Gyddanyzc - najstarsza nazwa miasta jako nowa nazwa skweru

Uchwałę w sprawie nadania nowej nazwy skwerowi przy kościele Św. Brygidy podjęli gdańscy radni w czwartek, 25 kwietnia. Plac, który wcześniej nosił nazwę ks. Henryka Jankowskiego, będzie nazywał się Skwer Gyddanyzc. Nazwa, choć trudna do wymówienia nie powinna budzić kontrowersji, oznacza najstarszą znaną formę zapisu: Gdańsk.
( Publikacja: 25.04.2019 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Skwer Gyddanyzc
Skwer Gyddanyzc
fot. Maciej Kosycarz/KFP

 

Skwer leżący w kwartale ulic Katarzynki, Stolarskiej, Brygidki i Mniszki od 2011 roku nosił imię ks. Henryka Jankowskiego. Po kontrowersjach związanych z podejrzeniem ks. Jankowskiego o pedofilię, decyzją gdańskich radnych przestał on być patronem skweru przy kościele św. Brygidy.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta radni pochylili się nad uchwałą w sprawie nadania nazwy Skwer Gyddanyzc. Z wnioskiem o nadanie takiej nazwy wystąpił Prezydent miasta Gdańska. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, przeciwko było 5, zaś 7 radnych wstrzymało się od głosu.

W uzasadnieniu czytamy, że proponowanej nazwy nie da się uznać za niehistoryczną, a więc nie uszczupli ona skarbu gdańskiego nazewnictwa, tylko go wzbogaci. Pomysłodawcą nadania takiej nazwy jest profesor Andrzej Januszajtis. 

 

Po prawej kościół św. Brygidy, w środku zdjęcia Skwer Gyddanyzc - tutaj jeszcze z pomnikiem ks. Henryka Jankowskiego
Po prawej kościół św. Brygidy, w środku zdjęcia Skwer Gyddanyzc - tutaj jeszcze z pomnikiem ks. Henryka Jankowskiego
www.gdansk/ukosne.pl

 

Nazwa Gyddanyzc z dopiskiem urbs (łac. miasto), pojawiła się po raz pierwszy w „Żywocie Św. Wojciecha”, spisanym przez Jana Kanapariusza na przełomie X i XI wieku. Zgodnie z zapisami benedyktyńskiego mnicha, Św. Wojciech miał przebywać w "urbs Gyddanyzc" w 997. Stąd przekonanie, że już wtedy Gdańsk był miastem. Z tego też powodu ten właśnie rok przyjmuje się jako historyczną datę od której liczy się istnienie Gdańska jako miasta.

 

0001
0002
0003

WG