InvestGDA laureatem nagrody Tytan 2022. Nowe zbiorniki przejmą większą ilość wód opadowych

Dwa zbiorniki retencyjne na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego zostały docenione, zyskując prestiżową nagrodę Tytan 2022, w kategorii projekt roku. Innowacyjne zbiorniki zlokalizowane są na terenie parku przemysłowo-logistycznego InvestGDA, na obszarze portu morskiego.
16.11.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W centrum łąka kwietna wokół zbiornika retencyjnego,
Aby zapewnić możliwości ochrony gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrody oraz zwiększyć atrakcyjność biologiczną terenu podjęto decyzję o budowie zbiorników, które nie wyróżniają się z otoczenia i wpisują w istniejący krajobraz
fot. Mat. prasowe InvestGDA

Wodny raport. W 2022 roku Gdańsk znów Liderem Rankingu Water City Index

System odwodnieniowy łagodzący skutki zjawisk ekstremalnych

Nagrodzone przedsięwzięcie polegało na budowie systemu odwodnieniowego, w ramach którego powstały m.in. zbiorniki retencyjne, które zbierają wodę opadową z obszarów Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego w Gdańsku. Konstrukcję i technologię dobrano w taki sposób, aby była przystosowana do częstszych wystąpień zjawisk ekstremalnych, charakterystycznych dla zachodzących zmian klimatu. Prace projektowe zostały poprzedzone koncepcją oraz obliczeniami hydrodynamicznymi. Następnie przeprowadzono symulacje mające na celu sprawdzenie pracy obiektów w różnych scenariuszach opadowych. Wybudowane zbiorniki są przystosowane do przejęcia większej ilości wód opadowych, niż występują obecnie. Tego typu inwestycje dają gwarancję eksploatacji przez lata.

Jak powstały zbiorniki? Łąka kwietna i zachowane drzewa 

Aby zapewnić możliwości ochrony roślin, zwierząt i siedlisk przyrody oraz zwiększyć atrakcyjność biologiczną terenu podjęto decyzję o budowie zbiorników, które nie wyróżniają się z otoczenia i wpisują w istniejący krajobraz. Jeden z powstałych zbiorników wykorzystuje naturalne ukształtowanie terenu i jego zalesienie. Dzięki wykorzystaniu unikalnych metod geotechnicznych udało się ocalić rosnące w środku zbiornika drzewa. Drugi zbiornik został obsiany łąką kwietną, co ma istotne znaczenie nie tylko ze względu na walory estetyczne, ale i te związane z ochroną środowiska. Zbiornik dofinansowano z projektu unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W środku po prawej stronie las, z przodu w centrum trawa, z lewej widoczne niebo
Jeden z powstałych zbiorników wykorzystuje naturalne ukształtowanie terenu i jego zalesienie. Dzięki wykorzystaniu unikalnych metod geotechnicznych udało ocalić się rosnące w środku zbiornika drzewa
fot. Mat. prasowe InvestGDA

Pomorskie Centrum Inwestycyjne nie tylko dla dużych graczy - nowe możliwości dla firm z sektora MŚP

Nagroda Tytana dla InvestGDA - cenione wyróżnienie w branży budowlanej

Nagrodzenie projektu InvestGDA jest sukcesem osiągniętym dzięki bliskiej współpracy z prywatnymi partnerami i jednostkami miejskimi, m.in.: Gdańskimi Wodami sp. z o.o., Wydziałem Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, RetencjąPL i Rayss Group, a unikalność nagrodzonego projektu, widoczna jest na każdym etapie jego realizacji.

Nagroda Tytana dla InvestGDA została przyznana podczas Kongresu Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej, który odbywał się na początku listopada w Krakowie. Nagrody te przyznawane są od blisko dwóch dekad i są cenionym wyróżnieniem w branży budowlanej dla inwestycji realizowanych w duchu zrównoważonego rozwoju oraz innowacyjności.

Filozofia #Let’s move Gdańsk forward

To przesłanie wpisuje się w działalność Miasta Gdańska poprzez InvestGDA realizującą inwestycje zgodnie z filozofią #Let’s move Gdańsk forward, a więc wykraczającą poza przyjęte schematy i standardowe działania. Obecnie InvestGDA analizuje możliwość ulokowania na jednym ze zbiorników instalacji fotowoltaicznej. Taka pływająca mikroinstalacja o mocy 49,5 kW pojawiła się już na innym zbiorniku, istniejącym na terenie InvestGDA.

Powstały system odwodnieniowy wraz z wewnętrznym układem drogowym oraz zapleczem Centrum Biurowego KOGA stanowi atut Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego.

(opr. AK)

TV

Huczne obchody 50-lecia Zaspy