• Start
  • Wiadomości
  • Tu ptasie radio! Poznaj mieszkańców zbiorników retencyjnych w Gdańsku

Halo, halo, tu ptasie radio! Poznaj skrzydlatych mieszkańców zbiorników retencyjnych w Gdańsku

Wysp, które znajdują się na 18 gdańskich zbiornikach retencyjnych, zdecydowanie nie można zaliczyć do bezludnych, a raczej do “bezptasich”. Zobacz jakie gatunki ptaków (w sumie kilkanaście) żyją na zbiornikowych wyspach w Gdańsku i gdzie można je spotkać.
( Publikacja: 30.07.2018 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Screen z filmu nakręconego na zbiorniku retencyjnym Jabłoniowa w Gdańsku
Screen z filmu nakręconego na zbiorniku retencyjnym Jabłoniowa w Gdańsku
Gdańskie Wody

Licząc z powstającym właśnie zbiornikiem Osowa II, w Gdańsku są obecnie 52 zbiorniki retencyjne. Ich podstawową funkcją jest oczywiście ochrona przeciwpowodziowa, ale część z nich pełni także funkcję rekreacyjną dla mieszkańców Gdańska.

Na 18 zbiornikach są mniejsze i większe - pływające lub zakotwiczone w gruncie - wyspy, których zdecydowanie nie można zaliczyć do bezludnych, a raczej do “bezptasich”.

Spółka miejska Gdańskie Wody, która administruje zbiornikami, od kilku lat współpracuje z ornitologiem i przyrodnikiem Piotrem Zięcikem. Sukcesywnie inwentaryzuje on poszczególne gdańskie zbiornik retencyjne i potoki pod kątem żyjących w nich i w ich otoczeniu przedstawicieli fauny i flory.

- Jeśli planujemy jakieś prace przy administrowanych przez nas obiektach, które mogłyby ingerować w tamtejszą przyrodę, zawsze konsultujemy je z Piotrem Zięcikiem - mówi Agnieszka Kowalkiewicz, rzecznik prasowa Gdańskich Wód. -  Pytamy też, kiedy na przykład chcemy urządzić piknik przy zbiorniku, czy przypadkiem, któryś z rezydujących na wyspach gatunków ptaków nie ma w tym czasie sezonu lęgowego.

Par ptaków rezydujących na ośmiu zinwentaryzowanych dotąd “wyspiarskich zbiornikach” naliczono ponad 400.

Są wśród nich reprezentanci tak popularnych gatunków jak łyski i krzyżówki, ale także przedstawiciele ściśle chronionych gatunków: mewy śmieszki, rybitwy rzecznej, czy łabędzia niemego.

Zobacz wykaz wszystkich gatunków ptaków zamieszkujących poszczególne zbiorniki z wyspami:

L.p. Zbiornik Rodzaj Zinwentaryzowane gatunki ptaków
1. Wileńska stała inwentaryzacja w toku
2. Klukowo stała inwentaryzacja w toku
3. Jelitkowska stała inwentaryzacja w toku
4. Orłowska stała inwentaryzacja w toku
5. Chłopska stała inwentaryzacja w toku
6. Subisława stała inwentaryzacja w toku
7. Opacka stała inwentaryzacja w toku
8. Spacerowa stała inwentaryzacja w toku
9. Bytowska stała inwentaryzacja w toku
10. Jabłoniowa pływająca Krzyżówka Anas platyrhynchos
Łyska Fulica atra
Kokoszka Gallinula chloropus
Śmieszka Chriocephalus ridibundus
Krzyżówka Anas platyrhynchos
Łyska Fulica atra
Kokoszka Gallinula chloropus
Śmieszka Chriocephalus ridibundus
11. Jasień pływająca inwentaryzacja w toku
12. Cyganka pływająca Krzyżówka Anas platyrhynchos
Łyska Fulica atra
Łabędź niemy Cygnus olor
Kokoszka Gallinula chloropus
Krzyżówka Anas platyrhynchos
Łyska Fulica atra
Łabędź niemy Cygnus olor
Kokoszka Gallinula chloropus
13. Świętokrzyska I stała Krzyżówka Anas platyrhynchos
Łabędź niemy Cygnus olor
Krzyżówka Anas platyrhynchos
Łabędź niemy Cygnus olor
14. Świętokrzyska II stała Krzyżówka Anas platyrhynchos
Potrzos Emberiza schoeniclus
Łyska Fulica atra
Łabędź niemy Cygnus olor
Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus
Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus
Bączek Ixobrychus minutus
Kokoszka Gallinula chloropus
Krzyżówka Anas platyrhynchos
Potrzos Emberiza schoeniclus
Łyska Fulica atra
Łabędź niemy Cygnus olor
Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus
Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus
Bączek Ixobrychus minutus
Kokoszka Gallinula chloropus
15. Augustowska pływająca Krzyżówka Anas platyrhynchos
Łyska Fulica atra
Krzyżówka Anas platyrhynchos
Łyska Fulica atra
16. Jeleniogórska pływająca Krzyżówka Anas platyrhynchos
Łyska Fulica atra
Łabędź niemy Cygnus olor
Kokoszka Gallinula chloropus
17. Platynowa stała Krzyżówka Anas platyrhynchos
Łyska Fulica atra
Łabędź niemy Cygnus olor

18. Przemyska-Białostocka pływająca Krzyżówka Anas platyrhynchos
Łyska Fulica atra


Przy okazji jednej z inwentaryzacji, na zbiorniku Jabłoniowa, Piotr Zięcik nakręcił krótki film z życia tamtejszych ptasich rezydentów. Jak słychać - jest to istne “Ptasie radio”, jak u Jana Brzechwy.


Skoro ptaki są tak zadowolone z życia na zbiornikach retencyjnych, dlaczego te z wyspami stanowią mniejszość?

- To kwestia podejścia do budowy. Podstawowym zadaniem zbiorników retencyjnych jest ochrona przeciwpowodziowa, funkcje rekreacyjne czy właśnie przyrodnicze nie zawsze są uwzględnianie, ponieważ wymagają dodatkowych nakładów finansowych - tłumaczy Agnieszka Kowalkiewicz. - Trend jest taki, żeby w przyszłości tworzyć wyspy pływające, ponieważ ich konstrukcja nie zmniejsza pojemności retencyjnej zbiornika.

Wyspy są nie tylko pożyteczne dla ptaków i estetyczne dla oka - dzięki procesom fizjologicznym przebiegającym u porastających je roślin, pełnią także rolę w oczyszczaniu wody deszczowej.

Gdańskie Wody postanowiły bliżej przyjrzeć się dobroczynnemu działaniu flory wysp. Ubiegają się o dotacje z europejskiego programu, dzięki której przeprowadzone zostaną szczegółowe badania dotyczące wpływu pływających wysp na poprawę jakości wód znajdujących się w zbiornikach retencyjnych. Wyniki badań mają być wskazówką do rozbudowania i poprawy obecnie funkcjonujących technologii naturalnego oczyszczania wód opadowych.

Jeśli chodzi o zbiornik Osowa II, którego budowa powinna zakończyć się jeszcze w tym roku, póki co nie przewidziano na nim wyspy, choć nie wykluczone, że kiedyś się tam pojawi. Natomiast zbiornik Jaśkowa Dolina będzie miał pływającą wyspę.