• Start
 • Wiadomości
 • Jak będzie wyglądać nowa sieć przedszkoli i szkół w Gdańsku? Przygotowania, wdrożenie - dane i fakty

Jak będzie wyglądać nowa sieć przedszkoli i szkół w Gdańsku? Przygotowania, wdrożenie - dane i fakty

Miasto Gdańsk rozpoczęło prace przygotowawcze do wdrożenia reformy oświaty już w wakacje 2016 roku nie chcąc czekać na finalne rozstrzygnięcia, gdyż czas dany samorządom na wprowadzenie zmian jest i tak krytycznie krótki. Pomimo negatywnej oceny koncepcji reformy, jaką wyraziły władze Gdańska, dla dobra dzieci i kadry pedagogicznej realizowany był długi proces przygotowań, który miał pozwolić na jak najmniejsze niedogodności dla uczniów i ich rodziców oraz minimalizować ruch kadrowy w szkołach.
23.02.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Wizualizacja Szkoły Podstawowej na granicy Gdańska i Kowal

- Samorządy są zobowiązane do realizacji każdej rządowej reformy, niezależnie od tego, czy służy ona rozwojowi mieszkańców. Robimy wszystko, by przekuć „educhaos” wprowadzony przez PiS w najlepsze rozwiązania dla gdańszczan. Myślę, że hura-optymistyczna ocena statusu przygotowań do wdrożenia reformy ze strony Wojewody Pomorskiego nie polega na prawdzie, gdyż dopiero 16 stycznia biura prawne Kuratoriów szkoliły się w zakresie zmian, co oznacza że nadal pozostają wątpliwości co do szczegółowych rozwiązań - mówi Piotr Kowalczuk, z-ca Prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. - Wątpliwości te potęguje brak rozporządzeń wykonawczych. Zawieszenie w próżni wielu rozwiązań powoduje zbędne niepokoje społeczne, które spowodowała ekipa rządząca. Samorządy od początku mówiły, że potrzeba czasu, aby w zmiany dotyczące uczniów, nauczycieli i rodziców na wszystkich poziomach, wprowadzić jakość, a nie „jakoś to będzie”. Samorząd, który jest najbliżej mieszkańców, będzie ponosił teraz skutki tych chaotycznych, zbędnych i nieuzasadnionych niczym poza zobowiązaniami partyjnymi działań.  
 

Kogo dotyczy reforma?

 • Uczniów szkół podstawowych
 • Uczniów gimnazjów
 • Uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • Dzieci w wieku przedszkolnym


Co ma się zmienić?

 • 6-letnia szkoła podstawowa zmieni się w 8-letnią szkołę podstawową, 1 września 2017 r. pojawiawią się VII klasy
 • 3-letnie gimnazjum zostanie wygaszone i przekszałcone lub włączone do najbliższej szkoły podstawowej lub licealnej, od 1 września 2017 r. nie odbędzie się nabór do klasy I
 • szkoły ponadgimnazalne - od 1 września 2019 r. pojawią się 4-letnie liceum i 5-letnie technikum, a w miejsce zasadniczych szkół zawodowych 1 września 2017 r. pojawią się branżowe szkoły I stopania


Jak pracował Gdańsk w celu przygotowania się do reformy?

W ramach pierwszego etapu odbyły się rozmowy indywidualne z częścią dyrektorów (placówek szczególnie zagrożonych zmianami ustrojowymi), warsztaty robocze dla dyrektorów szkół (m.in. wspólna praca dyrektorów nad ew. zmianami obwodów). Opracowane zostały założenia nowej sieci oświatowej wraz z ustaleniem propozycji nowych obwodów. Koncepcja była wariantowa z uwzględnieniem dowozu uczniów i była materiałem do dalszych analiz. W okresie od października do 6 grudnia 2016 roku Miasto przyjmowało koncepcje od placówek, które na wcześniejszym etapie zostały wykazane jako te do indywidulanego rozpracowania, a 7 grudnia zaprezentowana została WSTĘPNA koncepcja sieci, którą przedstawiono dyrektorom, Radnym Miasta Gdańska. Została ona także przekazana do zaopiniowania przez dyrektorów, rady pedagogiczne, rady rodziców oraz rady dzielnic.

Do 15 grudnia, a w przypadku rad dzielnic do 6 stycznia 2017, miały one zaopiniować propozycje, aby potem do 18 stycznia zrealizować cykl spotkań ze środowiskiem w celu dopracowania projektu sieci. 19 stycznia projekt uchwały Rady Miasta wraz z wnioskiem o organizację nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w dniu 9 lutego został złożony do Przewodniczącego Rady.

- Taki proces miał zminimalizować niepokoje i gwarantować jak najbardziej korzystne rozwiązania w tak niekomfortowej sytuacji. Gdańsk przewidział maksymalnie dużo czasu na dialog, ile można było przeznaczyć w tak napiętym harmonogramie działania. Dodatkową trudnością było pracowanie aż do 11 stycznia na projektach dokumentów, a nie na ich finalnej wersji. Gdybyśmy jednak tak nie zrobili, to ryzyko niepodołania wdrożeniu byłoby niemalże pewne, zwłaszcza, że nasza sieć oświatowa należy do kilkunastu największych w kraju - komentuje Kowalczuk.

Założeniem Miasta w całym procesie jest zapewnienie niskiej zmianowości dla komfortu uczenia się oraz pracy kadry nauczycielskiej, a także utrzymania zatrudnienia / ograniczenia fali zwolnień. Zależało nam na utrzymaniu szkół o niepełnej zmianowości oraz wypracowanie dla nich wyróżnika/specjalizacji w celu przyciągnięcia dzieci pozaobwodowych.

Ważne było również:
• wprowadzenie do budynków szkolnych, które pozostaną nie w pełni zagospodarowane przez placówkę oświatową, innej placówki edukacyjno-społecznej, celem optymalizacji kosztów utrzymania i utrzymania personelu administracji i obsługi,
• uwzględnienie nowej infrastruktury oświatowej na terenie Miasta, która powstaje głównie na tzw. „południowym tarasie”,
• ograniczenie migracji i odpływu kadry szkół gimnazjalnych oraz stworzenie warunków do jak najmniejszego ruchu kadrowego – zwolnień,
• rozłożenie kosztów wdrożenia reformy na więcej niż jeden rok budżetowy.


Czy to koniec prac na reformą?

Projekt nowej sieci został omówiony na Komisji Edukacji Rady Miasta i trwały dalsze konsultacje, co doprowadziło do dokonywania kilku autopoprawek w projekcie (głownie na wniosek rodziców), gdyż skutkowały jeszcze korzystniej na rzecz komfortu uczniów czy kadry szkół. Następnie po uchwaleniu projektu sieci na Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 8 lutego 2017 r. został skierowany do Pomorskiego Kuratora Oświaty, który ma 21 dni na przekazanie opinii. W przypadku pozytywnej opinii projekt trafia już jako finalna uchwała ostateczna ponownie pod obrady Rady Miasta.

W przypadku negatywnej opinii Kuratora, można rozpatrywać dwie drogi. Pierwsza, kiedy Rada Miasta uwzględnia w uchwale zmiany wskazane w opinii kuratora oświaty i wtedy przyjmuje się, że uchwała końcowa uzyskała pozytywną opinię kuratora oświaty. Druga, jeżeli Rada Miasta nie uwzględni w uchwale zmian wskazanych w opinii kuratora oświaty, przyjmuje się, że uchwała uzyskała negatywną opinię kuratora oświaty. Wtedy to, uchwały podjęte na podstawie ustawy o systemie oświaty pozostają w mocy, a Rada Miasta musi podać do publicznej wiadomości informację w sprawie planu sieci szkół jaki będzie obowiązywał od 1 września 2017 r. z uwzględnieniem zmian w sieci, które nastąpią z mocy prawa. Przewiduje się podjęcie takiej uchwały na sesji w dniu 30 marca 2017 r.

Każdy kto zgłosił do tej pory opinię, uwagi, sugestie otrzyma odpowiedź oficjalną w terminie ustawowym. Jednak spora część wybrała spotkania bezpośrednie, w których brali udział zarówno radni miejscy, jak i dzielnicowy, przedstawiciele rodziców i oczywiście dyrekcje szkół – taka forma okazywała się najbardziej efektywna. Ogromną trudnością było zrealizowanie, często bardzo ciekawych koncepcji przyszłości niektórych szkół w kontekście nowego prawa oświatowego, co powodowało konieczności konsultacji do ostatniej chwili.

Jednocześnie, trwa zbieranie ze szkół zapotrzebowania szczegółowego na dostosowanie przestrzeni i doposażenie (ogólne przygotowane było w październiku 2016 r.), a także drugie podejście do oceny skutków w obszarze ruchu kadrowego w placówkach. W lutym i marcu trwać będzie audyt w placówkach oraz ostateczne wycenianie zmian. A potem czeka nas proces zakupów i inwestycji, których szczyt przypadnie na okres wakacyjny.

WAŻNE!!! Do końca wakacji 2017 we wszystkich placówkach wykonane zostaną wszelkie niezbędne adaptacje, doposażenia i remonty.

Co zatem dokładnie się zmieni w gdańskiej sieci oświatowej?

W wyniku prac zaplanowano zgodnie z wytycznymi nowego prawa oświatowego przekształcenia standardowe, tj.:

 • samodzielnych szkół podstawowych 6-letnich w 8-letnie,
 • włączanie gimnazjów w Zespołach Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego do szkół podstawowych w tychże Zespołach,
 • wygaszenie 5 gimnazjów samodzielnych i wcielenie ich do najbliższych podstawówek:
 • Gimnazjum Nr 2 do SP 58 (bez przenoszenia uczniów w tym roku),
 • Gimnazjum Nr 10 do SP 16 (z przeniesieniem uczniów do budynku SP),
 • Gimnazjum Nr 12 do SP 52 (bez przenoszenia uczniów w tym roku),
 • Gimnazjum Nr 19 do SP 76 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (bez przenoszenia uczniów w tym roku),
 • Gimnazjum Nr 26 do SP45 (bez przenoszenia uczniów w tym roku)

Włączenie formalne gimnazjum do SP nie oznacza zatem fizycznego przenoszenia uczniów tych gimnazjów do budynków szkół podstawowych, do których są wcielane. Dzieje się tak de facto tylko w przypadku Gimnazjum 10 na gdańskiej Oruni. W pozostałych przypadkach uczniowie ukończą naukę w budynku gimnazjum lub przeniosą się do budynku szkoły podstawowej dopiero po odejściu kolejnego rocznika, co zapewnić ma komfort uczenia się w budynku SP.


Inne zmiany:

 • Gimnazjum Nr 20 ma zostać włączone w strukturę XV Liceum Ogólnokształcącego (bez przenoszenia uczniów w tym roku).
 • Gimnazjum Nr 6 w struktury VI LO – ZSO 6.
 • Gimnazjum Nr 33 przekształcić się ma w ośmioletnią szkołę podstawową.
 • Gimnazjum Nr 3 przekształcić się ma w ośmioletnią szkołę podstawową.


Planuje się również:

przekształcenie 1 gimnazjum samodzielnego w LO:

 • Gimnazjum Nr 25.
 • 3 gimnazjów samodzielnych w szkoły podstawowe:
 • Gimnazjum Nr 8 (z klasami integracyjnymi),
 • Gimnazjum Nr 11 (do tego budynku przeniesiona zostanie prawdopodobnie także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna),
 • Gimnazjum Nr 29.

Pozostałe gimnazja w ramach ZSO zostaną włączone do LO lub SP w ramach tych zespołów.

Dokonana będzie zmiana niektórych obwodów szkolnych w celu zapewnienia naborów rejonowych, jednakże nie będzie obowiązywała dzieci już uczących się w konkretnych placówkach. Dostosowane zostały także do zapisów nowego prawa statusy prawne i struktury szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego oraz szkoły specjalne i przyszłe szkoły branżowe.


Utworzone zostaną również 2 zupełnie nowe szkoły podstawowe:
• Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 na ul. Głębokiej – sporty wodne,
• Szkoła Podstawowa ogólna z klasami dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 7 na ul. Chałubińskiego – w wyniku przekształcenia Gimnazjum Nr 3).


Wizualizacja Szkoły Podstawowej przy ul. Jabłoniowej

A co z południowymi dzielnicami Gdańska w kontekście reformy?

Południowe obszary Gdańska są priorytetowe dla Miasta bez względu na reformę. Już od ponad roku trwa m.in. budowa dwóch nowych przedszkoli. Przygotowanie budowy trzeciego jest już na ukończeniu. Upubliczniono już od 1 września 2016 r. Morską Szkołę Podstawową, która odciążyła SP 8 na ul. Dragana. Od 1 września 2017 r. zaś upubliczniona ma być także Szkoła Podstawowa "Olimpijczyk", która odciąży obwody SP 86 i SP 12.

Wszystko w celu zwiększania komfortu nauki uczniom z południowych dzielnic miasta, gdzie infrastruktury brakowało w kontekście bardzo szybkiego przyrostu mieszkańców na tych terenach. Miasto będzie realizowało tam także budowę nowych obiektów przedszkolnych w ramach projektów unijnych w partnerstwie z podmiotami prywatnymi. Powstałe tak przedszkola będą publiczne i z pewnością odciążą tamtejsze szkoły z oddziałów przedszkolnych.

WAŻNE!!! Niezależnie trwa także budowa Szkoły Podstawowej na granicy Gdańska i Kowal oraz Szkoły Podstawowej przy ul. Jabłoniowej, które odciążą Szkołę Podstawową Nr 86 i Szkołę Podstawową Nr 12 od 1 września 2018 r. Tym bardziej zasadnym było dla nas przynajmniej odroczenie reformy o rok.
 

A co stanie się budynkami po samodzielnych gimnazjach?

Przede wszystkim, tych budynków nie będzie wcale tak dużo, staraliśmy się brać pod uwagę wiele zmiennych i nie budować nowej sieci na tzw. „dziś”, tylko na przyszłość. Wszystkie budynki, które uwolnią się w wyniku przekształceń zostaną wykorzystane na cele społeczne, jak siedziba Gdańskiego Centrum Świadczeń (www.gcs.gda.pl), Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia (www.opz.gdansk.pl) czy siedzib poradni psychologiczno-pedagogicznych lub Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem (www.autyzm.net.pl). Proces ten rozłożony będzie na kilka lat. Nie będzie żadnych gwałtownych przeprowadzek. Pozostanie także czas na ewentualną korektę, jeśli okaże się, że w okolicy którego z tych budynków zaobserwujemy przyrost uczniów. Tak np. zadziać się może na Przymorzu Wielkim, gdzie mamy obecnie Gimnazjum Nr 19 czy Zespół złożonych z samych gimnazjów – ZKPiG Nr 33. W przypadku pierwszego uczniowie pozostają w budynku, a w przypadku drugiego (gdzie nowe przepisy nie pozwalają na pozostawienie takiej konstrukcji formalnej) przenosić chcemy tam Liceum Mistrzostwa Sportowego z innej szkoły, aby do niego właśnie włączyć Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego z ZKPiG Nr 33, co pozwoliłoby utrzymać ciągłość szkoły i planować alternatywne ścieżki rozwoju obiektu w przyszłości.

Sieć oświatowa - prezentacja z Sesji RMG - 9.02.2017 r. (2 MB)

Wykaz placówek oświatowych od 1 września 2017 r. (279.5 KB)

SZKOŁY PODSTAWOWE I OBWODY od 1 września 2017 r. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego prawa oświatowego. (843.2 KB)

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE od 1 września 2017 r. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci do nowego prawa oświatowego. (673.54 KB)

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów