Jodek potasu w Gdańsku. W mieście powstały 183 punkty dystrybucji - kiedy otrzymamy tabletki?

Gdańsk opracowuje działania na wypadek zagrożenia radiacyjnego. Tabletki zawierające jodek potasu są przygotowane do dystrybucji, będą wydawane w 183 punktach w mieście - ale jeszcze nie teraz, i oby nigdy nie było takiej potrzeby. Wydawanie tabletek mieszkańcom nastąpi tylko w przypadku przejścia przez nasz kraj chmury radioaktywnej. Takie zagrożenie jest na szczęście minimalne.
( 26.10.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
whatsapp_image_2022_10_06_at_15_37_40
Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego. W przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mieszkańcy powinni zgłosić się do odpowiedniego punktu, aby otrzymać preparat
mat. UMG

 

Zgodnie z poleceniem administracji rządowej, Gdańsk realizuje niezbędne działania prewencyjne, w tym przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Wydawanie ich mieszkańcom nastąpi tylko w przypadku przejścia przez nasz kraj chmury radioaktywnej.

Punkty dystrybucji

Wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu, na terenie Gdańska, powiązany jest z miejscem zamieszkania. Granice punktów dystrybucji zawierają wykaz adresów przypisanych do danego punktu. Ich lokalizacje pokrywają się z usytuowaniem obwodowych komisji wyborczych.

Tutaj pobierzesz Wykaz punktów dystrybucji.

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego. W przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mieszkańcy powinni zgłosić się do odpowiedniego punktu, aby otrzymać preparat.

Kto otrzyma jodek potasu?

W chwili zagrożenia akcją, dystrybucji preparatów stabilnego jodku potasu zostaną objęci mieszkańcy miasta, którzy nie ukończyli 60 roku życia, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Wszystkie osoby, które ukończą ten wiek, ze względów medycznych, nie powinny przyjmować tabletek jodku potasu.

Kiedy się należy zgłosić po tabletki?

W przypadku wystąpienia w naszym kraju chmury radioaktywnej, za pośrednictwem kanałów masowego przekazu, zostaną przekazane informacje o konieczności zgłoszenia się po tabletki z jodkiem potasu. W momencie uruchomienia wydawania preparatów mieszkańcy powinni stosować się do wskazówek i zaleceń przekazywanych w komunikatach za pomocą systemu Sisms oraz alertów RCB.

W celu ograniczenia ilości osób w punktach oraz sprawnego przebiegu akcji odbiór tabletek będzie możliwy dla całej rodziny, w punktach przypisanych do miejsca zamieszkania. Osobami uprawnionymi do odbioru będą tylko osoby pełnoletnie.

Jakie jest ryzyko?

Ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w naszym mieście jest minimalne, jednak należy się do niego wcześniej przygotować. Plan dystrybucji, na wypadek ewentualnego zagrożenia, jest procedurą standardową związaną z zarządzaniem kryzysowym.

Przyjmowanie preparatu jodku potasu w sytuacji niewystępującego zagrożenie nie uchroni przed ewentualnymi skutkami problemu radiacyjnego w przyszłości, a może doprowadzić do wielu szkodliwych dla zdrowia konsekwencji. W razie wątpliwości przed przyjęciem preparatu najlepiej zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu.

kartony z nalepionymi ulotkami: jodek potasu
W chwili zagrożenia, jodek potasu otrzymają mieszkańcy, którzy nie ukończyli 60 roku życia. Dla starszych osób byłoby to niebezpieczne
mat. UMG

Procedury

Podejmowane działania to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Aktualnie takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego mieszkańca.

Więcej informacji na temat jodowania: Jodek potasu – informacje

Więcej o zaleceniach i przeciwskazaniach stosowania jodku potasu znajdziesz tutaj: rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl 

oprac. AU