch firm: Kruszywo Sp. z o.o. oraz Bituminium Sp. z o.o. Termin realizacji to przełom 2021/2022 r.