„Hanza łączy”. Gdańsk w międzynarodowym projekcie - powstała książka  

We wtorek, 28 marca, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz spotkała się z uczniami i nauczycielami z Emmerich am Rhein i Lubeki (Niemcy), Harderwijk (Holandia), Kowna (Litwa), Great Yarmouth (Wielka Brytania) oraz Gdańska (II Liceum Ogólnokształcące). Goście zaprezentowali premierowo książkę „Hanse Links” o miastach hanzeatyckich, którą wspólnie tworzyli.
28.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
rysowana okładka książki, na niej statek
„Hanse Links” to ilustrowana książka z opowieściami o miastach hanzeatyckich, napisana w ich ojczystych językach
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

78 lat temu nad Dworem Artusa zawisła biało-czerwona flaga. „Odbudowa Gdańska to fenomen na skalę świata”

„Hanse Links” to projekt, którego efektem jest m.in. książka pod tym samym tytułem. Jego pomysłodawcą i współtwórcą jest Wolfgang Tyssen - nauczyciel i dyrektor z niemieckiego Emmerich am Rhein. Zafascynowany ideą dawnej Hanzy dydaktyk zaprosił uczniów, nauczycieli i samorządowców, a także osoby prywatne, z europejskich miast hanzeatyckich do współpracy.

W jego ramach uczniowie odwiedzili niemieckie Emmerich, a część uczestników spotkała się również w Harderwijk. Zwieńczeniem projektu było napisanie pierwszego tomu wspólnej książki, z uczniami z następujących miast: Emmerich am Rhein i Lubeki (Niemcy), Harderwijku (Holandia), Kowna (Litwa), Great Yarmouth (Wielka Brytania) oraz Gdańska.

kobieta w marynarce stoi przy ławce i mówi do mikrofonu, obok siedzi kilka osób
Pozycję patronatem honorowym objęła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. W Gdańsku odbyła się premierowa prezentacja wydawnictwa
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Jedyna taka książka o miastach hanzeatyckich

- Idea tej książki była taka, żeby przedstawiciele każdego uczestniczącego miasta wspólnie napisali historię tego miasta, umiejscowioną w czasach Hanzy - mówi Beata Popek, nauczycielka w II Liceum Ogólnokształcącym i koordynatorka projektu w Gdańsku. - Nasza bohaterka, gdańszczanka, jedzie do Lubeki. Próbowaliśmy połączyć te dwie historie. Wyzwaniem było to, że wydarzenia dzieją się na przestrzeni lat.

Książka została wydana w 500 egzemplarzach, w planach jest dodruk. Słowo wstępu napisała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, która objęła wydawnictwo patronatem honorowym (podobnie jak prezydent innego ważnego hanzeatyckiego ośrodka: Lubeki).

- Projekt Hansenovel sprzyja poznaniu przeszłości, co ważne, bo tylko znając historię będziemy wiedzieli kim jesteśmy, ale również - a może przede wszystkim - służy wzajemnemu poznaniu, otwiera na inne punkty widzenia i wrażliwości, buduje zaufanie. To bezcenne wartości w tym wciąż zmieniającym się świecie. Dobrosąsiedzkie relacje mogą wszystkich nas ustrzec przed złem zarówno dziś, jak i za chwilę, gdy obecni uczniowie sami staną się burmistrzami, prezesami firm, nauczycielami… - podkreśla prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

ławki ustawione w długą podkowę, przy nich uczniowie i nauczyciele
Książka została napisana z uczniami z Emmerich am Rhein i Lubeki (Niemcy), Harderwijku (Holandia), Kowna (Litwa), Great Yarmouth (Wielka Brytania) oraz Gdańska - większość z uczestników obecna była podczas spotkania
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

W Gdańsku premiera

Uczestnicy projektu rozpoczęli promocję książki wydanej w Niemczech od wizyty w Gdańsku, we wtorek, 28 marca. Tu spotkali się z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz - obecnych było 28 uczniów oraz 10 nauczycieli z większości uczestniczących miast - z Gdańska, Emmerich i Lubeki z Niemiec i Harderwijk z Holandii, a online połączył się z gośćmi prezydent Parlamentu Lubeki (odpowiednik przewodniczącego rady miasta) - Klause Puschaddel.

- W 2019 roku zainicjowano projekt Hanzeatyckiej Książki, aby zaangażowanie młodych ludzi, którzy w przyszłości będą kierować losami Unii Europejskiej i wnosić do nich swój wkład, było zauważalne - opisuje Wolfgang Tyssen. - Celem tej książki jest pokazanie oddzielnych historii oraz tego, że indywidualność oznacza bogactwo i siłę także w UE.

Podczas spotkania uczniowie i nauczyciele opowiedzieli pokrótce o wrażeniach z pracy nad projektem, a spotkanie zakończyło wręczenie podarunków dla prezydent i pamiątkowe zdjęcie. Uczestnicy zapowiedzieli także powstanie drugiego tomu.

- Zainteresowanie wyraziły już inne niemieckie i angielskie miasta hanzeatyckie. Chociaż angielskie miasta nie są już członkami UE, nadal należą do europejskiej Hanzy. Nasza wspólnota chce się dalej rozwijać dając każdemu krajowi możliwość kontynuowania swoich indywidualnych priorytetów - dodaje Wolfgang Tyssen. - Uczestnicy są bardzo ciekawi, które miasta hanzeatyckie przyłączą się do projektu książki, aby wspólnie, lecz z indywidualnym podejściem rozpocząć kontynuację „Hanse Links”. 

W kolejnych dniach prezentacja wydawnictwa „Hanse Links” odbędzie się w Kownie i Lubece. 

Hanza, czyli właściwie co?

Była to organizacja zrzeszająca aktywne handlowo miasta leżące na rozległym obszarze od Renu po Zatokę Fińską, zajmujące uprzywilejowane stanowisko w handlu europejskim. Z czasem Hanza stała się pierwszoplanową potęgą gospodarczą i polityczną w północnej Europie. W całej historii Hanzy jej członkami było ponad 200 miast, wśród nich - od 1361 roku - Gdańsk, największe z miast hanzeatyckich w regionie Morza Bałtyckiego. Miasta wchodzące w skład wspólnoty hanzeatyckiej łączyły bardzo silne więzi solidarności. Ich poczucie jedności opierało się na woli zawładnięcia północno-europejskimi szlakami handlowymi, na organizowaniu wymiany kupieckiej z Zachodu na Wschód i Wschodu na Zachód. To sprawiało, że do Hanzy w szczytowym okresie należały nie tylko miasta portowe północnej Europy, ale wiele innych, znajdujących się w głębi lądu - jak Toruń, Kraków, Lwów. Stosunki handlowe sięgały ośrodków kupieckich nad Morzem Czarnym i Morzem Azowskim.  

Powstanie Związku Hanzy można wiązać z połową XII wieku - zapoczątkowały go związki kupców jednoczących się dla bezpiecznego i korzystnego prowadzenia interesów, które w latach 60. XIII wieku przerodziły się w Związek Miast Hanzeatyckich. 

Hanza to również droga wymiany myśli, przekazywania wzorów prawa i miejsce spotykania się odrębnych kultur. Dzięki kupieckim kontaktom następowały przeobrażenia w mentalności i sposobie życia ludzi w miastach basenu Morza Bałtyckiego. Wzory te przekazywane były z najzamożniejszych i najbardziej aktywnych miast wspólnoty, co przyczyniło się do powstania swoistego typu kultury materialnej klasycznego obrazu miasta hanzeatyckiego.

Kres istnieniu dawnej Hanzy położyła Wojna Trzydziestoletnia, a na ostatnim Zjeździe Hanzy w 1669 roku uczestniczyło już tylko sześć miast: Lubeka, Brema, Gdańsk, Hamburg, Kolonia oraz Brunszwik.

Korona Gdańska. 680 lat temu rozpoczęła się budowa Bazyliki Mariackiej FILM I ZDJĘCIA

TV

Wodorowce dla Gdańska