• Start
  • Wiadomości
  • Kokoszki. Rozbudowa ul. Kartuskiej wchodzi w decydujący etap. Od dzisiaj utrudnienia

Kokoszki. Prace w ramach rozbudowy ul. Kartuskiej wchodzą w decydujący etap. Od dzisiaj utrudnienia

Drogi serwisowe, równoległe do ul. Kartuskiej, wybudowane. Czas więc przenieść na nie, na kilka miesięcy, ruch kołowy. Nastąpi to już w najbliższy piątek, 9 lipca. Po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu, wykonawca prac będzie mógł rozebrać aktualną nawierzchnię ul. Kartuskiej i wybudować nową, szerszą o dwa pasy ruchu, jezdnię. DRMG ogłosiło z kolei przetarg na rozbudowę kolejnego, blisko 0,5-kilometrowego odcinka ul. Kartuskiej.
06.07.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W najbliższy piątek zmieni się organizacja ruchu na rozbudowywanym odcinku ul. Kartuskiej
W najbliższy piątek zmieni się organizacja ruchu na rozbudowywanym odcinku ul. Kartuskiej
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Dokładnie za miesiąc minie rok od podpisania umowy na rozbudowę odcinka ul. Kartuskiej od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów, a już za kilka dni rozpocznie się najbardziej wyczekiwany etap realizacji tej inwestycji, a więc rozbudowa o dwa pasy ruchu ul. Kartuskiej. W ostatnich miesiącach prowadzono głównie prace ziemne związane m.in. z budową bądź przebudową instalacji podziemnych. Budowano także tzw. drogi serwisowe, równoległe do ul. Kartuskiej, które po zakończeniu inwestycji staną się stałym elementem układu komunikacyjnego w tej części miasta. Służyć będą zarówno okolicznym mieszkańcom, jak i działającym tutaj firmom czy przedsiębiorstwom. W ostatnim czasie układano m.in. nawierzchnię na odcinku ul. Nowatorów oraz na rondzie południowym ul. Nowej Inżynierskiej.

 

Jakie zmiany szykują się jeszcze w tym tygodniu?

- Od piątku, 9 lipca, po porannym szczycie komunikacyjnym, planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na rozbudowywanym fragmencie ul. Kartuskiej. Zmiany wprowadzone zostaną na około 750 - metrowym odcinku, od ul. Otomińskiej do wysokości ul. Fabrycznej, gdzie ruch aut odbywać się będzie po drogach serwisowych. Te będą jednokierunkowe - informuje Agnieszka Zakrzacka z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. - Ruch pieszy będzie odbywał się po wyznaczonych nowo wybudowanych chodnikach. Zmieni się także lokalizacja przystanków autobusowych. Przystanek „Fabryczna” zostanie przeniesiony w miejsce docelowej lokalizacji. Przystanki autobusowe „Inżynierska 01” i „Inżynierska 02” zostaną wyznaczone na jezdniach serwisowych, a postój autobusów będzie odbywał się na jezdni - dodaje.

 

Do końca września br. kierowcy będą poruszać się drogami serwisowymi wzdłuż ul. Kartuskiej
Do końca września br. kierowcy będą poruszać się drogami serwisowymi wzdłuż ul. Kartuskiej
Mat. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Agnieszka Zakrzacka przypomina także, że na całym przebudowywanym odcinku ul. Kartuskiej obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie co najmniej do końca września 2021 r.

Rozbudowa ul. Kartuskiej prowadzona jest na odcinku o długości 1,2 km. Po zakończenu robót kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy jezdni w każdym kierunku. Powstaną także nowe skrzyżowania, drogi serwisowe, chodniki, zjazdy na posesje, zatoki autobusowe, a także fragment drogi rowerowej. Projekt zakładał także budowę sieci podziemnych, m.in. kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowych oraz sieci gazowej. W ramach inwestycji powstaje również, wspomniany wyżej, nowy układ drogowy ul. Nowej Inżynierskiej, fragment ul. Jaśminowy Stok, modernizowany jest także odcinek ulicy Fabrycznej.

Koszt inwestycji to ponad 37,4 mln zł. Jest ona dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 17,4 mln zł oraz z Powiatowych Środków Budżetowych w wysokości 20 mln zł. Planowany termin zakończenia robót to IV kwartał 2021 r.

 

Przygotowania do kolejnego etapu

Pod koniec czerwca br. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na rozbudowę kolejnego odcinka ul. Kartuskiej, który obejmie skrzyżowanie z ul. Nowatorów i skrzyżowanie z ul. Nową Stokłosy. W ramach tych prac powstanie m.in. tymczasowe skrzyżowanie, które stanowić będzie powiązanie ul. Smęgorzyńskiej do ul. Kartuskiej. Zostanie ono zlikwidowane po realizacji drugiego etapu prac, a więc rozbudowy ul. Kartuskiej do granic Gdańska.

Odległość skrzyżowania ul. Kartuskiej z ul. Nową Stokłosy do skrzyżowania ul. Kartuskiej z ul. Nowatorów wynosi 450 metrów. Na całej długości tego odcinka drogi zbudowane zostaną, po stronie południowej, ścieżki rowerowe i chodniki, a po stronie północnej ciągi pieszo - rowerowe.

Zgodnie z informacją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gdańsk otrzymał dofinansowanie z rządowej rezerwy subwencji ogólnej na realizację tego odcinka ul. Kartuskiej. Wynosi ono dokładnie 9 211 700 złotych.

Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 16 lipca br.

 

Wybudowane drogi serwisowe stanowić będą w przyszłości stały element układu komunikacyjnego w tej części Kokoszek
Wybudowane drogi serwisowe stanowić będą w przyszłości stały element układu komunikacyjnego w tej części Kokoszek
Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

Docelowa rozbudowa do granic Gdańska

Rozbudowa ul. Kartuskiej, planowana docelowo do granic Gdańska, oraz w sąsiedniej gminie, jest realizowana etapowo:

• etap I - odcinek od ul. Otomińskiej do ul. Nowej Stokłosy (ten etap podzielono na kolejne dwa etapy, jeden jest właśnie realizowany, a na drugi ogłoszono wspomniany przetarg),

• etap II - odcinek od ul. Nowej Stokłosy do granicy miasta wraz ze skrzyżowaniem z drogą lokalną na granicy miasta i rozbudową drogi na terenie gminy Żukowo.

W ramach całej zaplanowanej na tej ulicy inwestycji, rozbudowane bądź zbudowane zostaną skrzyżowania ul. Kartuskiej z drogami poprzecznymi. Założono rozbudowę tych dróg "w zakresie niezbędnym dla stworzenia pełnego układu komunikacyjnego". Chodzi o: skrzyżowanie z ul. Nową Inżynierską (wraz z budową dróg serwisowych zapewniających obsługę komunikacyjną terenów przylegających do ul. Kartuskiej), z ul. Nowatorów, z ul. Nową Stokłosy, z ul. Bysewską i z drogą lokalną.

W ramach prac zaplanowano także rozbudowę skrzyżowania ul. Kartuskiej znajdującego się na granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo (w kolejnym etapie). Roboty w tym przypadku będą prowadzone także poza terenem naszego miasta - na terenie gminy Żukowo. W tym miejscu droga będzie zwężać się z przekroju 2/2 do przekroju 1/2.

Wykonawcą robót jest konsorcjum dwóch firm: Kruszywo Sp. z o.o. oraz Bituminium Sp. z o.o.