Jest kolejny raport WIOŚ: wody Zatoki Gdańskiej w dobrej kondycji

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował raport z badań wód Zatoki Gdańskiej, wykonanych 29 maja 2018 r - 11 dni po zakończeniu awaryjnego zrzutu ścieków do Motławy. Wyniki są dobre - nie widać znaczących zmian, a wody są dobrze natlenione. Woda w kąpieliskach spełnia wymogi sanitarne.

Jest kolejny raport WIOŚ: wody Zatoki Gdańskiej w dobrej kondycji
A
A
data publikacji: 07 czerwca 2018 r.
Woda w kąpieliskach spełnia normy sanitarne - także tu, na kąpielisku Dom Zdrojowy Brzeźno
Woda w kąpieliskach spełnia normy sanitarne - także tu, na kąpielisku Dom Zdrojowy Brzeźno
www.gdansk.pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku w czwartek, 7 czerwca, opublikował wyniki badań próbek wody pobranych z Zatoki Gdańskiej 29 maja - czyli 11 dni po zakończeniu awaryjnego zrzutu ścieków do Motławy, będącego następstwem awarii przepompowni ścieków na Ołowiance. Były to już drugie badania kontrolne, którego celem było sprawdzenie wpływu zrzutu ścieków - pierwszy pobór próbek odbył się 22 maja.

Jak stwierdzono w raporcie WIOŚ, badania przeprowadzono w 5. punktach, w tym w centralnej części Zatoki Gdańskiej i przy ujściu Martwej Wisły do Zatoki. Pobrano próby z warstwy powierzchniowej (1 m pod powierzchnią) oraz warstwy przydennej (1 m nad dnem).

- W dniu 29 maja nie widać wpływu zrzutu ścieków na wody Zatoki Gdańskiej. Substancje biogenne występują na zbliżonym poziomie w porównaniu do dnia 22 maja. Zauważono wzrost stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie - możemy przeczytać w raporcie.

To oznacza, że wody są dobrze natlenione - a to ważna informacja, bowiem im wyższa zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, tym lepsze warunki mają do życia organizmy żywe.

Cały raport WIOŚ dostępny jest na stronie: www.gdansk.wios.gov.pl.

Na stronie www.sng.com.pl można także prześledzić pełne raporty z analiz wody na kąpieliskach Miasta Gdańska. Próby do analiz pobrano w 12. miejscach. Również tu wyniki badań są dobre - wynika z nich, że woda w kąpieliskach spełnia wymagania sanitarne.

oprac. AO (0)
www.gdansk.pl
oprac. AO (0)
www.gdansk.pl